Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kormánytisztviselői jogviszony megszűnése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kormánytisztviselői jogviszony megszűnése

Kérdés: Kormánytisztviselő vagyok 11 éve. Egészségi állapotom megromlott, a rehabilitációs intézet munkára alkalmatlannak ítélt. A hivatalban azt mondták, hogy közös megegyezéssel kérjem a felmentésem, és ekkor nem jár semmi. Szerintem viszont, ha a hivatal ment fel egészségi alkalmatlanság miatt, akkor jár részemre a végkielégítés. Kérem, segítsenek abban, hogy mit tegyek!
Részlet a válaszból: […]fogalmaz, amikor elő­írja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a kormánytisztviselő egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan. Vagyis ebben az esetben a munkáltatónak nincs mérlegelési lehetősége, hogy fenntartja-e a jogviszonyt vagy sem. A 63. § (4) bekezdése szerint azonban ezt a felmentést meg kell előznie egy vizsgálatnak, mely arra irányul, hogy a hivatali szervezetben a kormánytisztviselő képzettségének, besorolásának és egészségi állapotának megfelelő betöltetlen munkakör van-e. Ha van, nyilatkoztatni kell a kormánytisztviselőt, hogy az ilyen munkakörbe való áthelyezéséhez hozzájárul-e, és csak nemleges válasz esetén kerülhet sor a felmentésre.Végkielégítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1643

2. találat: Kormánytisztviselő halála a felmentési idő lejárta előtt

Kérdés: Megváltozhat-e a kormánytisztviselői jogviszony felmentéssel történő megszüntetésének jogcíme, ha a kormánytisztviselő a munkavégzés alóli mentesítésének ideje alatt a felmentési idő lejárta előtt meghal? Megilleti-e ilyenkor a felmentésről szóló jognyilatkozatban megállapított végkielégítés az elhunyt kormánytisztviselő örököseit?
Részlet a válaszból: […]kormánytisztviselő halála ugyanis annak bekövetkezésének időpontjában a kormánytisztviselői jogviszony megszűnéséhez vezet. Álláspontunk szerint ebben az esetben a kormánytisztviselői jogviszony megszűnésének jogcíme ezért nem a korábbi felmentés, hanem a kormánytisztviselő halála lesz. Ugyanakkor kétségtelen tény az is, hogy amennyiben a munkáltató a kormánytisztviselővel a halál időpontjának bekövetkezése előtt közölte a felmentést, a jognyilatkozat ekkor a közlés folytán hatályosult [l. az Mt. - Ktjv. tekintetében is alkalmazandó - 6. § (4) bekezdését]. Ha tehát a kormánytisztviselővel joghatályosan közölték a jogszerű felmentést, úgy az nemcsak képes kiváltani, hanem aktuálisan ki is váltja a hozzá fűződő joghatásokat. Ebből következik az is, hogy a kormánytisztviselő a közlés időpontjában jogosultságot szerzett a felmentéssel összefüggő juttatásokra. Az ítélkezési gyakorlat szerint a már hatályosult felmentést bármelyik fél csak a másik hozzájárulásával vonhatja vissza (BH 1997. 606.). Ha tehát a kormánytisztviselő a felmentési idő lejárta előtt elhalálozik, ezt követően már nincsen mód a felmentés visszavonására, mivel ekkor már nem létezik az a személy, aki a hozzájárulását adhatná ehhez, s ezt a hozzájárulást a kormánytisztviselő örököse sem pótolhatja, figyelemmel arra, hogy azt - hasonlóan a jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatokhoz - csak személyesen lehetne megtenni. Mindebből következik, hogy a végkielégítésre való jogosultságot a kormánytisztviselő a felmentés vele történt közlése folytán szerezte meg. A végkielégítésre való jogosultság megszerzésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 895