Önkormányzati munkaügyi pervesztés költsége – áthárítható-e a polgármesterre?

Kérdés: A város önkormányzata két munkaügyi pert veszített, aminek az összköltsége kb. 12 millió forint. A munkaügyi per oka, hogy a polgármester indokolás nélkül kirúgta az önkormányzati hivatalnál 30 éve dolgozó két szakembert. Ilyen látványos, szakmai indokkal nem alátámasztott elbocsátáskor is az önkormányzatnak kell kifizetni a költségeket, vagy az áthárítható a polgármesterre, mivel őt többen figyelmeztették arra, hogy a pert el fogja veszteni az önkormányzat?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban, a munkáltató kizárólag a Kttv. 63. § (1)-(2) bekezdése szerinti indokok valamelyikének fennállása esetén – az indok valós, világos és okszerű megjelölésével – mentheti fel a köztisztviselőt. A felmentések valóban nem jogszerűek, ha a munkáltató nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Köztisztviselő elhelyezkedése a felmentés idő alatt – a végkielégítés sorsa

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom hét éve egy okmányirodában, de sajnos felmentettek. Jelenleg még a felmentési időmet töltöm, de szerencsére mentesítettek a munkavégzés alól, így kereshettem új munkát. Sikerült is elhelyezkednem egy kft.-nél, és már munkába is álltam. Az egyik volt kollégám azonban azt mondta, hogy mivel még tart a felmentési időm, én pedig munkaviszonyt létesítettem ez alatt, elesek a végkielégítéstől. Ez valóban igaz, elvesztettem a jogosultságomat a végkielégítésre?
Részlet a válaszából: […] Általános szabály szerint a köztisztviselőt – a Kttv.-ben foglalt kivétellel – végkielégítés illeti meg, ha kormányzati szolgálati jogviszonya felmentés vagy az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg [Kttv. 69. § (1) bek.]. Hét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 18.

Kedvezményes negyvenéves nyugdíjba vonulás – felmentés, végkielégítés és jubileumi jutalom?

Kérdés: A nőket érintően 2011. január 1-jétől bevezetett kedvezményes negyvenéves nyugdíjazási lehetőséggel összefüggésben kérdezzük: az érintett köztisztviselőink kérhetik-e a felmentésüket ilyen jogcímen, jogosultak lesznek-e végkielégítésre, valamint járhat-e nekik kedvezményes jubileumi jutalom? Mindezzel kapcsolatban jelenleg nem találunk egyértelmű szabályozást.
Részlet a válaszából: […] A Tny. 2011. január 1-jétől hatályos 18. § (2a) bekezdéseszerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, akilegalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytőlkezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Rokkantsági nyugdíj és a "kedvezményes" jubileumi jutalom

Kérdés: Egyik kollégánk rokkantsági nyugdíjba megy. Kérdésünk, hogy jár-e számára kedvezményes jubileumi jutalom, ha a jogviszonyban töltött jogosító ideje megvan hozzá?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján a közszolgálatijogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a rokkantsági (balesetirokkantsági) nyugdíjjogosultság Ktv. 17. § (8) bekezdés szerinti feltételeivelrendelkező köztisztviselő azt kérelmezi. A Ktv. 17. § (8)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Körjegyzőség átalakulása

Kérdés: Két településből áll a körjegyzőségünk. Az egyik település jelezte, hogy kiválik a körjegyzőségből, és önálló polgármesteri hivatalt hoz létre, ahova új jegyzőt akar kinevezni. Mivel a körjegyzőség megszűnik, folytathatja-e jegyzőként a munkáját a jelenlegi körjegyző, vagy a körjegyzőség megszűnésével az ő jogviszonya is megszűnik?
Részlet a válaszából: […] A körjegyzőséget két település alkotta, ezért a körjegyzőségaz egyik önkormányzat kiválásával, az önálló polgármesteri hivatallétrehozásával megszűnt. Az Ötv. 39. § (3) bekezdése szerint a körjegyzőséghezcsatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Jegyző – nyugdíjazás és kinevezés

Kérdés: Jegyzőnket – tekintettel arra, hogy idős és hosszabb ideje betegeskedik – a képviselő-testület nyugdíjazás jogcímén felmentette. A felmentés időtartamára mentesítettük a munkavégzés alól. Mivel nem maradhat jegyző nélkül a település hosszú hónapokra, ezért kiírtunk egy pályázatot a jegyzői állás betöltésére. Kérdésünk, hogy kinevezhető-e az új jegyző az alatt az idő alatt, amikor a korábbi jegyző még a felmentését tölti?
Részlet a válaszából: […] Az Ötv. 36. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatképviselő-testülete pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítésikövetelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időreszól. A Ktv. 10. § (15) bekezdése értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Kedvezményes jubileumi jutalom – nem jár az előrehozott öregségi nyugdíjat igénybe vevő köztisztviselőnek

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, és 2008-ban megszereztem a jogosultságot az előrehozott öregségi nyugdíjba vonuláshoz. Megvan a törvényben előírt szolgálati időm és az életkorom. A munkáltatóm beleegyezett a felmentésembe, csak nem tudunk megegyezni a járandóságaimról. A felmentési időmet már töltöm. Kérdésem: megillet-e engem a 40 éves közszolgálati jogviszony után járó kedvezményes jubileumi jutalom, ha a 35 éveset 2006-ban kaptam meg?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 2008. január 1-jétől hatályos szabálya szerintmegfelelő életkorral (nők esetében 57. életév betöltése, férfiak esetében 60.életév betöltése) és szolgálati idővel (38 év) kell rendelkeznie annak, akielőrehozott öregségi nyugdíjba kíván menni. További feltétel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Felmentési idő alatti elhelyezkedés – jár-e végkielégítés?

Kérdés: 15 évig dolgoztam az önkormányzatnál, azonban létszámleépítés miatt elküldtek. A felmentési időm teljes tartamára mentesített a munkáltatóm a munkavégzés alól, hogy ez idő alatt próbáljak új munkahelyet találni. Egy költségvetési szerv gazdálkodó szervezeténél találtam állást, azonnali beállással. A munkáltatóm azt mondja, hogy ha a felmentési idő alatt elhelyezkedek, nem fizeti ki a végkielégítésemet. Kérdésem, jogos-e mindez, ha elhelyezkedem a cégnél?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. általános szabálya szerint a köztisztviselőtfelmentése esetén végkielégítés illeti meg, amely bizonyos esetekbenkivételeket fogalmaz meg a kifizetés alól. Egyik ilyen kivétel, hogy nemjogosult végkielégítésre az a köztisztviselő, aki a munkavégzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

-Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselő végkielégítése

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, és előrehozott öregségi nyugdíjra ebben az évben szerzek jogosultságot. Köteles-e felmenteni a munkáltatóm ezen a jogcímen, és ha igen, akkor megillet-e végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 2008. január 1-jétől hatályos 9. §-a szerintelőrehozott öregségi nyugdíjra az jogosult, aki férfiként a 60. életévét,nőként az 57. életévét betöltötte, és emellett 38 év szolgálati időt szerzett,valamint a Tbj. 5. § (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontjai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 19.