Szociális gondozói díj

Kérdés: Belső egyházi jogi személynél munkaviszony keretében részidőben foglalkoztatott munkavállalókkal köthető-e olyan megállapodás, melyben szociális gondozási tevékenységért az Szja-tv. 3. §-ának 65. pontja alapján szociális gondozási díjat fizet ki ugyanazon munkáltató, mely kifizetés adóterhet nem viselő járandóságnak minősül? Munkaviszony keretében és a különmegállapodásban végzett tevékenység nem megegyező: fejlesztőpedagógus és portás munkavállalókra vonatkozik a kérdés.
Részlet a válaszából: […] A szociális gondozói díj adójogi fogalom, amely az Szja-tv.-ben fordul elő, ugyanis e törvény 1. mellékletének 1.9. pontja kimondja, hogy a szociális és más ellátások közül adómentes a szociális gondozói díj évi 180 000 Ft-ot meg nem haladó része. Az Szja-tv. 3. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Önkéntes tevékenység – kell-e munkavállalási engedély

Kérdés: Alapítványunk széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, egy kanadai testvérszervezetünk önkéntesei segítenének egy közösségi ház felújításában, a kanadai fiatalok legfeljebb mennyi időre jöhetnek Magyarországra? Kell-e foglalkoztatásukhoz munkavállalási engedélyt kérni?
Részlet a válaszából: […] A Harmtv. 26. § (1) bekezdése alapján az önkéntestevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeliállampolgár kaphat, aki külön törvényben meghatározott fogadó szervezettelkötött önkéntes szerződés alapján közérdekű önkéntes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Közérdekű önkéntes tevékenység

Kérdés: Magyarországon bejegyzett egyház vagyunk, a hívők adományaiból összegyűlt pénzből templomfelújításba kezdtünk, a hívők személyesen is közreműködnek az építési munkálatokban. A hitközség tagjai díjazás nélkül segítenének, feltéve hogy ez nem ütközik valamilyen jogszabályi tilalomba. Munkabérnek nem minősülő, pusztán jelképes tárgyjutalomban részesíthetnénk-e az építkezésben segédkező híveket?
Részlet a válaszából: […] A Köt. 3. § (2) bekezdése alapján az építésiengedély-kötelesmunkában való részvételre az önkéntes – többek között – a magyarországiszékhelyű egyházi jogi személynél mint fogadó szervezetnél a hitéleti, aközcélú és működésével összefüggő tevékenysége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.