Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott kézbesítési vélelem tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Felmondás kézbesítése "elköltözött" munkavállalónak

Kérdés: A munkavállaló korábban megadott címére kézbesített felmondásunk "elköltözött" jelzéssel jött vissza. Ezt követően felhívtuk telefonon, és kiderült, hogy elköltözött, de korábban elmulasztotta megadni az új lakcímét. Miután megtudta, hogy mit tartalmazott a levél, megtagadta, hogy elárulja azt a címet, ahová elküldhetnénk ismét neki. Bejönni a céghez nem tud, mivel keresőképtelen. Mit tehetnénk?
Részlet a válaszból: […]tekinteni, ha a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult [Mt. 24. § (1)-(2) bek. a) pont]. Mivel tértivevényes küldeményként adták fel a munkavállaló Önöknél rendelkezésre álló címére a felmondást tartalmazó levelet, a munkavállaló azonban elmulasztotta megadni az új lakcímét, a felmondást a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, hiszen a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett elköltözése miatt hiúsult meg. A munkavállaló megszegte az együttműködési kötelezettségét, amikor elmulasztotta az új levelezési címét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3516

2. találat: Kézbesítési vélelem megdöntése végrehajtási eljárásban

Kérdés: Végrehajtói iroda levele alapján a párom fizetéséből elkezdtek vonni 33%-ot. Ezt megelőzően semmilyen előzetes fizetési felszólítás, megkeresés, egyeztetés nem volt. Jogszerű-e a letiltás? Sem a pénzintézettől, sem a bíróságtól, sem a végrehajtótól nem kapott levelet, mégis letiltásra került a bére egy része. Meg lehet állítani a letiltást? Mi úgy tudjuk, hogy minden fizetve volt. És fizetve is lesz. Kihez kell fordulnunk ez ügyben?
Részlet a válaszból: […]tudomása arról, hogy vele szemben végrehajtási eljárás - vagy azt megelőzően egyéb peres eljárás - volt folyamatban, akkor a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet lehet előterjeszteni. Erre akkor van mód, ha a kézbesítési vélelem beálltára tekintettel a végrehajtás alapjául szolgáló határozat jogerőssé vált. Ilyenkor a végrehajtási eljárás folyamata alatt, a határozat végrehajtására irányuló eljárásról való tudomásszerzésétől számított tizenöt napon belül a kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelem nyújtható be az elsőfokú határozatot hozó bíróságnál [Pp. 99/B. § (1) bek., Vht. 37/A. §].A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem arra hivatkozással terjeszthető elő, hogy a kérelmező a hivatalos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2680
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Kézbesítési vélelem megdöntése végrehajtási eljárásban

Kérdés: Előző munkahelyemen közel két éve felmondtak nekem. Ezt követően külföldre mentem dolgozni, és csak idén tavasszal jöttem haza. Ekkor szembesültem azzal, hogy a volt munkáltatóm végrehajtást kezdeményezett velem szemben a munkaviszony megszűnését megelőzően részemre állítólag jogalap nélkül kifizetett munkabér miatt. A végrehajtási költség már majdnem akkora, mint a követelt összeg. Teljesen megdöbbentem, mert annak idején sem a felmondásban nem állt elő ilyen követeléssel, sem a kilépőpapírjaimon nem tüntetett fel tartozást. Bementem a bíróságra, és ott láttam, hogy a végrehajtást mindössze két felszólítás alapján indította, amit a külföldi munka miatt át sem vettem. Lehetséges végrehajtást indítani felszólítás alapján? Most, hogy folyik a végrehajtás, tehetek még valamit, mert nem tartom jogszerűnek a volt munkáltatóm követelését.
Részlet a válaszból: […]végrehajtási záradékkal, és kezdte meg a végrehajtó a végrehajtás foganatosítását. Megjegyezzük, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok is hasonlóan rendelkeznek [Mt. 164. §, 285. § (2) bek., Vht. 23. §].A fizetési felszólítást, amely alapján a végrehajtási eljárás megindult, attól függetlenül kézbesítettnek kell tekinteni, hogy a munkavállaló a külföldi távolléte miatt nem vette át. A régi Mt. ugyanis a kézbesítési szabályok között rögzítette, hogy a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló külön jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített írásbeli nyilatkozatot az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő tizedik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni [régi Mt. 6. § (5) bek. b) pont]. Ez a vélelem azonban megdönthető. Az olyan nyilatkozattal kapcsolatban ugyanis, amely tekintetében a régi Mt. alapján bírósági eljárásnak volt helye, a kézbesítési vélelem megdöntése iránt az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, de legkésőbb a vélelem beálltától számított hat hónapon belül volt előterjeszthető kérelem a bíróságnál [régi Mt. 6. § (6) bek.].A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem arra hivatkozással terjeszthető elő, hogy a kérelmező a hivatalos iratot önhibáján kívüli okból nem vehette át, mivel a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt meg, vagy más okból nem volt szabályszerű, vagy az iratot más okból nem volt módja átvenni (pl. azért, mert[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1732