Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott közérdekű önkéntes munka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Önkéntes tevékenység - kell-e munkavállalási engedély

Kérdés: Alapítványunk széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, egy kanadai testvérszervezetünk önkéntesei segítenének egy közösségi ház felújításában, a kanadai fiatalok legfeljebb mennyi időre jöhetnek Magyarországra? Kell-e foglalkoztatásukhoz munkavállalási engedélyt kérni?
Részlet a válaszból: […]kiemelkedően közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenység körében, vagy a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenység körében. A Köt. 4. § (6) bekezdése alapján harmadik országbeli állampolgár - ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt - közérdekű önkéntes tevékenységet akkor végezhet, ha a fogadó szervezet az önkéntes által okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződést kötött, az önkéntes szállása, ellátása és visszautazása biztosított, valamint az önkéntes egészségügyi szolgáltatásra jogosult, vagy rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások költségét fedező biztosítással. A Köt. 11. § (1) bekezdése alapján a fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak köteles előzetesen bejelenteni az önkéntesek foglalkoztatását. A Harmtv. 26. § (2) bekezdése alapján az önkéntes tevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje a közérdekű önkéntes tevékenység időtartamához igazodik, de legfeljebb egy év lehet. Az önkéntes tevékenység céljából kiadott tartózkodási engedély egy éven túli meghosszabbítására nincs lehetőség. Az Flt. 7. § (1) bekezdése alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt harmadik országbeli állampolgár[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 840

2. találat: Közérdekű önkéntes tevékenység

Kérdés: Magyarországon bejegyzett egyház vagyunk, a hívők adományaiból összegyűlt pénzből templomfelújításba kezdtünk, a hívők személyesen is közreműködnek az építési munkálatokban. A hitközség tagjai díjazás nélkül segítenének, feltéve hogy ez nem ütközik valamilyen jogszabályi tilalomba. Munkabérnek nem minősülő, pusztán jelképes tárgyjutalomban részesíthetnénk-e az építkezésben segédkező híveket?
Részlet a válaszból: […]szervezetnél az ott meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut. Ugyanakkor nem ellenszolgáltatás az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének 20%-át. A fentiek értelmében közérdekű önkéntes tevékenységről a kérdés szerinti esetben akkor lehet szó, ha az önkénteseknek juttatandó tárgyjutalom értéke az említett összeghatárt nem haladja meg. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a fogadó szervezet előzetesen köteles bejelenteni az önkéntesek foglalkoztatását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 454
Kapcsolódó tárgyszavak: