Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

kalóriapótlás Kalóriapótlás és pihenési idő véradás esetén
A véradáshoz szükséges legalább négy óra időtartamból mennyi időt kell kötelezően - talán a 3/2005. EüM rendelet vagy esetleg az Eütv., vagy más jogszabály alapján - kalóriapótlásra és pihenésre fordítani?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 179. számában (2019. április 15.), 3559. kérdésszám alatt
kamarai tagság Segédápoló foglalkoztatása
Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szakképzettség nélküli segédápolóként az Egészségügyi Szakdolgozói Kamarában tagsággal nem rendelkező személyeket lehet-e alkalmazni?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 115. számában (2015. április 7.), 2253. kérdésszám alatt
kamat
kamatkedvezmény Munkabérelőleg folyamatos fizetése
Mi a véleményük egy olyan szabályozásról, amikor a munkáltató évente háromszor adhat munkabérelőleget, legfeljebb a minimálbér ötszöröséig, 6 havi részletben történő visszafizetésre, akár olyankor is, ha az előző munkabérelőleg még nem került visszafizetésre, hanem az újabb felvételt közvetlenül megelőzően - illetve azzal egy időben, az újabb felvett összeggel megfinanszírozva - teljesítik a korábbi fennmaradó tartozást? Az aggályt az okozza, hogy ilyenformán 6 hónapot meghaladóan is lehet egy adott évben ugyanazon személynek munkabérelőleget nyújtani adómentesen.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 139. számában (2016. október 10.), 2740. kérdésszám alatt
kamerarendszer
karantén Foglalkoztatási kötelezettség - ha a hozzátartozó karanténban van
A munkavállaló nem beteg, keresőképes, dolgozik. Vele együtt élő hozzátartozója COVID-19 vírussal fertőzött országból tér haza, ahol munkát végzett. A kérdező munkavállalót a munkáltatója nem akarja foglalkoztatni a hozzátartozó hatóságikarantén-ideje alatt. Jár-e részére az Mt. 146. §-ának (1) bekezdése szerinti állásidő?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 202. számában (2020. szeptember 15.), 3986. kérdésszám alatt
kárenyhítési kötelezettség
kárfelelősség
kármegosztás
károsult elháríthatatlan közrehatása
kártalanítás Munkáltató által szükséghelyzetben okozott kárért való felelősség
A munkahelyen tűz ütött ki, és a hatékony oltás érdekében a munkavállalókat haladéktalanul ki kellett menekíteni. Az öltöző megmenekült ugyan, de a tűzoltás során teljes mértékben eláztak az ott tárolt ruhák és táskák, a bennük lévő értékekkel együtt. Több munkavállalónak is nagyobb mértékű kára keletkezett, különösen a tönkrement mobiltelefonok miatt. A munkáltató mennyiben felel ezekért a károkért?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 118. számában (2015. június 15.), 2309. kérdésszám alatt
kártérítés
kegyeleti jog Kegyeleti jog megsértése miatti sérelemdíj
Milyen következményekkel jár az, ha a munkáltató nem biztosítja a munkavállaló számára a hozzátartozó temetésén való részvételt, arra távollétet nem engedélyez?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 173. számában (2018. november 26.), 3428. kérdésszám alatt
kényszertörlési eljárás Munkaviszony megszüntetése kényszertörlési eljárás során
2013 augusztusa óta GYES-en vagyok. Egyik kollégámtól értesültem róla, hogy a munkáltatóm mindenkinek felmondott, és jelenleg kényszertörlési eljárás alatt van. Ilyen körülmények között meg szeretném szüntetni a munkaviszonyomat, így hozzájárulnék egy közös megegyezéshez. A munkáltatómat azonban nem tudom elérni, a könyvelő pedig nem tudja, hogy a munkaviszonyom megszűnése esetén ki fogja kiadni a papírjaimat, sem azt, hogy a szabadságom megváltják-e. Mit tehetnek a munkavállalók ilyen eljárás esetén, kihez fordulhatnak?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 95. számában (2014. január 6.), 1849. kérdésszám alatt
képernyő előtti munkavégzés
képesítés
képesítéssel rendelkező személy
képzési támogatás
képzésre kötelezés
képzettségi pótlék
kerekítés Kerekítés szabályainak alkalmazása a köznevelési intézményekben
2013. szeptember 1-jén léptek hatályba az Nkt. 64. §-ának (1) és (2) bekezdései, amelyek szerint: A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai tekintetében - a munkáltatótól függően - az Mt.-t vagy a Kjt.-t e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a Kjt. gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései - a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével - nem alkalmazhatóak. A Kjt. "A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere" címe alatt szerepel a 66. § (10) bekezdése, miszerint a garantált illetmény összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani, azzal, hogy a kerekítésre egy alkalommal, a garantált illetmény végösszegének megállapítása során kerül sor. Ez azt jelenti, hogy 2013. szeptember 1. után nincs lehetőség az óvodákban a garantált illetmény kerekítésére? Ennek következtében a jubileumi jutalom kifizetésének alapjául szolgáló garantált illetmény esetében sincs lehetőség kerekítésre?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 153. számában (2017. szeptember 4.), 3035. kérdésszám alatt
kereset
keresetkiegészítés
keresőképtelen betegség
keresőképtelenség
keresőképtelenség felülvizsgálata
késedelmi kamat
késés Szabadságcsökkentés késések miatt
Egy munkavállalónk rendszeresen késik. Van arra lehetőség, hogy a le nem dolgozott órái helyett, ha annak a mértéke eléri a 8 órát, egy nappal kevesebb szabadságot adjunk ki neki?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 194. számában (2020. március 24.), 3846. kérdésszám alatt
készenlét
készenléti jellegű munkakör
készfizető kezes
készpénzben történő kifizetés Bérfizetés - átutalással vagy készpénzben
Cégünknél hosszú évek óta az a gyakorlat, hogy a munkavállalók bérét átutalással fizetjük. Ennek érdekében az új belépőktől számlaszámot kérünk. Most, tekintettel arra, hogy a bankok a készpénzfelvétel költségeit jelentősen megemelték, több munkavállalónk jelezte (és a szakszervezet is támogatja őket ebben), hogy kérik a munkabérük számlára való átutalás helyett készpénzben történő kifizetését. Álláspontjuk szerint ugyanis a munkáltató egyoldalúan nem kötelezheti a munkavállalókat arra, hogy bérüket átutalással fizesse. Kötelesek vagyunk eleget tenni a kérésüknek?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 93. számában (2013. november 18.), 1799. kérdésszám alatt
két műszakos munkarend
kettős állampolgár Kettős állampolgár magyar munkáltatónál - a foglalkoztatásához vezető út
Egy műszakos, középvezetői munkakörbe szeretnénk felvenni egy román-magyar kettős állampolgársággal rendelkező jelöltet, aki jelenleg Szatmárnémetiben él. Eddig még nem rendelkezett magyarországi munkaviszonnyal, s nekünk is ő lenne az első, aki nem "normál" magyar állampolgár. Mi szükséges ahhoz, hogy felvehessük őt (munkaviszonyt létesítsünk vele), miben más az alkalmazása egy Magyarországon élő, magyar állampolgárhoz képest (pl. melyek a munkaszerződéshez kapcsolódó elvárások, mi a követendő eljárás a NAV, illetve a társadalombiztosítás irányába)? Vannak-e olyan pluszfeladatok, melyekkel munkáltatóként számolnunk kell, illetve a leendő munkavállalóra milyen feladatok várnak a szerződéskötés előtt és a munkaviszony alatt?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 185. számában (2019. augusztus 26.), 3679. kérdésszám alatt
kettős munkakör
kézbesítés
kézbesítési vélelem
kiegyenlítő nap Kiegyenlítő nap és díjazása
Munkaidőkeret alkalmazása esetén előfordulhat olyan eset, hogy a munkavállaló adott héten a heti pihenőnapjain kívül további napokon sem végez munkát, mert a munkáltató nem osztja be munkavégzésre. Az ilyen napok a köznyelvben "kiegyenlítő napnak" vagy "szabadnapnak" minősülnek. Jár-e, és ha igen, milyen díjazás ezekre a napokra? Hogyan vezethetők le az ilyen napokra irányadó szabályok az Mt. rendelkezéseiből?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 196. számában (2020. május 12.), 3884. kérdésszám alatt
kifogás
kihordási idő
kikölcsönzés megszűnése
kiküldetés
kilépőpapírok Kilépőpapírok kiadása a jogutód munkáltató által
GYES-en voltam 2012. február 10-éig. A korábbi munkahelyemen munkáltatói jogutódlás történt. Szeretném megkapni a kilépőpapírjaimat és a ki nem vett szabadságom megváltásáért járó összeget a jogutód munkáltatótól. A munkáltató jelenlegi tulajdonosa azonban nem válaszol sem a levelemre, sem a telefonos megkeresésemre. Hogyan tudnék hozzájutni a papírjaimhoz és a járandóságomhoz?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 66. számában (2012. március 19.), 1259. kérdésszám alatt
kimentés
kinevezés
kinevezés módosítása
kinevezési jogkör gyakorlója Prémiumfeladat - ki tűzi ki?
A Kjt. 77/A. § szerint a kinevezett vezető számára a kinevezési jogkör gyakorlója tűzhet ki prémiumfeladatot. Ennek a szabálynak az alkalmazása eléggé nehézkes abban az esetben, ha önkormányzati intézmény vezetőjéről van szó, hiszen ekkor a prémiumfeladatot is a képviselő-testületnek kell kitűznie. Átruházhatja-e a képviselő-testület ezt a jogkört, például a jegyzőre?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 32. számában (2010. március 16.), 621. kérdésszám alatt
kinevezési okmány
kinevezéstől eltérő foglalkoztatás
kioktatás
kirendelés
kisegítő családtag Közeli hozzátartozó munkavállaló bejelentése
A kisegítő családtag fogalmának megszűnése miatt dolgozhat-e saját gyerek bejelentés nélkül?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 67. számában (2012. április 10.), 1273. kérdésszám alatt
kisgyermekes munkavállaló
kiszervezés
kiterjesztett hatályú kollektív szerződés
kollektív érdekvita
kollektív felelősség Kollektív felelősség a munkaviszonyban
Felháborítónak tartottam a munkahelyemen dolgozó felettesem kollektív büntetéssel való fenyegetését. Szerintem ilyen megalázó fegyelmezés 2016-ban törvénysértő! Ha igazam van, kérem, legyenek szívesek az Mt. ide vonatkozó szabályait leírni!
Megjelent a Munkaügyi Levelek 141. számában (2016. november 28.), 2783. kérdésszám alatt
kollektív szerződés
kollektív szerződés hatálya
kollektív szerződés kárfelelősségre vonatkozó szabályai
kollektív szerződés megszűnése
kollektívszerződés-felmondás
kollektívszerződés-kötés
kollektívszerződés-módosítás
kompenzáció
kontroller Kontroller alkalmazása bölcsődében
Integrált intézményünkben dolgozó közalkalmazottak szociális, bölcsődei és egészségügyi szolgáltatást nyújtanak. Új vezetőnk kontrollert kíván alkalmazni. A kontroller feladata lenne például: "támogató jellegű üzemgazdasági szolgáltatás nyújtása az intézményvezető számára a célorientált tervezéshez, irányításhoz; közreműködés a kontrollingrendszer bevezetésében, működtetésében; elkészíti az intézmény kontrollingtervét; a felelős vezetőkkel való egyeztetés alapján a szükséges intézkedésekre javaslatot tesz; koordinálja a részcélok, illetve résztervek teljesülését; szervezi a beszámolórendszert". Szociális, bölcsődei területen a kontroller közalkalmazottként való alkalmazása elfogadható-e?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 134. számában (2016. június 20.), 2653. kérdésszám alatt
konzultáció
korengedményes nyugdíj
korhatár előtti ellátás
korlátozott cselekvőképesség Cselekvőképesség korlátozása munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban
Az Mt. 212. §-a rendelkezik a cselekvőképtelen munkavállalókról, a 212. § (1) bekezdése azonban a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban a részlegesen korlátozott munkavállalókat is nevesíti. A munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportba mi tartozik? Ezt sem a Mt., sem a Ptk. nem pontosítja, de a gondnokság alá helyezésről szóló határozatban sincs egyértelműen meghatározva. Ebben a határozatban szereplő, jövedelemmel való rendelkezés korlátozásáról szóló része vajon a cselekvőképesség munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban való részleges korlátozását is jelenti, és ennek értelmében a munkavállalóra vonatkoznak az Mt. 212. §-ának (2)-(4) bekezdései, ideértve a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket is?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 146. számában (2017. március 20.), 2885. kérdésszám alatt
kormánytisztviselő besorolása
kormánytisztviselői jogviszony
kormánytisztviselői jogviszony megszűnése
kormánytisztviselők felmentése
kormányzati igazgatási szerv Szabadságkiadás és egyszeri megváltás a közigazgatásban
