Keresés eredménye

39 találat a megadott készenléti jellegű munkakör tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Portás munkakör - műszakpótlékra való jogosultság és készenléti jellegűvé minősítés
Kérdés: Portás munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaidő-beosztása 1 hónap tekintetében az alábbiak szerint alakul: reggel 05:00 órától 13:00 óráig, illetve 13:00 órától 21:00 óráig heti váltásban. Jár részükre műszakpótlék? A munkakör készenléti jellegű minősítését milyen feltételekkel lehet megtenni?
Részlet a válaszból: […]szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van [Mt. 141. § (1)-(2) bek.]. Mivel a közalkalmazott beosztás szerinti munkaidejének egyik felében 5:00-kor, másik felében 13:00-kor kezd, amely kezdési időpontok esetében hetente, a munkanapok kb. felében 8 óra eltérés van, így a feltétel megvalósul. Ebből következően a közalkalmazottnak a rendes munkaidejében 18 és 21 óra közötti időszakra műszakpótlék jár.Készenléti jellegű a munkakör, haa) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3236
2. találat: Eltérés a készenléti jellegű munkakör fogalmától kollektív szerződésben
Kérdés: Készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében van-e lehetőség a kollektív szerződésben eltérni az Mt. 91. §-ában szereplő "egyharmadában" kifejezéstől? A kollektív szerződésben "egynegyedében", esetleg "egyötödében" szerepelne. Az Mt. 135. §-a szerint a kollektív szerződés ebben a kérdéskörben csak a munkavállaló javára térhet el. A Munkaügyi Levelek 1. számában a 7. kérdésre adott válasz szerint: "Ha ugyanis a munkaköri feladatok jellege, valamint a munkavállalók tényleges leterheltsége nem teszi lehetővé a készenléti jelleg megállapítását, arra sem a munkáltató egyoldalú nyilatkozatával, sem a felek megállapodásával nem kerülhet sor, az ilyen nyilatkozat, megállapodás érvénytelen." Ha például a munkavállaló 16 órát dolgozna, átlagban 3-4 órás leállásokkal, akkor is jobban járna, mivel kevesebb alkalommal kell a munkahelyre oda- és visszautazni, mintha 12 órát dolgozna leállás nélkül. Lehet-e így értelmezve a kollektív szerződésben a fentebb leírt módon eltérni? Lehet-e a munkaidőn kívüli egyéb körülményekre helyezni a hangsúlyt e kérdéskörben, vagy csak a munkaidőn belüli tények számítanak?
Részlet a válaszból: […]hátrányára eltérni, akkor sem, ha attól egyébként csak a munkavállaló előnyére térhetnénk el, feltéve, hogy a megállapodás egy másik, ezzel összefüggő rendelkezése a munkavállalót ezért kompenzálja, és összességében így jobban jár, mint ha a törvényt, és nem a megállapodást kellene rá alkalmazni. A törvény arról nem rendelkezik - és egyelőre idevágó bírói gyakorlat sincs -, hogy e keretek között hogyan kell elbírálni a "munkavállaló javára"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3136
3. találat: Munkaszüneti napra járó díjazás mértéke készenléti jellegű munkakörben
Kérdés: A készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott, megszakítás nélküli munkarendű portások munkaszüneti napi bérének és pótlékainak számfejtése hogyan helyes 2017. október 23-ára, ha az adott munkavállaló a munkaszerződése szerint 6 órás, de azon a napon 18 órát dolgozott? A kollektív szerződés szerint munkaidőkeretet alkalmaznak, a portásoké éves. Jár neki a ledolgozott órára járó bér és a távolléti díj 6 órára, illetve a 100% rendkívüli munkavégzésért járó pótlék?
Részlet a válaszból: […]szerinti esetben 18 órára illeti meg.A munkaszüneti napra történő rendes munkaidő beosztásának feltétele, hogy a munkavállaló munkaidőkeretben (vagy elszámolási időszakban) legyen foglalkoztatva [Mt. 97. § (3) bek.]. Ebben az esetben viszont, mivel október 23-a hétköznapra esett, az e napi munkaidőt (a kérdés szerinti esetben a munkaszerződés szerinti 6 órát) a munkaidőkeretben beosztható óráknál figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. A munkaszüneti nap miatt így kiesett 6 óra munkaidőre a havibéres munkavállalót az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése alapján alapbér, az óra-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3134
4. találat: Bérpótlék megállapítása készenléti jellegű munkakörben
Kérdés: Készenléti jellegű munkakörben hogyan kell megállapítani a bérpótlékokat azoknak a biztonsági őröknek, akik 24/48-as munkarendben dolgoznak, és 3 havi munkaidőkeret van a cégünknél? Munkaszerződés szerint hosszabb teljes munkaidőben, 12 órában foglalkoztatjuk őket.
Részlet a válaszból: […]esetén annak arányos részével, 174/8×12 = 261-gyel kell osztani. Emellett a készenléti jellegű munkakörben történő foglalkoztatás vasárnapi pótlékra is jogosítja a munkavállalót [Mt. 140. § (1) bek. a) pont], de csak akkor, ha más okból vasárnapra rendes munkaidőben az Mt. 101. §-a alapján nem osztható be. Figyelemmel a kérdésben írt beosztási rendre,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3102
5. találat: Működési rend átalakításával kapcsolatos munkaidő-szervezés
Kérdés: Cégünk a készenléti jellegű munkakörben havibérrel foglalkoztatott munkavállalóit órabéresíteni szeretné az alábbiak szerint: a jelenlegi havibérüket 174-gyel osztva megállapított órabérrel a beosztás alapján havi óraszámmal teljesített órabérrel lennének kifizetve. Hogyan tudjuk a munkaidejüket helyesen megállapítani, a szerződésüket megírni, ha a munkavállalók megválaszthatják, hogy egy hónapban mennyi munkaórát akarnak dolgozni? A cég célja, hogy se állásidőt, se túlórát ne kelljen fizetni, csak a ledolgozott órára járó alapbért. Ebben az esetben mi lesz a munkaidőkeret, hiszen egyenlőtlen a beosztásuk?
Részlet a válaszból: […]dolgozni, de épp a munkaidő beosztásának kötelezettsége miatt a munkáltatónak hosszabb időtartamban célszerű gondolkodnia - praktikusan 6 hónapban vagy 26 hétben, mivel erre a tartamra munkaidőkeret elrendelhető [Mt. 94. § (2) bek. e) pont]. Erre azért is van szükség, mivel hosszabb munkaidőkeret hiányában a havi eltérő mértékű munkavégzés mindenképpen az állásidő vagy a rendkívüli munkavégzés következményével jár. A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt ugyanis a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani [Mt. 93. § (2) bek.]. Havi munkaidőkeret esetén így havonta eltérő lenne a teljesítendő munkaidő mértéke, amit elkerülni egyébként csak a munkaszerződések folyamatos, minden hónapra történő módosításával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3058
6. találat: "Fizetett ünnep" elszámolása készenléti jellegű munkakörben
Kérdés: Készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott éjjeliőr október 31-én este 18:00-kor állt munkába, november 1-jén reggel 6-ig dolgozott. Kollégája 1-jén este 18:00-kor kezdett, másnap reggel 6-ig dolgozott. Hány órára kell fizetett ünnepet elszámolni nekik? Távolléti díj jár-e, ha igen, hány órára?
Részlet a válaszból: […]§ (2) bek.] - a munkavállalót, ha óra- vagy teljesítménybéres, távolléti díj [Mt. 146. § (3) bek. d) pont], ha havibéres, az Mt. 136. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel időarányos alapbére illeti meg - ezt hívja a szakzsargon fizetett ünnepnek.A fizetett ünnep elszámolása tehát független a munkavállaló beosztás szerinti munkaidejétől, kizárólag azon alapul, hogy az adott hónapban van-e olyan munkaszüneti nap, amelyik hétköznapra esik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2841
7. találat: Készenléti jellegű munkakör bérezése
Kérdés: Melyek a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak bérezésére vonatkozó szabályok?
