Kormánytisztviselői jogviszony megszűnése

Kérdés: Kormánytisztviselő vagyok 11 éve. Egészségi állapotom megromlott, a rehabilitációs intézet munkára alkalmatlannak ítélt. A hivatalban azt mondták, hogy közös megegyezéssel kérjem a felmentésem, és ekkor nem jár semmi. Szerintem viszont, ha a hivatal ment fel egészségi alkalmatlanság miatt, akkor jár részemre a végkielégítés. Kérem, segítsenek abban, hogy mit tegyek!
Részlet a válaszából: […] Kétségtelen, hogy a kormánytisztviselő a Kttv. 61. §-a értelmében indokolás nélkül, két hónapos lemondási idővel a kormányzati szolgálati jogviszonyról bármikor lemondhat, tehát akkor is, ha munkaképessége megváltozott. Erre azonban sem a Kttv., sem más jogszabály nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Kormánytisztviselő halála a felmentési idő lejárta előtt

Kérdés: Megváltozhat-e a kormánytisztviselői jogviszony felmentéssel történő megszüntetésének jogcíme, ha a kormánytisztviselő a munkavégzés alóli mentesítésének ideje alatt a felmentési idő lejárta előtt meghal? Megilleti-e ilyenkor a felmentésről szóló jognyilatkozatban megállapított végkielégítés az elhunyt kormánytisztviselő örököseit?
Részlet a válaszából: […] A Ktjv. különbséget tesz a kormánytisztviselői jogviszonymegszűnése és megszüntetése között. A kormánytisztviselői jogviszony megszűnéseminden esetben a felek akaratán kívül álló okok folytán következik be, így ajogviszony megszűnésének alapjául szolgáló objektív jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.