Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

48 találat a megadott közalkalmazotti besorolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közalkalmazotti besorolás - az egyszerűsített foglalkoztatás beszámítása

Kérdés: Közalkalmazotti besoroláshoz az egyszerűsített foglalkoztatásban eltöltött idő figyelembe vehető? Ha igen, akkor ezt az időszakot milyen igazolással tudjuk elfogadni?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál figyelembe kell venni az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá az 1992. július 1. után munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett. E szabály alapján az egyszerűsített foglalkoztatást (alkalmi munkát, idénymunkát stb.) mint munkaviszonyt akkor kell figyelembe venni, ha annak ideje alatt a közalkalmazottnak a jelenlegi közalkalmazotti jogviszony alapján betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettsége, szakképzettsége már megvolt.Az egyszerűsített foglalkoztatásra szóló munkaviszony a korábbi alkalmi munkavállalói könyvvel, az annak eltörlését követő időszak vonatkozásában pedig az Efotv. melléklete szerinti munkaszerződéssel igazolható. Ha - amint erre az Efotv. lehetőséget adott - írásbeli munkaszerződés nélkül, pusztán az adóhatóság felé történő elektronikus bejelentéssel került sor a foglalkoztatásra, a társadalombiztosítási bejelentésről kiadott igazolást kell elfogadni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4184

2. találat: Közalkalmazotti besorolás - az emelt szintű szakképesítések figyelembevétele 2020-tól

Kérdés: Az Szkth. hatályon kívül helyezte a Kjt. 61. §-ának (2)-(3a) bekezdését 2020. január 1-jétől. A (3) bekezdés szerint felsőfokú szakképesítésnek minősül az OKJ 54-es emelt szintű szakképesítés a besorolásnál és a további szakképesítési százalékos megállapításánál. A Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése az "E" fizetési osztályba sorolás feltételeként - összhangban az előzőkkel - "iskolai" rendszerű felsőfokú szakképesítést ír elő. Hogyan kezelje a munkáltató a jövőben az emelt szintű szakképesítést, melyik osztályba sorolhatja be ezzel a képesítéssel az új jogviszonyt létesítőket? (Átmeneti szabály nem található.)
Részlet a válaszból: […]jogszabályokról, így többek között a Kjt.-ről az Szkth. rendelkezik (lásd a 8-9. §-t!). Ebben átmeneti szabályok - amint kérdésében írja - nem szerepelnek. Erre a joghézagra tekintettel - értelmezve a kialakult helyzetet - a Jat. ezzel kapcsolatos rendelkezéseire támaszkodhatunk. A Jat. 15. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály (esetünkben az átmeneti szabály, pontosabban annak hiánya miatt) eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.Meglátásunk szerint a Jat. e szabályát kell a kérdésben érintett Kjt.-módosítás értelmezésére alkalmazni. A Kjt.-módosítás 2020. január 1-jei hatálybalépési időpontját megelőzően keletkezett jogviszonynak tekintendők az ekkor már fennálló közalkalmazotti jogviszonyok. Kérdés, ebből levonható-e az a következtetés, hogy csak a 2019. december 31-ig keletkezett közalkalmazotti jogviszonyokra vonatkozhat a Kjt. hatályon kívül helyezett, az emelt szintű szakképesítést felsőfokúnak tekintő szabálya? Azaz, a 2020. január 1-jét követően létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetén az emelt szintű szakképesítések a közalkalmazotti munkakör betöltésénél és a besorolásnál már nem lennének figyelembe veendők? A Jat. idézett szabályát alkalmazva, 2020. január 1-jét megelőzően keletkezett ténynek tekintendő a Kjt.-módosítás életbelépése előtt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3807

3. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony - nem vehető figyelembe a besorolásnál

Kérdés: Négy évig dolgoztam egy óvodában közfoglalkoztatottként, majd két évig közalkalmazottként, de nem pedagógus munkakörben. Közben elvégeztem az óvodapedagógus szakot. Ha óvodában, óvónőként szeretnék dolgozni, gyakornokként vagy Pedagógus I-be lennék besorolva? A hat év munkaviszonyba beleszámít a közfoglalkoztatotti jogviszony? Az említetteken kívül még három év munkaviszonyom volt, amikor egy ruházati boltban dolgoztam.
Részlet a válaszból: […]gyakorlatát is) legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonya van, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. A 326/2013. Korm. rendelet 1/A. §-ának 2. pontja teszi egyértelművé, hogy a hat év számításakor mi minősül munkaviszony jellegű jogviszonynak. Idetartozik a munkaviszony, valamint a Kjt. 87/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyok. Mivel a Kjt. e szabálya nem említi a közfoglalkoztatási jogviszonyt, az abban eltöltött idő a hat év szempontjából akkor sem vehető figyelembe, ha azt annál a munkáltatónál szerezte[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3741

4. találat: Ápolási díj folyósításának ideje

Kérdés: A közalkalmazotti besorolásnál figyelembe lehet venni azokat az időtartamokat, amikor a munkavállaló ápolási díjban részesült?
Részlet a válaszból: […]munkavégzésre irányuló jogviszony. A Szoc. tv. 44. §-ának (3) bekezdése ugyanakkor az ápolási díj folyósításának időtartamát a nyugdíj szempontjából szolgálati időre jogosító időnek ismeri el, hiszen az ápolási díjban részesülő személy ezen ellátás után nyugdíjjárulék vagy magánnyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy az ápolási díj folyósítása egyben olyan munkavégzésre irányuló jogviszonyt keletkeztetne, amely a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek tekintendő.A Szoc. tv. 42. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3403

5. találat: Besorolás társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítéssel

Kérdés: Intézményünk dolgozója a Szakkép. tv. 12. §-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54343050000000 számú társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó megnevezésű szakképesítéssel rendelkezik. A Kjt. alapján fenti OKJ-s azonosító számú végzettséggel mely kategóriába sorolható be? Tudomásunk szerint az E kategóriába, de erre kérjük szíves megerősítésüket.
Részlet a válaszból: […]vonatkozik megkeresésük, sem a betöltendő munkakör. Ezért általánosságban csak azt válaszolhatjuk: az 54-es azonosító számú, emelt szintű, ún. technikusi szakképesítések, amelyek érettségi végzettséghez kötöttek, és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhetők meg, egyetemi, főiskolai végzettséget (és ehhez kapcsolódó felsőfokú szakképzettséget) nem tanúsító felsőfokú szakképesítést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3122

6. találat: Gyermekfelügyelő besorolása

Kérdés: Közalkalmazottként alkalmaznánk gyermekfelügyelőnek egy munkavállalót 0-24 órában működő gyermekotthonba. A jelentkező a 8. általános iskolai osztály elvégzése után bolti pénztáros részszakképesítést és ruházati eladó szakképesítés-elágazás bizonyítványt szerzett. Kinevezésében előírnánk részére a 3 éven belüli, a munkakör betöltéséhez szükséges óvodai dajka végzettség megszerzését. Felvételekor milyen fizetési osztályba kellene besorolnunk, változik-e ez a végzettség megszerzésekor?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb 3 évre - abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne, és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a közalkalmazott részére a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést adott, azt nem alapozza meg, hogy a nem megszerzett szakképesítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3120