Részlet a válaszból: […]illetve a munkaidő-beosztás szabályait tekintve alapozza meg a munkáltató rugalmasabb eljárását (pl. a beosztható napi munkaidő mértéke, a pihenőidők kiadása tekintetében).Az Mt. 92. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint a teljes napi munkaidő - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi 12 órára emelhető, ha a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát el. Ebből következően számára ugyanaz a munkabérösszeg hosszabb munkaidő ledolgozása esetén jár, mint a nem ilyen munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára - ez a leglényegesebb különbség a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2669
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Készenléti jellegű munkakör - az uszodagépész esete
Kérdés: Az uszodagépészek folytonos munkarendben dolgoznak, kettő nap 6-18 óra között, kettő nap pihenővel, majd kettő nap 18-6 óra között, napi 12 órában, és háromhavi munkaidőkeretben. Az uszodagépész munkakör készenléti jellegű munkakörnek tekinthető-e? Dolgozhatnak-e napi 24 órát? Például reggel 6-tól másnap reggel 6-ig, utána három nap pihenőidő, és ez folyamatosan így váltakozik, szintén háromhavi munkaidőkeretben.
Részlet a válaszból: […]munkakör készenléti jellegűnek fog minősülni. Csak a munkaköri feladatok és az azokra fordítandó idő részletes ismeretében lehet tehát azt eldönteni, hogy az uszodagépész munkakör az adott munkáltatónál készenléti jellegű-e, vagy sem. Amennyiben a munkakör készenléti jellegűnek minősül, a teljes napi munkaidő mértéke a felek megállapodása alapján legfeljebb napi tizenkét órára emelhető [Mt. 92. § (1)-(2) bek.]; ez a hosszabb teljes munkaidő. Ilyen esetben a felek egy újabb különmegállapodása alapján az egy napra beosztható napi munkaidő mértéke huszonnégy, a heti beosztható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2592
9. találat: Készenléti jellegű munkakör meghatározása
Kérdés: Elő kell-e írni munkaszerződésben vagy kollektív szerződésben azt, hogy egy adott munkakör készenléti jellegűnek minősül, vagy anélkül is minősíthető annak? Előírhatja-e ezzel összefüggésben kollektív szerződés azt, hogy a munkavállaló csak meghatározott munkakörökben foglalkoztatható napi 12 órás munkaszerződéssel?
Részlet a válaszból: […]kollektív szerződés nem dönthet arról, hogy egy adott munkakör készenléti jelle­gű-e, vagy sem. A készenléti jelleg meghatározása során kizárólag a törvényi szabályokat kell figyelembe venni, és amennyiben annak megfelel a munkavégzés, a munkakört a munkáltató készenléti jellegűnek minősítheti.A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő), ami a felek megállapodása alapján legfeljebb napi tizenkét órára emelhető, ha a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát el [Mt. 92. § (1)-(2) bek.]. Kollektív[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2527
10. találat: Készenléti jellegű munkakör fogalma
Kérdés: Az Mt. 92. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján az általános teljes napi munkaidőnél, 8 óránál hosszabb munkaidőben nem lehet foglalkoztatni senkit (kivéve a munkáltató hozzátartozóját és a készenléti jellegű munkakört betöltő munkavállalókat). Mi alapján határozhatja meg a munkáltató a készenléti jelleget, amikor a szerződésbe beleírják? Ha biztonsági őrként aktívan (napi 13-14 órán keresztül) egy üzlet őrzését végezzük, annak teljes nyitvatartási idejében, akkor az készenléti jellegű munkakörnek minősül?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatást, ahhoz a feleknek egy második, erre vonatkozó megállapodást is kötniük kell. A készenléti jellegű munkakör fogalmát a törvény meghatározza. E szerint készenléti jellegű a munkakör, ha- a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy- a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár (Mt. 91. §).A biztonsági őrök munkaköre sok esetben készenléti jellegűnek tekinthető, hiszen a munkakörük jellemzője, hogy csak rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2473
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 39 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés