Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott köztisztviselők felmentése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Köztisztviselő elhelyezkedése a felmentés idő alatt - a végkielégítés sorsa

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom hét éve egy okmányirodában, de sajnos felmentettek. Jelenleg még a felmentési időmet töltöm, de szerencsére mentesítettek a munkavégzés alól, így kereshettem új munkát. Sikerült is elhelyezkednem egy kft.-nél, és már munkába is álltam. Az egyik volt kollégám azonban azt mondta, hogy mivel még tart a felmentési időm, én pedig munkaviszonyt létesítettem ez alatt, elesek a végkielégítéstől. Ez valóban igaz, elvesztettem a jogosultságomat a végkielégítésre?
Részlet a válaszból: […]megfelelő összeg [Kttv. 69. § (2) bek. b) pont]. A Kttv. szerint, ha a kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunka­idős jogviszonyt létesít, ezt a tényt munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, másrészt a felmentési időből hátralevő időjére nem jár illetmény, és elvész a végkielégítésre való jogosultság. Ugyanakkor - egyfajta ellentételezésként - az új jogviszonyában a végkielégítésre való jogosultság megállapításakor a felmentéssel megszüntetett jogviszony idejét is számításba kell venni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2291

2. találat: Kedvezményes negyvenéves nyugdíjba vonulás - felmentés, végkielégítés és jubileumi jutalom?

Kérdés: A nőket érintően 2011. január 1-jétől bevezetett kedvezményes negyvenéves nyugdíjazási lehetőséggel összefüggésben kérdezzük: az érintett köztisztviselőink kérhetik-e a felmentésüket ilyen jogcímen, jogosultak lesznek-e végkielégítésre, valamint járhat-e nekik kedvezményes jubileumi jutalom? Mindezzel kapcsolatban jelenleg nem találunk egyértelmű szabályozást.
Részlet a válaszból: […]hozzáférhető az Országgyűlés honlapján (T/2241. számú törvényjavaslat). A Ktv. hatályos szabályai nem tartalmazzák a kedvezményes nyugdíjjogosultság megszerzéséhez kapcsolódó felmentési jogcímet, amelyből az következik, hogy az ennek jogosultsági feltételeivel rendelkező köztisztviselő a felmentését a Ktv. 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján jelenleg nem kezdeményezheti. Az érintett személyek közszolgálati jogviszonya így csak közös megegyezés, lemondás, vagy a munkáltató részéről a Ktv. 17. § (1) bekezdésére alapított indokolás nélküli felmentés útján szűnhet meg. A Ktv. 19. § (1) bekezdése értelmében a köztisztviselőnek akkor jár végkielégítés, ha közszolgálati jogviszonya felmentés vagy a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. Mivel a kedvezményes nyugdíjazás lehetőségével élni kívánó köztisztviselő nem kezdeményezheti a felmentését, végkielégítésre sem lehet jogosult. Megjegyezzük, hogy végkielégítés abban az esetben sem illetné meg, ha egyébként a felmentését kezdeményezhetné a Ktv. 17. § (2) bekezdés d) pontja alapján, hiszen ebben az esetben a Ktv. 19/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyugdíjasnak minősülne, tehát a Ktv. 19. § (8) bekezdés b) pontja szerint végkielégítésre sem lenne jogosult. A köztisztviselő részére a Ktv. 49/E. § (5) bekezdés szerinti kedvezményes jubileumi jutalom egyik feltétele, hogy a kedvezményes jubileumi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 963

3. találat: Rokkantsági nyugdíj és a "kedvezményes" jubileumi jutalom

Kérdés: Egyik kollégánk rokkantsági nyugdíjba megy. Kérdésünk, hogy jár-e számára kedvezményes jubileumi jutalom, ha a jogviszonyban töltött jogosító ideje megvan hozzá?
Részlet a válaszból: […]rokkantsági nyugdíjjogosultság feltételeit a 36/A. § (1) bekezdése állapítja meg. E szabály szerint a rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki - az Rjtv. 1. § a) pontjában meghatározott egészségkárosodás (a továbbiakban: egészségkárosodás) 79 százalékot meghaladó mértékű, vagy 50-79 százalékos mértékű, ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban a rehabilitációs szakértői szerv szakvéleménye alapján rehabilitációja nem javasolt (az előbbi ismérvek valamelyikének megfelelő személy a továbbiakban: rokkant), és - az életkorára előírt szolgálati idővel rendelkezik, és - az egészségkárosodás következtében az Rjtv. 1. §-ának b) pontja szerinti keresőtevékenységet nem folytat, vagy az Rjtv. 1. § c) pontja szerinti keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete, jövedelme havi átlagánál, és - táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül. A fentiek értelmében a munkáltatónak a Ktv. 17. § (8) bekezdése szerint a rokkantságinyugdíj-jogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselő kérelmére a közszolgálati jogviszonyt ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének e) pontjába foglalt felmentési ok alapján meg kell szüntetnie. A Ktv. 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján felmentett köztisztviselő részére a Ktv. 49/E. § (5) bekezdése szerinti jubileumi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 752

4. találat: Jegyző - nyugdíjazás és kinevezés

Kérdés: Jegyzőnket - tekintettel arra, hogy idős és hosszabb ideje betegeskedik - a képviselő-testület nyugdíjazás jogcímén felmentette. A felmentés időtartamára mentesítettük a munkavégzés alól. Mivel nem maradhat jegyző nélkül a település hosszú hónapokra, ezért kiírtunk egy pályázatot a jegyzői állás betöltésére. Kérdésünk, hogy kinevezhető-e az új jegyző az alatt az idő alatt, amikor a korábbi jegyző még a felmentését tölti?
Részlet a válaszból: […]szűnik meg. A fenti rendelkezések alapján a jegyző felmentési ideje alatt lehetőség van pályázat kiírására, figyelemmel arra, hogy jegyzői állás betöltésére a Ktv. csak a pályázat kiírásának végső időpontját határozza meg. Az új jegyző határozatlan időre történő kinevezésére ugyanakkor csak a jegyzői álláshely megüresedése után nyílik lehetőség, vagyis a felmentett jegyző felmentési idejének lejártát követően. Megjegyezzük, a jegyző feladatellátásában történő akadályoztatása, illetve tartós távolléte - így a felmentési idejét töltő jegyző munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésének időtartama - esetére a képviselő-testület hivatalának zavartalan működése biztosítását elősegítendő, a Ktv. rendelkezik a jegyző helyettesítésének intézményéről. A Ktv. az összeférhetetlenségi szabályok között [Ktv. 21. § (5) bekezdésében] kimondja, hogy a jegyző egy másik jegyző helyettesítése céljából - a képviselő-testületek megállapodása alapján - további egy közszolgálati jogviszonyt létesíthet. Ebben az esetben a jegyző a helyettesítés időtartamára szóló, határozott idejű kinevezését - az Ötv. általános szabályától eltérően - a Ktv. 11. § (2) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 567

5. találat: Körjegyzőség átalakulása

Kérdés: Két településből áll a körjegyzőségünk. Az egyik település jelezte, hogy kiválik a körjegyzőségből, és önálló polgármesteri hivatalt hoz létre, ahova új jegyzőt akar kinevezni. Mivel a körjegyzőség megszűnik, folytathatja-e jegyzőként a munkáját a jelenlegi körjegyző, vagy a körjegyzőség megszűnésével az ő jogviszonya is megszűnik?
Részlet a válaszból: […]Ktv. 17. § (10) bekezdés alapján, amennyiben a körjegyzőség megszűnik, illetve a körjegyzőségbe tartozó önkormányzatok megváltoznak, és e változás következtében a körjegyzői tisztségre új pályázat kiírására kerül sor, vagy a polgármesteri hivatal megszűnik, és az érintett önkormányzat részvételével körjegyzőség alakul, illetve területszervezési intézkedés következtében önkormányzat szűnik meg vagy jön létre, ez olyan átszervezésnek minősül, amely alapján a jegyző közszolgálati jogviszonya felmentéssel a 17. § (1) bekezdés c) pontja (az átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált jogcím) alapján szüntethető meg. A körjegyzőség megszűnése tehát nem automatikusan szünteti meg a körjegyzői közszolgálati jogviszonyt, mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 566
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Kedvezményes jubileumi jutalom - nem jár az előrehozott öregségi nyugdíjat igénybe vevő köztisztviselőnek

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, és 2008-ban megszereztem a jogosultságot az előrehozott öregségi nyugdíjba vonuláshoz. Megvan a törvényben előírt szolgálati időm és az életkorom. A munkáltatóm beleegyezett a felmentésembe, csak nem tudunk megegyezni a járandóságaimról. A felmentési időmet már töltöm. Kérdésem: megillet-e engem a 40 éves közszolgálati jogviszony után járó kedvezményes jubileumi jutalom, ha a 35 éveset 2006-ban kaptam meg?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel a felmentési idő leteltekor rendelkező köztisztviselő azt kérelmezi [17. § (2) bekezdés f) pont]. A kérelem feltétele, hogy az előrehozott öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati időt a köztisztviselő a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatával igazolja. Tehát a munkáltatónak nincs mérlegelési joga, hogy felmenti-e a köztisztviselőt vagy sem, ha ő ezen a jogcímen a felmentését kéri. A törvényben előírt életkorral és szolgálati idővel a köztisztviselő elég, ha a felmentési idő végén rendelkezik. A Ktv. 49/E. §-a kimondja: a közszolgálati jogviszony megszűnése esetén a köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki kell fizetni a nyugdíjazása évében esedékessé váló, 40 év után járó jubileumi jutalmat, ha az arra jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra. A fentiek alapján a köztisztviselő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 223

7. találat: Felmentési idő alatti elhelyezkedés - jár-e végkielégítés?

Kérdés: 15 évig dolgoztam az önkormányzatnál, azonban létszámleépítés miatt elküldtek. A felmentési időm teljes tartamára mentesített a munkáltatóm a munkavégzés alól, hogy ez idő alatt próbáljak új munkahelyet találni. Egy költségvetési szerv gazdálkodó szervezeténél találtam állást, azonnali beállással. A munkáltatóm azt mondja, hogy ha a felmentési idő alatt elhelyezkedek, nem fizeti ki a végkielégítésemet. Kérdésem, jogos-e mindez, ha elhelyezkedem a cégnél?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt költségvetési szervvel vagy annak legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel újabb teljes vagy részmunkaidős közszolgálati jogviszonyt létesít. Ugyanakkor az ilyen új jogviszonyban a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a köztisztviselő felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni. Tehát, ha Ön elhelyezkedik a felmentési ideje alatt a fent említett cégnél,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 158

8. találat: -Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselő végkielégítése

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, és előrehozott öregségi nyugdíjra ebben az évben szerzek jogosultságot. Köteles-e felmenteni a munkáltatóm ezen a jogcímen, és ha igen, akkor megillet-e végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]17. §-át. E rendelkezés szerint - a Tny.-nyel összhangban - a közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel a felmentési idő leteltekor rendelkező köztisztviselő azt megfelelő módon (a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatával igazolja a szükséges szolgálati időt) kérelmezi. Ha a tehát a köztisztviselő ilyen helyzetben kéri a felmentését e jogcímen, akkor a munkáltatója köteles felmentéssel megszüntetni jogviszonyát. A végkielégítésre vonatkozó, 2008. május 1-jéig hatályos szabályozás alapján a köztisztviselőt ekkor felmentése esetén végkielégítés illette meg, miután a Ktv. meghatározása szerint a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nem minősült nyugdíjasnak, amely körülmény egyébként a végkielégítésre való jogosultságot kizárja (19/A. §). Május 1-jétől a szabályozás e tekintetben módosult. A Ktv.-t módosító 2008. évi X. törvény 3. § (5) bekezdése alapján az a köztisztviselő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 17