7. találat: Bentlakásos intézmény gondozói besorolása

Kérdés: A szociális szolgáltató központunknál bentlakásos szakfeladaton gondozói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink besorolásával kapcsolatban kérdezzük: Az első közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2004. VII. 1., legmagasabb iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi, szakképesítése szociális gondozó és ápoló (OKJ: 33893302), amelyet 2005. X. 29-én szerzett meg. Jelenlegi besorolása D fizetési osztály 12-es fizetési fokozat. Elgondolásunk szerint C fizetési osztályba kell visszasorolni, korábbi munkaviszonyait nem lehet elfogadni a fizetési fokozathoz, mivel a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést csak a későbbiekben szerezte meg. A második közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2006. XII. 1., legmagasabb iskolai végzettsége: egészségügyi szakközépiskolában 1981. VI. 17-én szerzett érettségi. Jelenlegi besorolása D fizetési osztály 12-es fizetési fokozat. A harmadik közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2011. XI. 2., legmagasabb iskolai végzettsége: szakmunkás-bizonyítvány, szakképesítése szociális gondozó és ápoló (OKJ: 3476201) megszerzése: 2017. VI. 07. A szakképesítési követelmény alól 2018. XII. 31-ig mentesítés alatt áll, jelenlegi besorolása C fizetési osztály 10-es fizetési fokozat. Véleményünk szerint az ő esetében sem lehet a korábbi munkaviszony keretében foglalkozatott jogviszonyokat a fizetési fokozatnál elszámolni, attól függetlenül, hogy mentesítést kapott a képesít megszerzése alól. A negyedik közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2006. I. 16., legmagasabb iskolai végzettsége: érettségi, szakképesítése szociális gondozó és ápoló (OKJ: 337620100103302) megszerzése: 2013. VI. 13. Jelenlegi besorolása D fizetési osztály 10-es fizetési fokozat. Véleményünk szerint ebben az esetben sem lehet a korábbi munkaviszony keretében foglalkoztatott jogviszonyokat a fizetési fokozatnál beszámolni. Az ötödik közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2015. III. 1., legmagasabb iskolai végzettsége: egészségügyi érettségi, szakképesítése: egészségügyi szakasszisztens (OKJ: 54501801), megszerzése: 2004. III. 5. Jelenlegi besorolása E fizetési osztály 6-os fizetési fokozat. Helyes-e a besorolásokkal kapcsolatos álláspontunk?
Részlet a válaszból: […]pontjai alapján be kell számítani:- a költségvetési szervnél 1992. július 1. előtt munkaviszonyban, azt követően közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt;- 1992. július 1. után a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett; továbbá- az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát.E szabályok együttes alkalmazása alapján az az időszak, amelyet a közalkalmazott 1992. július 1. után úgy töltött munkaviszonyban, hogy ezalatt nem rendelkezett a jelenlegi munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, a besorolás szempontjából nem vehető figyelembe. E szabály alapján az első közalkalmazott esetében a D-ből C-be való visszasorolás nincs kihatással a besorolási fokozathoz figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejére, mivel a 2005-ben szerzett szociális gondozó és ápoló szakképesítését továbbra is figyelembe kell venni a besorolásánál, csak a más fizetési osztályra jogosító módon. A 2005. X. 29. utáni jogviszonyban töltött idők tehát továbbra is jogosító időnek számítanak. A második közalkalmazott esetében az érettségi végzettség C fizetési osztályba sorolásra jogosít, ezért e személy sem a D, hanem a C fizetési osztályba sorolandó.A harmadik közalkalmazott 2017. VI. 7-ig nem rendelkezett a besorolás alapjául elfogadható szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel, ezt követően igen. Ez a szakképesítés - a fent részletesen kifejtettek szerint - C fizetési osztályba sorolásra jogosít. Ami a fizetési fokozathoz figyelembe vehető időt illeti: a 2017. VI. 7. előtt (de 1992. I. 1. után) munkaviszonyban töltött idők nem számíthatók be, de a közalkalmazotti jogviszonyok idejét figyelembe kell venni. (Annak nincs jelentősége, hogy a képesítési feltétel alóli mentesítés még tart, hiszen a szükséges szakképesítést a harmadik közalkalmazott a mentesítési idő letelte előtt ténylegesen megszerezte). A negyedik közalkalmazott esetében ugyanez a helyzet: az 1992. I. 1. és 2013. VI. 13. között munkaviszonyban töltött idők nem számítanak be a fizetési fokozatra jogosító időbe, de a közalkalmazotti jogviszonyok ideje igen.Az ötödik esetben az a kérdés, hogy az egészségügyi szakasszisztens szakképesítés szükséges-e a szociális gondozói munkakör betöltéséhez. Az egészségügyi asszisztenst, mint minimumfeltételt, a fogyatékos személyek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3117

8. találat: Besorolás házi szociális gondozó szolgálatnál

Kérdés: Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálatánál idősellátásban dolgozó, házi szociális gondozó munkakörű, jelenleg a C fizetési osztályba sorolt közalkalmazottak besorolására vonatkozóan kérem állásfoglalásukat. A végzettségük az alábbi:
1. gimnáziumi érettségi bizonyítvány (1981), majd Tanítóképző Főiskola óvónői oklevél (1985), mellette szociális gondozó és ápoló bizonyítvány (OKJ 34 762 01, 2017.);
2. általános iskola 8 osztály, mellette szociális gondozó és ápoló bizonyítvány (OKJ 33 8933 02, 2009);
3. Élelmiszer-eladó szakmunkás-bizonyítvány (1987), szakirányú végzettség nélkül.
A kolléganő részére a munkáltatói jogkör gyakorlója az 1/2000. SzCsM rendelet 6. §-ának (5) bekezdése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól két évre felmentést adott. A munkavállaló a kinevezés elfogadásával vállalta, hogy a szükséges szakképesítést a megadott időn belül megszerzi. A B fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök tartoznak, a C fizetési osztályba pedig az alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítésekre épülő szakképesítéshez kötött munkakörök; az értelmező rendelkezés alapján a szakképesítés-ráépülések tartoznak ide. C fizetési osztályba sorolandók továbbá az érettségi végzettséghez kötött munkakörök is (Kjt. 61. §). A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. pontja a szociális gondozó munkakört a B-E fizetési osztályok valamelyikébe rendeli besorolni (ez a rendelet nem különbözteti meg külön a házi szociális gondozó munkakört a besorolás szempontjából).
Részlet a válaszból: […]van, amely alapján C fizetési osztályba sorolandó. A Tanítóképző Főiskolán szerzett óvónői oklevél a szociális munkás munkakörhöz nem szükséges, így nem alapja a besorolásnak sem.A C fizetési osztályba tartoznak a szakképesítés-ráépülések, melyek valamely, már meglévő szakképesítést egészítenek ki újabb képzési modulokkal, és így több munkakör ellátására képesítenek, mint az alap-szakképesítés. Ha a szakképesítés-ráépülés azonosító száma 33-as vagy 35-ös számjeggyel kezdődik (mindkettő alapfokú iskolai végzettséget igényel, csak a 33-as iskolarendszeren kívül, a 35-ös pedig jellemzően iskolai rendszerű képzésben szerezhető meg), a közalkalmazottat a C osztályba kell sorolni, így a szociális gondozó és ápoló bizonyítvánnyal (OKJ 33 8933 02) rendelkezőket is.Az élelmiszer-eladó szakmunkás-bizonyítvány nem vehető figyelembe szociális gondozó munkakörben a besorolás alapjául, mivel annak ellátásához[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3115

