Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott könyvtáros tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Könyvtáros és pedagógiai asszisztens - végzettségek a besoroláshoz

Kérdés: Hogyan kell besorolni egy iskolában dolgozó, nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott könyvtárost, aki a főiskolai szintű könyvtáros szakképzettsége mellett egyetemi közgazdász szakképzettséggel is rendelkezik, valamint azt a pedagógiai asszisztenst, aki rendelkezik középfokú OKJ-s pedagógiai asszisztens szakképzettséggel, de mellette van főiskolai végzettsége is? A 326/2013. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a könyvtáros E-J kategóriába sorolható. E rendelet 32. §-a azt mondja ki, hogy ha külön jogszabály nem határozza meg a képesítési feltételeket, mindig a legmagasabb végzettsége, szakképzettsége szerint kell besorolni. Eszerint elfogadom az egyetemi végzettséget, mert ágazati jogszabály nem írja elő a feltételeket? Azért is furcsa ez nekem, mert pályázati feltételként nyilván megjelöli a munkáltató a könyvtáros szakképzettséget, hiszen ezzel tudja ellátni a munkakörét.
Részlet a válaszból: […]betöltő személyek egyébként nem rendelkeznek valamely pedagógus szakképzettséggel is, mert akkor az Nkt. 65. §-a (9) bekezdésének b) pontja alapján a pedagógus-előmenetel szabályai szerint kerül sor a besorolásukra.Az említett munkakörökben dolgozókra tehát alkalmazni kell a 326/2013. Korm. rendelet 32. §-ának (1)-(3) bekezdését. E szerint, ha jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget (ez a helyzet áll fenn a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében is), és nincs olyan szakképesítés, amely a munkakör betöltésére jogosít, továbbá a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete az adott munkakörre több fizetési osztályt állapít meg, a közalkalmazottat a legmagasabb meglévő iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni a munkakörre megállapított osztályok közül - függetlenül attól, hogy ez a végzettség egyébként a munkakör betöltéséhez nem szükséges. A rendelet alapján tehát a besoroláshoz el kell fogadni olyan egyetemi, főiskolai végzettséget is, amely a munkakör betöltéséhez nem szakirányú, és ez azt is eredményezheti, hogy bár a középfokú végzettsége, szakképzettsége alapján látja el a közalkalmazott a munkakörét, mégis a felsőfokú végzettséghez tartozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3890

2. találat: Könyvtáros besorolása

Kérdés: Településünk könyvtárosa jelenleg "F" fizetési osztályban, felsőfokú könyvtárosi végzettséggel látja el feladatait. Időközben megszerezte a biblioterapeuta szakképzettséget. Az illetményében ez milyen változást jelent? Át lehet-e sorolni "G" fizetési osztályba, és elegendő-e hozzá a munkaköri leírás módosítása? Vagy inkább illetménykiegészítésre lenne jogosult (bár a kinevezésében ez a szakképzettség nincs előírva), és elegendő-e, ha a munkaköri leírásában feltüntetésre kerül, hogy ezt a végzettséget a munkaideje legalább 10%-ában hasznosítja?
Részlet a válaszból: […]Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének f) és g) pontja alapján az "F" fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakörök, a "G" fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakörök betöltőit kell besorolni.A fentiek alapján a bibioteraputa szakirányú továbbképzés nem jelent szakvizsgát, olyan jogszabály pedig, amely ezt a továbbképzést szakvizsgával egyenértékűnek elismerné, nincs. Ebből következően ez a továbbképzés nem ad alapot a "G" fizetési osztályba sorolásra, mivel az ezzel megszerezhető biblioterapeuta szakképzettség nem jelent magasabb képzettségi szintet. Ugyanakkor a Kjt. 66. §-ának (2)-(6) bekezdései alapján az illetménynövekedés jogintézménye az azonos képzettségi szinten szerzett további végzettségek, szakképzettségek elismerésére szolgál. Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3238