Szabadságátvitel az új jogviszonyba

Kérdés: A Púétv. 161. §-a rendezi 2024. január 1-jétől a szabadságokat. Jól értelmezzük, hogy e jogszabály alapján az új köznevelési jogviszonyba és az Mt. szerinti jogviszonyba is átvihető a 2023. évi megmaradt szabadság, különös tekintettel a jelenleg GYES-en és GYED-en lévő kollégákat illetően, akiknek jelentős mennyiségű szabadságuk van? Ez jelentősen befolyásolja a 2024. évi bérigényünket is.
Részlet a válaszából: […] ...Púétv. 161. §-ának (1) bekezdése "a 158. § (1) bekezdés szerinti érintettre" vonatkozik, azaz:– arra a pedagógus, dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, óvodában, iskolában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Könyvtáros és pedagógiai asszisztens – végzettségek a besoroláshoz

Kérdés: Hogyan kell besorolni egy iskolában dolgozó, nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott könyvtárost, aki a főiskolai szintű könyvtáros szakképzettsége mellett egyetemi közgazdász szakképzettséggel is rendelkezik, valamint azt a pedagógiai asszisztenst, aki rendelkezik középfokú OKJ-s pedagógiai asszisztens szakképzettséggel, de mellette van főiskolai végzettsége is? A 326/2013. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a könyvtáros E-J kategóriába sorolható. E rendelet 32. §-a azt mondja ki, hogy ha külön jogszabály nem határozza meg a képesítési feltételeket, mindig a legmagasabb végzettsége, szakképzettsége szerint kell besorolni. Eszerint elfogadom az egyetemi végzettséget, mert ágazati jogszabály nem írja elő a feltételeket? Azért is furcsa ez nekem, mert pályázati feltételként nyilván megjelöli a munkáltató a könyvtáros szakképzettséget, hiszen ezzel tudja ellátni a munkakörét.
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatottak esetében az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket a 2. melléklet határozza meg. Ez tartalmazza a könyvtáros és a pedagógiai asszisztens munkaköröket is, valamint azt, hogy az előbbit a Kjt. szerint E-J, az utóbbit C-F...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Segédkönyvtáros besorolása

Kérdés: A segédkönyvtáros OKJ-képesítéssel (52-es azonosító számú, 2013 előtt 54-es azonosító számú) rendelkező, könyvtárban dolgozó közalkalmazottat milyen fizetési osztályba lehet besorolni? Ez a végzettség felsőfokú szakképesítésnek minősül? Ha nem, akkor hogyan értelmezhető a 150/1992. Korm. rendelet 1. számú mellékletének 5.4. sora, miszerint a segédkönyvtáros az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés alapján kizárólag "E" fizetési osztályba sorolható?
Részlet a válaszából: […] ...és elsősorban iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhetők meg.A kérdésben nem szerepel, hogy a könyvtárban dolgozó, segédkönyvtáros szakképesítéssel rendelkező közalkalmazottat milyen munkakörben foglalkoztatják. A Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Könyvtáros besorolása

Kérdés: Településünk könyvtárosa jelenleg "F" fizetési osztályban, felsőfokú könyvtárosi végzettséggel látja el feladatait. Időközben megszerezte a biblioterapeuta szakképzettséget. Az illetményében ez milyen változást jelent? Át lehet-e sorolni "G" fizetési osztályba, és elegendő-e hozzá a munkaköri leírás módosítása? Vagy inkább illetménykiegészítésre lenne jogosult (bár a kinevezésében ez a szakképzettség nincs előírva), és elegendő-e, ha a munkaköri leírásában feltüntetésre kerül, hogy ezt a végzettséget a munkaideje legalább 10%-ában hasznosítja?
Részlet a válaszából: […] ...hanem a korábbi végzettségi szinten belül ad újabb ismereteket. A 150/1992. Korm. rendelet 1. melléklete 5.3. pontja értelmében a könyvtáros munkakör betöltéséhez "a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség" szükséges, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.

Kontroller alkalmazása bölcsődében

Kérdés: Integrált intézményünkben dolgozó közalkalmazottak szociális, bölcsődei és egészségügyi szolgáltatást nyújtanak. Új vezetőnk kontrollert kíván alkalmazni. A kontroller feladata lenne például: "támogató jellegű üzemgazdasági szolgáltatás nyújtása az intézményvezető számára a célorientált tervezéshez, irányításhoz; közreműködés a kontrollingrendszer bevezetésében, működtetésében; elkészíti az intézmény kontrollingtervét; a felelős vezetőkkel való egyeztetés alapján a szükséges intézkedésekre javaslatot tesz; koordinálja a részcélok, illetve résztervek teljesülését; szervezi a beszámolórendszert". Szociális, bölcsődei területen a kontroller közalkalmazottként való alkalmazása elfogadható-e?
Részlet a válaszából: […] ...következő felsorolás: "jogász, szociológus, munkavédelmi szakmérnök stb.", illetve "főkönyvelő, humánpolitikai szervező, informatikus, könyvtáros, revizor (belső ellenőr), statisztikus stb.". A "stb." szó utal arra, hogy a jogszabály nem zárja ki a felsoroltakon kívül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Átsorolás pedagógusdiplomával

