Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott képernyő előtti munkavégzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Képernyő előtti munkavégzés - időkorlátok, kivételek, problémák

Kérdés: Tudjuk, hogy a hatályos szabályozások értelmében a munkáltató felelőssége, hogy a biztonságos munkakörülményeket biztosítsa a munkavállaló számára. Ennek értelmében a munkát úgy kell szervezni, hogy a képernyős munkakörök esetében a képernyő előtt töltött napi munkaidő ne haladja meg a 6 órát, illetve, hogy óránként 10 percre megszakítsa a munkavállaló a képernyős munkavégzést. Átadhatja-e a munkaszervezés feladatát/felelősségét a munkáltató a munkavállalónak részben vagy egészében, abban az esetben, ha nem kötetlen a munkarend? Ha igen, akkor kötelessége/felelőssége-e, hogy ellenőrizze, hogy a munkavállaló hogyan szervezi meg a munkáját? Ilyenkor hogyan oszlik meg a felelősség abban az esetben, ha a munkavállaló több időt tölt egy nap a képernyő előtt, mint 6 órát, és/vagy nem tartja be az óránként 10 perces monitorszünetet? Amikor ezt a szabályt hozták, még a jelenleginél jóval korszerűtlenebb monitorokat használtak, és az eszközök fejlődését nem követte le a szabályozás. A tipikus irodai munkakörökben 100 esetből 99-ben nem tudják/akarják betartani sem a 6 órás szabályt, sem a 10 perces monitorszünetet, értem itt a munkáltatókat és a munkavállalókat egyaránt.
Részlet a válaszból: […]napi munkavégzést, hogy a munkavállalót érő képernyő előtti megterhelés csökkentése érdekében a képernyős munkavégzést rendszeres időszakonként - a munka jellegéhez igazodóan a veszélyhelyzet kizárásával - szünetekkel szakítsák meg, vagy más tevékenységgel cseréljék fel. A munkavégzés megszakításának egyszeri időtartama ebben az esetben sem lehet kevesebb, mint tíz perc, és a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje nem haladhatja meg a napi munkaidő 75%-át [50/1999. EüM rendelet 4. § (1) bek.].Technológiai okból tehát el lehet tekinteni az óránként 10 perces megszakításoktól. Tág értelmezés mellett ebbe beletartozhat, hogy a munkavállaló otthon, kötetlen munkarendben dolgozik, és a megszakítások nyomon követése, ellenőrzése amúgy sem lenne lehetséges. Ám ebben az esetben sem lehet megszakítás nélkül huzamosan képernyő előtt dolgozni, és ez nem haladhatja meg összességében a munkaidő 75%-át. Ezek a szabályok nem a munkaidő mértékét érintő rendelkezések, amelyeket az Mt. állapít meg, hanem munkavédelmi célú előírások, amelyek a munkaidőn belül az adott tevékenységgel eltölthető időre tartalmaznak rendelkezéseket (expozíciós idő). Ezért az ezektől való eltérés a felek megállapodásával nem lehetséges, a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3904

2. találat: Helyettesítési díj és 10 perces "képernyős" szünet

Kérdés: 1. A kolléganőm eltörte a lábát, és öt héten keresztül helyettesítettem. Jár-e a helyettesítési díj?
2. Milyen időközönként jár a 10 perces szünet?
Részlet a válaszból: […]ezért jár a helyettesítési díj. Ennek pontos mértékét jogszabály nem határozza meg, az a munkáltató mérlegelésén múlik, de "a végzett munkával arányosnak" kell lennie. A közszolgálati tisztviselők esetében is jár helyettesítési díj, ha a munkáltató intézkedése alapján munkakörbe nem tartozó munkát végeznek, s az eredeti munkakörüket is ellátják. Ez megvalósulhat tartós távollét miatti helyettesítéssel, illetve betöltetlen munkakör ellátásával is. A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesített közszolgálati tisztviselő illetményének 25-50%-áig terjedhet, ezen keretek között a munkáltató határozza meg a pontos összeget. Nem jár azonban helyettesítési díj, ha a helyettesítés a közszolgálati tisztviselő munkaköri kötelezettsége (kivéve, ha betöltetlen munkakört vesz át, 30 napot meghaladóan), vagy ha a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges (Kttv. 52. §).A második kérdésben szereplő 10 perces szünetek az ún. képernyős munkakörben kötelezőek. Ez olyan munkakör, ami a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is [50/1999. EüM rendelet 2. § c) pont]. Ilyen esetben a munkáltató köteles a munkafolyamatokat úgy megszervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces - össze nem vonható - szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3352

3. találat: Képernyő előtti munka - az üzemorvosi vizsgálat elmaradásának következménye

Kérdés: Amennyiben a munkáltató éveken keresztül elmulasztja az üzemorvosi vizsgálat elvégeztetését, és a munkavállaló a képernyő előtti munkavégzés miatt a látásának romlását állítja, akkor felelhet ezért a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]bek.].Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat minden munkaviszony esetében kötelező, a képernyő előtti munkavégzés esetén pedig évente időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot is végeztetni kell [33/1998. NM rendelet 4. § (1) bek. a) pont, 6. § (1) bek. e) pont].A munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégeztetésének nincs szerepe a munkáltató felelősség alóli kimentésében; a munkavállaló viszont a felelősség jogalapjának megállapításához köteles a kár (a látás megromlása) mellett azt is bizonyítani, hogy az a munkaviszonyával összefüggésben következett be. Ennek keretében hivatkozhat arra, hogy a munkáltató a munkavédelmi kötelezettségének nem tett eleget, és emiatt azok a dokumentumok, amelyek az egészségi állapotát, illetve annak változását igazolhatnák, nem állnak rendelkezésre - azaz bizonyítási szükséghelyzet áll fenn [Pp. 265. § (2) bek. b) pont]. Munkaügyi perben általában is a munkáltatónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3346

4. találat: Munkavédelmi szemüveg megtérítésének kötelezettsége

Kérdés: Képernyő előtti munkavégzés keretében foglalkoztatunk közalkalmazottakat, akik jelezték, hogy igényt tartanak munkavédelmi szemüvegre. A fenntartónk azonban nem engedélyezi a költséget, mivel nem volt előirányozva, és nincs rá fedezet. Ebben az esetben mit tehetünk mint munkáltató?
Részlet a válaszból: […]képernyő előtti munkavégzés keretében foglalkoztatott közalkalmazott esetében a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a közalkalmazott által egyébként használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a közalkalmazottat ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveggel (50/1999. EüM rendelet 5-6. §), ami a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencsét, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keretet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3280

5. találat: Munkaidő és szünetek képernyő előtt

Kérdés: Informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégünk help desk csoportjában a kollégák számítógépen keresztül nyújtanak távoli segítséget ügyfeleinknek. A napi nyolcórás munkaidő mellett elegendő nekik egyszer 20 perc munkaközi szünetet biztosítani, vagy a képernyős munkára tekintettel további szünetek is szükségesek? Minden munkanapjuk végén a gépükről indított műveletekről online jelentés készül. Ezt a munkavállaló csak elindítja, a rendszer magától generálja, de a végén el kell fogadnia, hogy valóban ezeket a munkákat végezte el aznap. Ez a jelentés egyébként egy bizonyos bónusz elszámolási alapja is. Beleszámít-e a munkaidejükbe ez a napi kb. 3-5 perc, amíg a jelentés elkészülését várják a gép előtt?
Részlet a válaszból: […]órája között kell kiadni; amennyiben a munkaközi szünet 20 percnél hosszabb tartamú, a fennmaradó részt bármikor, akár több részletben is ki lehet adni. A munkaközi szünet nem része a munka­időnek, ilyen módon díjazás sem jár rá; kivéve a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalót [Mt. 86. § (3) bek. a) pont].Ha a kérdés szerinti munkavégzés egyben képernyő előtti munkavégzést is jelent, akkor az annak során ki­adandó további szünetekről egy külön jogszabály, az 50/1999. EüM rendelet rendelkezik. A rendelet 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a munkavállaló folyamatos képernyő előtti munkavégzését óránként legalább 10 perces, össze nem vonható szünetekkel kell megszakítani. Képernyős munkakörnek az olyan munkakör minősül, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is [50/1999. EüM rendelet 2. § d) pont]. Ez a szünet nem azonos az Mt.-ben szabályozott, a fentiek szerinti munkaközi szünettel, ugyanis a képernyős munkavégzés miatt óránként biztosított 10 perc szünet munkaidőnek minősül, ezalatt a munkavállalót munkavégzési kötelezettség terheli, és díjazás illeti meg rá. Ez az időtartam csak a képernyő előtti munkavégzés, de nem a munkaidő megszakítása, amely alatt a munkavállaló más, nem képernyő előtt végezhető tevékenységet folytathat. Annak nincs akadálya, hogy a 10 perces megszakítás egybeessen a munkaközi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2506

