Munkaszerződés módosítása kollektív szerződés felmondása esetén

Kérdés: A cégem felmondta a kollektív szerződést. Ilyenkor kell-e módosítani a munkaszerződést?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. értelmében a kollektív szerződés három hónapos felmondási idővel felmondható [Mt. 280. § (1) bek.], a felmondási idő hosszáról a kollektív szerződés kötelmi része ugyanakkor ettől eltérően is rendelkezhet [Mt. 283. § b) pont]. A kollektív szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.

Ágazati kollektív szerződés felmondása

Kérdés: A Sütőipari Ágazati Kollektív Szerződés felmondása 2013. július 15-én jelent meg a Magyar Közlönyben azzal, hogy a megjelenéstől számított 30 nap elteltével lép hatályba a felmondás, azaz augusztus 15-én. Ha hónap közben tér vissza a munkáltató az Mt. hatálya alá, az hogyan befolyásolja az ágazatban előírt bérekre, pótlékokra vonatkozó szabályok alkalmazhatóságát? Például: hogyan alakul a túlóra számítása, hiszen eredetileg a kollektív szerződés szerint 2013. január 1-jétől éves szinten 300 túlórával lehetett tervezni, ám az év közben bekövetkezett változásnak köszönhetően 2013. 08. 15-től újra az éves 250 órás túlórára vonatkozó szabály lép életbe? Hogyan jár el helyesen a munkáltató az éves túlóra számításával kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] Azon időpontot követően, hogy az ágazati kollektív szerződés hatályát vesztette, mindazok az eltérő rendelkezések, amelyek abban szerepeltek, nem alkalmazhatók – akár a munkavállalók javára, akár hátrányára szóltak. Kivételt képeznek ez alól azok a rendelkezések, amelyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 16.

Kollektív szerződés – mikorra mondható fel?

Kérdés: Amennyiben 2010. január 1-jén – újévkor – írtunk alá egy kollektív szerződést, amely ugyanazon a napon hatályba is lépett, mi a leghamarabbi időpont, amikorra fel lehet mondani a törvény szerinti 3 hónapos felmondási idővel?
Részlet a válaszából: […] A kollektív szerződést – eltérő megállapodás hiányában -bármelyik szerződéskötő fél három hónapos határidővel felmondhatja. Afelmondási jogot a kollektív szerződés megkötésétől számított hat hónapon belülegyik fél sem gyakorolhatja [Mt. 39. § (1)-(2) bek.]. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Kollektív szerződés részleges felmondása

Kérdés: A társaságunk 2006 őszén kötött kollektív szerződést, amelyben szabályoztuk a fegyelmi eljárást, és a munkavállalók gondatlan károkozása esetére kikötöttük – bizonyos feltételek fennállása esetére – a hathavi átlagkeresetig terjedő megtérítési kötelezettséget. A szakszervezet még szeptemberben jelezte, hogy a kártérítési felelősség mértékét sokallja, és javasolta, hogy módosítsuk azt négyhavi átlagkeresetre; amennyiben pedig ezt nem fogadnánk el, a kollektív szerződés ezen részét 2008. december 31-re felmondja. Mi nem fogadtuk el a módosító javaslatot, ezt jeleztük is. Jelenleg folyamatban van egy eljárás, és fennállnak a feltételek a hathavi átlagkereset mértékéig történő kárfelelősség megállapítására, de a szakszervezet tiltakozik ellene, mondván, ők felmondták a kollektív szerződésnek ezt a részét. Milyen mértékig állapíthatjuk meg a felelősséget?
Részlet a válaszából: […] A kollektív szerződést – eltérő megállapodás hiányában -bármelyik szerződéskötő fél három hónapos határidővel felmondhatja [Mt. 39. §(1) bekezdés]. A kollektív szerződés felmondására vonatkozóan a törvény nemszabályozza a kollektív szerződés egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.