Egy költségvetési szervnél dolgozom mint kormánytisztviselő. 2013. március 5-én megszületett az első gyermekem, majd 2016. február 8-án a második is, akikkel folyamatosan otthon voltam (CSED-en, GYED-en és GYES-en) megszakítások nélkül. 2018 szeptemberében kezdeményeztem a második gyermekem után igényelt GYES idejére járó fizetés nélküli szabadságom megszakítását a munkáltatóijogkör-gyakorlómnál, aki ezt engedélyezte is 2018. október 23-ával. Közös megegyezésünknek megfelelően egy kinevezésmódosításban 2018. október 24. napjával munkavégzésre beosztott úgy, hogy a távollétem ideje alatt felhalmozódott 77 munkanap és a 2018. évi időarányosan járó 7 munkanap szabadságomat (összesen 84 munkanap) 2018. október 24. napjától 2019. február 24. napjáig részemre kiadja, és így tényleges munkavégzésre csak 2019. február 25. napján kellene megjelennem. Kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy a Kit. alapján mondhatják-e azt, hogy 2019. január 2-án már munkába kellett volna állnom (tekintettel a Kit. 289. §-ára, a 2018. évi szabadságmegváltásokról), és ezzel egyidejűleg kifizetik nekem a benn maradó 38 munkanap szabadságomat, illetve adhatnak-e nekem erről visszamenőleg egy kinevezésmódosítást?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 177. számában (2019. február 25.), 3506. kérdésszám alatt
kormányzati szolgálati jogviszony
kormányzati szolgálati jogviszony fenntartása Öregségi nyugellátásra jogosult kormánytisztviselő jogviszonyának fenntartása és megszüntetése
Munkatársam 2017. május 20-án öregségi nyugdíjra lesz jogosult az életkora és a szolgálati ideje alapján. A Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének j) pontja szerint a kormányzati szolgálati jogviszonya ezen a napon megszűnik (a törvény erejénél fogva), kivéve ha kérelmére hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja. Ismereteim szerint legalább három hónappal a jogviszony megszűnése előtt a kormánytisztviselőnek be kell nyújtania a jogviszony fenntartására vonatkozó kérelmét, ha szeretne tovább dolgozni, és nem kíván még élni a nyugdíjra vonatkozó jogosultságával. A kormánytisztviselő munkáltatójaként ezt kedvezően kívánom elbírálni, mert a hivatalnak is érdeke a jogviszony fenntartása. A kormánytisztviselő kérelmét milyen formában bíráljam el mint munkáltató, határozatban vagy egyszerű válaszlevélben? Ez mit tartalmazzon? A későbbiek során, amikor már nem lesz szükség a "nyugdíjas" munkavállaló foglalkoztatására, milyen lehetőségeim lesznek a jogviszonya megszüntetésére? Esetleg az is előfordulhat, hogy már nem én leszek a munkáltatói jogkörgyakorlója, és az utódom nem kívánja foglalkoztatni. A kérelem elbírálásáról értesítem a kérelmezőt. Ezenkívül meg kell jelentetni az átsorolásában vagy értesítésében, vagy egyszerűen informálni kell a Kincstárt, nehogy megszüntesse a kormánytisztviselő jogviszonyát az előzőekben leírtak alapján?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 142. számában (2016. december 12.), 2801. kérdésszám alatt
kölcsönszerződés Kölcsön- vagy munkabértartozás
A munkáltatóm hónapok óta nem fizette ki a munkabérünket. A múlt héten azzal a javaslattal állt elő, elkerülendő, hogy a cégnek baja legyen: írjunk alá átvételi elismervényt, miszerint megkaptuk a munkabérünket. Egyidejűleg pedig írjunk egy kölcsönszerződést, amiben az szerepel, hogy a ki nem fizetett összegnek megfelelő pénzt adtuk kölcsön a cégnek. Így most már nem munkabérrel, hanem kölcsönnel tartozna nekünk. A munkáltató szerint ezzel a módosítással akkor is jobban járunk, ha cég esetleg csődbe menne. Valóban igazat mondott, vagy ezzel rosszabb pozícióba kerülnénk?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 139. számában (2016. október 10.), 2742. kérdésszám alatt
kölcsönzés időtartama
kölcsönzött munkavállaló
költségek megtérítése
költségkompenzációs támogatás Költségkompenzációs támogatásra való jogosultság
40 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezetként költségkompenzációs támogatásban részesültünk. A támogatást 2008 áprilisában szüntették meg, mivel március 16-án lejárt az akkreditációs tanúsítványunk érvényességi ideje. Továbbá határozatban visszakövetelték a márciusi törthónapra, valamint az áprilisra kifizetett támogatás összegét. Cégünk 2008. március 18-án kérelmet nyújtott be az akkreditációs tanúsítvány megújítására, amelyet végül 2008. június 2-án állított ki részünkre a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Jogszerű volt-e a támogatás megszüntetése? Van-e jogi lehetőség a támogatás június 2-tól történő újbóli folyósítására?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 8. számában (2008. október 13.), 146. kérdésszám alatt
költségmentesség Elmaradt munkabérre vezetett végrehajtás szabályai
Korábbi munkáltatómmal szemben pert nyertem, melyben kéthavi munkabért követeltem, és a munkaviszony megszüntetésekor ki­adandó papírjaim és igazolásaim kiadását, amit nem kaptam meg a munkaviszony megszüntetésekor. Munkáltatóm azonban az ítélet ellenére sem fizetett ki, és az igazolásokat sem kaptam meg. Végrehajtást indítottam a cég ellen. A végrehajtó ráterhelte a cég ingatlanjaira a munkabér-követelést, de mivel hatodik vagyok a sorban, és látom, hogy az adóhatóság és egy bank is előttem van több százmilliós követeléssel, véleményem szerint kicsi az esélyem arra, hogy követelésemhez hozzájussak. Ráadásul minden földhivatali bejegyzés után fizetnem kéne 6000 Ft eljárási díjat, ami megterhelő lenne, mivel munkanélküli vagyok. Van egy ingatlanom, amiben lakom és van egy, ami még nem lakható, mert még nincs befejezve. A földhivatal arra hivatkozik, hogy rendelkezem más ingatlannal is, és ezért nem tekint el az eljárási díjtól. Mit tehetek, hogyan juthatnék a pénzemhez, papírjaimhoz, és hogyan kérhetem a földhivatali költségmentességet?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 61. számában (2011. november 21.), 1168. kérdésszám alatt
költségvetési szerv
könyvtáros
körjegyzőség
kötbér
kötelezettségszegés
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
kötelező orvosi vizsgálat
kötelező részvétel képzésen
kötelezően a munkahelyen töltendő idő Kötelezően a munkahelyen töltendő idő értelmezése
Egy kórház patológiáján dolgozom szak­asszisztensként, fertőző szöveteket, testnedveket dolgozunk fel, egészségre ártalmas vegyszerekkel (formalinnal). A munkahelyemen kötelezően letöltött hat órán felül le kell-e dolgoznom még két órát az intézet egy másik munkahelyén (osztályán)?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 34. számában (2010. április 26.), 661. kérdésszám alatt
kötetlen munkarend
kötött munkaidő
közalkalmazotti bértábla Besorolás szociális intézményben
Szociális bentlakásos, ápoló és gondozó tevékenységet folytató költségvetési intézmény vagyunk, közalkalmazotti bértáblával. Milyen fizetési osztályba kell besorolni, illetve minimálbért vagy garantált bérminimumot kell-e megállapítani az alábbi esetekben: mosónő - fodrász végzettséggel; portás - érettségivel; segédápoló - szakmai végzettség nélkül érettségivel; konyhai kisegítő, takarítónő - bármely középfokú (OKJ 34-től) szakmai végzettséggel?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 151. számában (2017. július 17.), 2995. kérdésszám alatt
közalkalmazotti besorolás
közalkalmazotti felmentés
közalkalmazotti igazolás
közalkalmazotti illetményrendszer Jubileumi jutalomra való jogosultság munkavállalónak
Támogató szolgálatnál dolgozó, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló tekintetében a Szoc-tv. 94/L. §-ának (4) bekezdése alapján a Kjt. jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 206. számában (2020. december 15.), 4044. kérdésszám alatt
közalkalmazotti jogviszony
közalkalmazotti jogviszony átalakulása
közalkalmazotti jogviszony létesítése
közalkalmazotti jogviszony megszűnése
közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
közalkalmazotti megállapodás Közalkalmazotti megállapodás a Klebelsberg Központnál
Egy középiskolában dolgozom, ahol a közalkalmazotti tanács elnöke vagyok. 2013. január 1-jétől intézményünket is átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, minek kapcsán a munkáltatók jogköre is változott. 2013. január 14-én kaptunk egy írásos tájékoztatást, miszerint az átvétel időpontjától a munkáltatói jogkör gyakorlója a Klebelsberg Központ elnöke. Ebben az esetben a közalkalmazotti szabályzatot kivel köti meg a közalkalmazotti tanács? Korábban az iskola igazgatójával kötöttük.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 87. számában (2013. július 8.), 1700. kérdésszám alatt
közalkalmazotti tanács
közalkalmazotti tanács vezetője
közalkalmazotti vezetői megbízás
közalkalmazotti vezetői megbízás visszavonása
közcélú munka
közegészségügyi eltiltás Közegészségügyi eltiltás esetén a keresőképtelenség első 15 napjára járó díjazás kötelezettsége
Az elmúlt időszakban 24 napot voltam táppénzen "7-es kóddal", vagyis közegészségügyi eltiltáson. A munkáltatóm azt a tájékoztatást adta, hogy a közegészségügyi eltiltásra figyelemmel nem neki kell az első 15 napra fizetnie járandóságomat, mert táppénz illet meg. Társadalombiztosítási ellátásból azonban végül járandóságomnak csak egy részét kaptam meg. Helyesen járt el a munkáltatóm, vagy ilyen esetben is ő köteles fizetni a táppénzem első 15 napját?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 66. számában (2012. március 19.), 1263. kérdésszám alatt
közeli hozzátartozó
közeli hozzátartozó ápolása
közérdekű nyugdíjas-szövetkezet Foglalkoztatás közérdekű nyugdíjas-szövetkezetben
Közérdekű nyugdíjas-szövetkezeti tagot milyen feltételekkel lehet alkalmazni, és milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a feleket? Mik a szövetkezet alapítási feltételei, hogyan kell eljárni stb.?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 159. számában (2018. január 15.), 3155. kérdésszám alatt
közérdekű önkéntes munka
közfoglalkoztatás
közfoglalkoztatotti jogviszony
közhasznú munkavégzés támogatása Közhasznú munkavégzés támogatása
Hajléktalanokat és rászoruló idős embereket segítő alapítványként a téli hónapokban fokozott a munkánk. Erre az időszakra alkalmaznánk segítő munkatársakat, elsősorban szociális munkásokat. Van-e lehetőség állami támogatás igénylésére a foglalkoztatásukhoz, ha igen, milyen időtartamra, és milyen feltételekkel?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 14. számában (2009. február 23.), 262. kérdésszám alatt
közigazgatási alapvizsga
közigazgatási jogkörben okozott kár Nem megfelelő szakértői véleménnyel okozott kár
Kérhetek-e kártérítést a munkaügyi bíróságon, ha az elsőfokú bizottság kevesebb százalékot állapított meg ugyanazon időben, mint az igazságügyi orvosszakértő? Már két éve tart az ügy.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 138. számában (2016. szeptember 19.), 2718. kérdésszám alatt
közigazgatási munkavállaló
közigazgatási szakvizsga
közigazgatási szakvizsga díja Közigazgatási szakvizsga - a kieső időre járó díjazás és költségtérítés
Egy vidéki polgármesteri hivatalban dolgozom. A napokban arról tájékoztattak, hogy a közigazgatási szakvizsga letételére előírt kötelezettségem teljesítésének határideje idén ősszel lejár, ezért válasszak mielőbb szakvizsgaidőpontot. Azt tudom, hogy a határidő eredménytelen elteltét követően nem sorolnak előre egészen a vizsga megszerzéséig, más különösebb szankció azonban nincs. Milyen javadalmazásra vagyok jogosult az otthoni tanulás, a felkészítő órák, valamint a vizsgák miatt kieső időre, illetve mely költségeket (vizsgadíj, jegyzetek, könyvek stb.) kell állnom?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 50. számában (2011. április 4.), 962. kérdésszám alatt
közigazgatási szerv
közigazgatási versenyvizsga
közjegyző Közjegyzők - "egyéniségből" irodába
2022. január 1-jétől közjegyzői tevékenység egyéni közjegyzőként nem végezhető, csak közjegyzői iroda keretében. Mivel a közjegyzői irodák nem átalakulással jönnek létre, véleményem szerint a tevékenységük nem jogfolytonos. Ebben az esetben az ott dolgozó munkavállalók jogállása hogyan alakul munkajogi szempontból? Mit kell tenni, hogy az alkalmazottak jogosultságai (pl. szabadság, végkielégítés stb.) ne sérüljenek? Milyen dokumentumokat kell készíteni ebben az esetben?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 210. számában (2021. március 30.), 4114. kérdésszám alatt
közmunkaprogram