6. találat: Szünetrend kialakítása képernyő előtt

Kérdés: Az adatrögzítő kollégák szünetrendjével kapcsolatban kérdezem. A kollégák egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, napi 6-10 órát dolgoznak. A munka mennyiségétől függően jelenleg 60-90 percenként mennek ki 10 perces szünetekre, és van a munkaidő felénél egy 20 perces ebédszünet. Azaz valójában egy 8 órában dolgozó munkatárs kb. 6,5 órát dolgozik ténylegesen. Megfelelő ez a gyakorlat, ha egyébként egy ilyen napra 8 óra munkaidőt számolunk el nekik?
Részlet a válaszból: […]munkáltató és a munkavállaló azonban megállapodással ettől eltérhetnek, és rendelkezhetnek arról, hogy a munkaközi szünetet munkaidőnek tekintik, és így arra díjazás is megilleti a munkavállalót.Ez tehát azt jelenti, hogy ha a jelenlegi rendszerben 8 órát tölt a munkahelyen az adatrögzítő, amelyben a 20 perc "ebédszünet" is benne van, akkor e napra csak 7 óra 40 percre kell részére bért fizetni. Természetesen nem jogellenes 8 órára fizetni, azaz a munkavállaló javára eltérve, a szünetet is beleérteni a munkaidőbe. Az is lehetséges, hogy a jövőben 8 óra 20 percet töltenek bent a munkavállalók egy "műszak" alatt, amelyből 8 órát dolgoznak le, és 20 percet szüneten töltenek.Ha az adatrögzítés egyben képernyő előtti munkavégzést is jelent, akkor az annak során kiadandó szünetekről az 50/1999. EüM rendelet rendelkezik. A 4. § (1) bekezdésének megfelelően a munkavállaló folyamatos képernyő előtti munkavégzését óránként legalább 10 perces, össze nem vonható szünetekkel kell megszakítani. Képernyős munkakörnek az olyan munkakör minősül, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a kép­ernyő figyelésével végzett munkát is [50/1999. EüM rendelet 2. § d) pont]. Azaz lényegében számítógép előtt ülve dolgozik.Ez a szünet nem azonos az Mt.-ben szabályozott, fentiek szerinti munkaközi szünettel, ugyanis a képernyős munkavégzés miatt óránként biztosított 10 perc szünet munkaidőnek minősül, ezalatt a munkavállalót munkavégzési kötelezettség terheli, és díjazás illeti meg a 10 percre. Ez a szünet azt a célt szolgálja, hogy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2392

7. találat: Szünetek képernyő előtti munka esetén és étkezésre

Kérdés: Számítógépes munkát végzek 6 órás munkarendben. Minden órában jár 10 perc szünet számomra, de a munkáltatóm megtagadta tőlem a 20 perces ebédszünetet, mert csak 6 órában vagyok foglalkoztatva. Megteheti ezt?
Részlet a válaszból: […]általában a munkavégzés, hanem csak a képernyő előtti munkavégzés megszakítására szolgál. Tehát ebben a tíz percben is köteles munkavégzésre rendelkezésre állni, illetve munkát végezni a munkavállaló, csak nem képernyő előtti, hanem más jellegű feladatokat. Ezek az óránkénti tíz percek a napi munkaidő mértékétől függetlenül megilletik a munkavállalót. Ezzel szemben a munkaközi szünetről a törvény úgy rendelkezik, hogy az csak akkor jár, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkavégzés időtartama a hat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1394