Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott kollektívszerződés-felmondás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaszerződés módosítása kollektív szerződés felmondása esetén

Kérdés: A cégem felmondta a kollektív szerződést. Ilyenkor kell-e módosítani a munkaszerződést?
Részlet a válaszból: […]továbbiakban is alkalmazni kívánják, nincs akadálya annak, hogy azt a kettejük viszonyában a munkaszerződés módosításával a jövőre nézve is alkalmazhatóvá tegyék. Ezt azonban csak abban az esetben tudják jogszerűen megvalósítani, ha a felek megállapodása összhangban van az Mt. azon szabályával, miszerint a munkaszerződésbe foglalt rendelkezés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Mt. Második Részében (32-229. §) foglaltaktól, illetve a munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól csak a munkavállaló javára térhet el. Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni [Mt. 43. § (1)-(2) bek.].A fentiekből következik, hogy a munkaszerződésben a felek adott esetben megállapodhatnak olyan rendelkezésben is, amelynek tekintetében az Mt. lehetővé teszi, hogy a munkaszerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3156

2. találat: Ágazati kollektív szerződés felmondása

Kérdés: A Sütőipari Ágazati Kollektív Szerződés felmondása 2013. július 15-én jelent meg a Magyar Közlönyben azzal, hogy a megjelenéstől számított 30 nap elteltével lép hatályba a felmondás, azaz augusztus 15-én. Ha hónap közben tér vissza a munkáltató az Mt. hatálya alá, az hogyan befolyásolja az ágazatban előírt bérekre, pótlékokra vonatkozó szabályok alkalmazhatóságát? Például: hogyan alakul a túlóra számítása, hiszen eredetileg a kollektív szerződés szerint 2013. január 1-jétől éves szinten 300 túlórával lehetett tervezni, ám az év közben bekövetkezett változásnak köszönhetően 2013. 08. 15-től újra az éves 250 órás túlórára vonatkozó szabály lép életbe? Hogyan jár el helyesen a munkáltató az éves túlóra számításával kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]is szerepeltek, ezek ugyanis tovább élnek. (Ilyen például az ágazati bértarifa alapján megállapított egyéni alapbér, amely kötelezően a munkaszerződés része.) A rendkívüli munka éves kerete csak kollektív szerződéssel emelhető az Mt. 109. §-ának (1) bekezdésében meghatározott óraszám fölé [Mt. 135. § (3) bekezdése], e kérdésben tehát a munkaszerződés nem lehet mérvadó. Ha tehát a munkáltatónál nincs olyan helyi kollektív szerződés, amely szintén 300 órát írna elő, akkor a munkáltatónak 2013. augusztus 16-ával tabula rasát kellett csinálnia. A 2013. január 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra jogszerű 300 óra/év időarányos részével kell számolni, 2013. augusztus 16-tól december 31-ig (vagy ha ez évben egy újabb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1750

3. találat: Kollektív szerződés - mikorra mondható fel?

Kérdés: Amennyiben 2010. január 1-jén - újévkor - írtunk alá egy kollektív szerződést, amely ugyanazon a napon hatályba is lépett, mi a leghamarabbi időpont, amikorra fel lehet mondani a törvény szerinti 3 hónapos felmondási idővel?
Részlet a válaszból: […]kollektív szerződés megkötésétől számított hat hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja [Mt. 39. § (1)-(2) bek.]. A felmondási jog gyakorlása a felmondás közlésére értendő. Amennyiben tehát valamelyik fél a 2010. január 1-jén kötött kollektív szerződést kívánja felmondani, a felmondással leghamarabb 6 hónap elteltével,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 717
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Kollektív szerződés részleges felmondása

Kérdés: A társaságunk 2006 őszén kötött kollektív szerződést, amelyben szabályoztuk a fegyelmi eljárást, és a munkavállalók gondatlan károkozása esetére kikötöttük - bizonyos feltételek fennállása esetére - a hathavi átlagkeresetig terjedő megtérítési kötelezettséget. A szakszervezet még szeptemberben jelezte, hogy a kártérítési felelősség mértékét sokallja, és javasolta, hogy módosítsuk azt négyhavi átlagkeresetre; amennyiben pedig ezt nem fogadnánk el, a kollektív szerződés ezen részét 2008. december 31-re felmondja. Mi nem fogadtuk el a módosító javaslatot, ezt jeleztük is. Jelenleg folyamatban van egy eljárás, és fennállnak a feltételek a hathavi átlagkereset mértékéig történő kárfelelősség megállapítására, de a szakszervezet tiltakozik ellene, mondván, ők felmondták a kollektív szerződésnek ezt a részét. Milyen mértékig állapíthatjuk meg a felelősséget?
Részlet a válaszból: […]álláspontja szerint ez nem jelenti azt, hogy eleve tiltott lenne a szerződés egészét nem érintő felmondás, azonban ezt a jogot a kollektív szerződésben kifejezetten szabályozni kell. A részleges felmondás lehetőségét a felek megállapodása adja meg. A kollektív szerződésnek ebben az esetben tételesen meg kell szabnia, hogy mely rendelkezések mondhatók fel a kollektív szerződés többi rendelkezésének érintetlenül hagyásával. Ha ilyen konkrét előírás nincs, de a felek a részleges felmondás jogáról rendelkeztek, bármely kikötés felmondható. A kollektív szerződést pedig hallgatólagosan nem lehet módosítani, tehát amennyiben a másik fél a módosító javaslatra nem nyilatkozik, azt nem lehet elfogadottnak tekinteni (EBH[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 286