köznevelési ágazati pótlék Köznevelési ágazati pótlék és garantált bérminimum
A július 1-jétől bevezetendő köznevelési ágazati pótlékkal kapcsolatosan az a kérdésünk, hogy gyakornok fokozatba sorolt pedagógusok esetén mit kell alapul venni, az Nkt. melléklete szerinti összeget, vagy azt ki kell egészíteni a garantált bérminimumra?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 198. számában (2020. június 23.), 3920. kérdésszám alatt
köznevelési intézmény
közös megegyezés
közös megegyezés megtámadása
központi üzemi tanács
közszféra
közszolgálati döntőbizottság Döntőbizottságról a bíróságra - eljárási szabályok
Kormányzati szolgálati jogviszonyom saját kérésemre 2019. május 11-én felmentéssel megszűnt. A jogviszonyomat megszüntető kormányzati igazgatási szerv jogellenesen állapította meg a végkielégítésem mértékét. A megszüntető okiratomat a Kit. alapján állította ki, de a végkielégítésem mértékét a Kttv. alapján állapította meg (egyhavi illetményemnek megfelelő összeget négyhavi helyett), ezért a Közszolgálati Döntőbizottsághoz fordultam. A Döntőbizottság a panaszomnak helyt adott, és kötelezte a kormányzati igazgatási szervet, hogy 15 napon belül fizesse meg az elmaradt háromhavi végkielégítésemet. A határozat ellen 30 napon belül jogorvoslattal lehet élni. Arra való tekintettel, hogy a 15 nap már lejárt, és egyetlenegy forintot sem kaptam a megítélt végkielégítésből, valamint a jogorvoslati határidő lejárta "vészesen" közeleg, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy valószínűleg a kormányzati igazgatási szerv jogorvoslattal él a Döntőbizottság határozata ellen. A Döntőbizottság által lefolytatott vizsgálat egy esetleges per során rövidíteni fogja a bírósági eljárást, vagy egy évekig tartó eljárás elé nézek? A fellebbezésnek a Döntőbizottság által részemre megítélt összeg kifizetésének van-e halasztó hatálya? Fellebbezés esetén a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kerül át az ügyem? Kell-e jogi képviselőt keresnem, vagy hivatalból fognak kirendelni? Kit terhel a perköltség? Mi történik az után, hogy fellebbeznek a Döntőbizottság határozata ellen?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 188. számában (2019. november 4.), 3725. kérdésszám alatt
közszolgálati jogviszony
közszolgálati panasz Kormánytisztviselő felmentése
2012. december 31-ig szóló határozott idejű kormánytisztviselői kinevezésem van. Szóban jelezték, hogy 2012. december 31-ig mégsem tartanak igényt a munkavégzésemre, mivel kéthavi felmentéssel minden nyugdíjast felmentenek (kormányzati utasításra). Kérdésem, hogy ha írásban is megkapom a felmentést, megtagadjam-e az átvételét, vagy vegyem át, de írjam rá, hogy ragaszkodom az eredeti határidőhöz, 2013. december 31-hez? Kérem tanácsukat, hogy ha bíróság elé viszem az ügyet, akkor ne utasítsanak el eljárási hiba miatt.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 75. számában (2012. október 8.), 1452. kérdésszám alatt
közszolgálati szabályzat Képzettségi pótlék - jogosultság a felülvizsgálat után
Polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők képzettségi pótléka vonatkozásában érdeklődünk, miután felülvizsgálatra kerültek a korábbi képzettségipótlék-megállapítások.
1. 2001. szeptember 1-jétől, a már hatályon kívül helyezett 133/2010. Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdése alapján a mérlegképes könyvelői szakképesítés felsőfokú szakképesítésről emelt szintű szakképesítésre változott. Jól gondoljuk, hogy az emelt szintű mérlegképes könyvelői szakképesítés a 249/2012. Korm. rendelet szerinti szabályozásnak nem felelt meg - mert az középfokú vagy felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítést szabályoz -, emiatt nem is volt alkalmazható?
2. Tekintettel arra, hogy a 249/2012. Korm. rendelet középfokú vagy felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítést szabályoz, jól gondoljuk-e, hogy a mérlegképes könyvelő (OKJ szerinti) szakképzés esetén nem alkalmazható felsőfokú végzettségű köztisztviselőknél a képzettségi pótlék?
3. Milyen hatályos jogszabály szerint kellene jelenleg a képzettségi pótlékhoz kapcsolódó szinteket, szabályokat figyelembe venni?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 200. számában (2020. augusztus 4.), 3952. kérdésszám alatt
közszolgálati tisztviselő
közteherjegyek visszaváltása Közteherjegyek visszaváltása
Egyéni vállalkozó vagyok, szeretném megtudni, hogy a megmaradt közteherjegyeket hol és milyen áron válthatom vissza? Mivel előre nem mindig tudtam pontosan kiszámolni, hogy mennyi bélyegre lesz szükségem, mindig inkább többet vettem, hiszen később úgyis felhasználtam. Most viszont itt az új törvény, és jelenleg nincs szükségem alkalmi munkavállalókra. Félek, hogy megmarad a több tízezer forint összegű bélyeg. A postán közölték, hogy nem tudják visszavenni. Mit tegyek?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 32. számában (2010. március 16.), 622. kérdésszám alatt
köztisztviselő
köztisztviselői illetmény
köztisztviselőiilletmény-eltérítés
köztisztviselők besorolása
köztisztviselők felmentése
köztulajdonban álló gazdasági társaság
közúti áruszállítás
közúti közlekedés Napi munkaidő éjszakai munkavégzésnél a közúti közlekedésben
Áruszállító cég naponta romlandó élelmiszert szállít közúton. A megrendelő érdekének megfelelően a fuvar éjfél után indul, és a tehergépkocsi vezetője 00.00-04.00 között vezet, az "időkapu" miatt. Ezen esetekben a napi vezetési idő nem haladhatja meg a 10 órát, de egy tájékoztató szerint a dolgozó munkaszerződésében foglaltak alapján el lehet térni a napi 10 órás korláttól, tekintettel az élelmiszer szállítására. Mit kell tartalmaznia a dolgozó szerződésének, ha a kapott információ megfelel a hatályos közúti áruszállítási előírásoknak?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 152. számában (2017. augusztus 14.), 3012. kérdésszám alatt
közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv Szakszervezet szervezeti egységének jogi személyisége
A nálunk működő egyik szakszervezet benyújtotta az alapszabályát, amelyben az szerepel, hogy a szakszervezet munkáltatóknál működő, képviseletet ellátó szervezeti egységei jogi személyek. Ezt hogyan kell érteni? A szervezeti egység ilyenkor önálló szakszervezet? Kit kell érteni ebben az esetben az Mt. szerinti "közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven"?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 46. számában (2011. január 10.), 883. kérdésszám alatt
közzététel Általános munkarendben dolgozó munkavállaló beosztásának közlése
Általános munkarendben dolgozó munkavállaló (hétfőtől péntekig 08.00-17.00 között dolgozik, a munkaközi szünet 60 perc) részére kötelező a munkáltatónak beosztást készítenie? Vagy csak az egyenlőtlen munkaidőben dolgozó munkavállalók részére kötelező elkészíteni, és a helyben szokásos módon közzétenni egy héttel korábban?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 182. számában (2019. június 24.), 3614. kérdésszám alatt
kreditpont Mérlegképes kreditpontok érvényesítése
A Munkaügyi Levelek című kiadvány előfizetési számlájával érvényesíthető-e - a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésében - a szakmai kiadvány megvásárlásával megszerezhető 2 kreditpont?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 85. számában (2013. május 21.), 1645. kérdésszám alatt
kulcsszemélyzet Munkavállalási engedély - kulcsszemélyzetbe tartozhat-e a kínai szakács?
Ázsiai gyorséttermet üzemeltetünk családi vállalkozásban, szeretnénk egy kínai szakácsot felvenni. Minősülhet-e a kínai szakács kulcsszemélyzetnek? Mi az eljárás menete a munkavállalási engedély megszerzésének? Engedély nélküli foglalkoztatás esetén kivel szemben és milyen szankciók alkalmazhatók?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 16. számában (2009. április 6.), 292. kérdésszám alatt
kulturális intézmény
külföldi állampolgár
külföldi munkáltató
külföldi telephely
külföldiek magyarországi foglalkoztatása
külföldön végzett munka
külföldre szolgáltató munkáltató
különadó
különösen indokolt eset
kültag Betéti társaság munkaviszonya saját kültagjával
Egy betéti társaság kültagja lehet-e munkaviszonyban állóként havi 20 órában bejelentve a saját cégében?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 177. számában (2019. február 25.), 3520. kérdésszám alatt