Kérdés: Január végén fejezem be a munka mellett végzett könyvtáros-tanári egyetemi képzésemet. Jelenleg szabadidő-szervezőként dolgozom egy általános iskolában. Kolléganőm, aki könyvtáros az iskolánkban, szeptembertől megy nyugdíjba, akkortól átveszem a munkakörét. Kérdésem, hogy addig is a diploma megszerzése kihat-e a besorolásomra a jelenlegi munkakörömben?
Részlet a válaszából: […] 2015. szeptember 1-jétől hatályos az Nkt. 64. §-a (9) bekezdésének b) pontja, amely szerint a pedagógusbesorolás szabályait alkalmazni kell a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra, amennyiben pedagógus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 1.

Könyvtáros-tanár munkaideje

Kérdés: Ha főállású könyvtáros-tanárt másik tantárgy tanításával is megbíznak, jár-e számára órakedvezmény a könyvtári órákból?
Részlet a válaszából: […] ...lekötött munkaidő; a fennmaradó 20%-ot a pedagógus maga osztja be. E paragrafus (12) bekezdése szerint az iskolai, kollégiumi könyvtáros-tanár, könyvtáros-tanító a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 21.

Könyvtáros-tanár besorolása

Kérdés: 1993-ban végeztem földrajz-könyvtár szakon, 2006 óta dolgozom egy iskolában. A kinevezésemben a munkakör-beosztáshoz "tanító" van írva, de mellette a 2611-es FEOR-kód van megjelölve, ami a "könyvtárost" jelöli. A munkaköri leírásomat 2007-ben kaptam meg, amin "könyvtáros-tanár" szerepel. Teljes állásban a könyvtárban vagyok, nincs mellette órarendi órám. Kérdésem, hogy az illetmény szempontjából pedagógusnak számítok vagy nem? Jár-e nekem a pedagógus I-be sorolás? Jelenleg "pedagógus munkát segítő" besorolásban vagyok, illetményemelést nem kaptam.
Részlet a válaszából: […] ...munkaköröket, és az azokhoz tartozó végzettségi és szakképzettségi követelményeket. A felsorolt pedagógus munkakörök között csak a könyvtáros-tanár (tanító) szerepel, az oktatásban részt nem vevő iskolai könyvtáros munkakör nem. A Kjt. 21. §-ának (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 6.

Vezetői megbízások a közalkalmazottaknál

Kérdés: A könyvtárban mint munkáltatónál a határozatlan idejű vezetői megbízások a 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-a alapján 5 évig terjedő határozott idejűvé alakultak át. Mi a helyzet az újonnan kinevezettekkel? Ha az a vezető, akinek a vezetői munkaköre kötelezően 5 éves határozott idős vezetői megbízássá alakult át, 3 év múlva nyugdíjjogosult lesz, fel lehet-e menteni? Kell-e részére valamilyen kompenzációt fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...természetesen már az új szabályokat kell alkalmazni,tehát vezetői munkakörbe nem nevezhetők ki, csak valamilyen szakmai munkakörbe(pl. könyvtáros), és emellett vezetői megbízást kell részükre adni. Ez esetbentehát alkalmazni kell a Kjt. 23. § (3) bekezdését,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Számítástechnikai pótlék

Kérdés: Általános iskolai igazgató vagyok, 2008. VIII. 1-jétől jelenlegi munkahelyemre áthelyezéssel érkeztem. Matematika-fizika szakos tanári végzettségem mellett rendelkezem felsőfokú oktatás-informatikai végzettséggel. Előző munkahelyemen részesültem számítástechnikai pótlékban, most nem kaptam meg azért, mert előre vélelmezték, hogy nem alkalmazom pedagógiai munkámban rendszeresen, mert nincs az iskolában interaktív tábla. Hogyan lehet, és kell-e bizonyítani, hogy alkalmazom informatikai ismereteimet? Nem elég a feladatlap-készítés, internethasználat a felkészüléshez, versenyekhez?
Részlet a válaszából: […] ...napközis foglalkozást tartó pedagógus, gyógypedagógus, konduktor,logopédus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár,szakoktató, gyakorlati oktató – betöltése, és ezen belül nem informatikaiismeretek oktatása. Tehát a matematika vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.
1
2