9. találat: Családsegítők besorolása

Kérdés: Szociális központként működő intézmény vagyunk, egyik szakfeladatunk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Februárban - képesített szakember hiányában - felvettem családsegítő munkakörbe egy olyan kollégát, aki alapdiplomáját gazdasági szakon szerezte. Ez a végzettség nem szerepel szakmai rendeletünkben, így felmentést adtam a szakma megszerzéséhez. Kollégám szeretne mentálhigiénés szakemberképzésen részt venni, ezzel szerezve meg a megfelelő végzettséget, hiszen ez már megnevezésre került a 15/1998. NM rendeletben. Jelenleg nem diplomás bért kap, hiszen végzettsége nem felel meg. Van még egy képesítés nélküli kollégám, akit szintén ebbe a munkakörbe neveztem ki, ő érettségivel rendelkezik jelenleg. Még egyikőjük sem folytat szakmai tanulmányokat. Helyes-e, ha a rendelkezésre álló végzettségük alapján sorolom be őket, vagy köteles vagyok nekik diplomás besorolást adni? A másik kérdésem, hogy a mentálhigiénés szakot meghirdető Semmelweis Egyetem alapdiplomával rendelkezők számára ad lehetőséget továbbképzésre, ezek közé sorolta a gazdaságtudományi szakon szerzett okleveleket is. A szociális és gyermekvédelmi ágazatra vonatkozó Kjt. végrehajtási rendelet viszont ezt nem ismeri el. A gazdasági végzettségre épülő mentálhigiénés szakember a szakmai rendeletnek megfelelő lehet-e?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne, és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését. Ugyanakkor a családsegítő munkakör esetén ilyen felmentés adására nem ad lehetőséget a jogszabály.Ettől függetlenül, ami a képzettségi feltétel alóli mentesítéssel dolgozó közalkalmazott besorolását illeti, annak mindig csak a ténylegesen meglévő iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés képezheti az alapját. Nem végezhető el a besorolás olyan képesítési feltételre alapozva, amelynek a kolléga nem felel meg. A mentesítés ugyanis csak a képzettségi feltétel alól ad eltérési lehetőséget, a besorolási szabály alól nem. A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. Hasonlóan rögzíti a besorolási alapelvet az Nkt. 64. §-ának (4) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3101

10. találat: Egyenlő bér elve eltérő közalkalmazotti besorolás esetén

Kérdés: Egy iskolában takarítok négy munkatársammal együtt. Közülünk hárman garantált bérminimumot kapnak, nekik szakmunkás-bizonyítványuk is van. Nekem és egy másik kollégámnak csak általános iskolai végzettségünk van, mi minimálbért kapunk. Szerintem a takarítás csak kisegítő munka, ezért nem értem, hogy a három kolléga miért kap több fizetést. Érdekelne, hogy munkáltató eljárása sérti-e az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét?
Részlet a válaszból: […]képesítési feltételeit (pl. szakképesítés) jogszabály nem határozza meg, a besorolásánál az olyan, a közalkalmazott által megszerzett legmagasabb iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget kell alapul venni, amely egyébként a munkakör betöltéséhez nem lenne szükséges.Mivel a 326/2013. Korm. rendelet a munkakör besorolására több lehetséges fizetési osztályt is megállapít, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni a munkakörre megállapított osztályok közül [326/2013. Korm. rendelet 32. § (1) bek.]. Ezért azt a közalkalmazottat, akinek alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítése (esetünkben szakmunkás-bizonyítványa) van, a Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének b) pontjára figyelemmel a "B" fizetési osztályba kell sorolni, amely esetben illetménye a 326/2013. Korm. rendelet alapján nem lehet kevesebb a garantált bérminimumnál [32. § (3) bek.]. Ez független attól, hogy az elvégzett munka azonos azzal, amit az "A" fizetési osztályba sorolt közalkalmazott is ellát.Az egyenlő bánásmód követelményét munkaviszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban is meg kell tartani [Mt. 12. § (1) bek., Kjt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3026
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 48 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést