Tanfolyamra kötelezés

Kérdés: Közalkalmazottunkat arra szeretnénk kötelezni, hogy a saját költségére végezzen el egy, a jelenlegi végzettségénél alacsonyabb szintű képzettséget adó tanfolyamot. Jogszerűen kötelezhetjük-e őt erre? Megszüntethetjük-e a közalkalmazotti jogviszonyát, ha nem hajlandó elvégezni a tanfolyamot? Ha elvégzi, besorolhatjuk-e őt alacsonyabb fizetési fokozatba?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. – a Kjt. tekintetében is alkalmazandó – 103. § (4)bekezdése alapján a munkáltatónak joga van arra, hogy a közalkalmazottat azáltala kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen való részvételre kötelezze.Ilyen esetben a közalkalmazott köteles a meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Kötelező képzés – éjszakai munka mellett?

Kérdés: Heti 40 órás munkaidőkerettel, állandó éjszakás beosztásban (06-18 óráig) dolgozó munkavállalónkat a munkaidőkereten felül – számára ingyenesen – nappal kötelezhetjük-e a munkaköréhez szükséges tanfolyam elvégzésére? Minősülhet-e ez rendkívüli munkavégzésnek?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. § (4) bekezdése alapján "A munkavállaló -munkabérének és költségeinek megtérítése mellett – köteles a munkáltató általkijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákatletenni, kivéve ha ez személyi vagy családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Díjazás hétvégi továbbképzésre?

Kérdés: Általános munkarendben dolgozó munkavállalóinkat péntek délután és szombaton továbbképzésre köteleztük. Megilleti-e a munkavállalókat a képzés idejére valamilyen díjazás?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. § (4) bekezdése kimondja, hogy a munkavállalóköteles – munkabérének és költségeinek megtérítése mellett – a munkáltató általkijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákatletenni, kivéve ha ez személyi vagy családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Képzés – visszatéríthető a költsége?

Kérdés: Cégünknél belső képzéseket tartunk, ahol olyan ismereteket szerezhetnek a dolgozók, amelyeket konkurens cégeknél is fel tudnak használni, illetve nyelvismeretük is bővül. Megítélésünk szerint, ha ezeket az ismereteket a munkaviszony megszűnése után volt alkalmazottunk továbbhasznosítja, akkor ezért legalább a képzés költségeit indokolt lenne visszafizetnie. Beírható-e ilyen kötelezettség a munkaszerződésébe?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben két jogintézmény keveredik: a munkavállaló -tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés alapján – folytatott képzése ésa versenytilalmi kikötések. Az Mt. 103. § (4) bekezdése szerint a munkavállaló– munkabérének és költségeinek megtérítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Tandíj-finanszírozás – a szakképzési hozzájárulás terhére?

Kérdés: Ha egy dolgozónkat felsőfokú oktatási intézményben szeretnénk tovább képezni, akkor van-e lehetőségünk arra, hogy a szakképzési hozzájárulás terhére finanszírozzuk a tandíját? Ha van rá mód, akkor hol tudhatjuk meg, milyen konkrét lépéseket kell tenni ennek érdekében?
Részlet a válaszából: […] A Szaktv. alapján szakképzési hozzájárulást köteles fizetnia munkáltató, mértéke a bérköltség 1,5%-a (ún. bruttó kötelezettség), illetve akötelezettség teljesíthető a szakképzésben részt vevők gyakorlati képzésébenvaló közreműködéssel, vagy képzőhely részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Munkakörhöz előírt jogosítvány – a meghosszabbítás költségei

Kérdés: A jelenlegi állásomban a munkakör betöltésének feltétele volt, hogy rendelkezni kell B kategóriás jogosítvánnyal. Nekem van is ilyenem, és ezért is kaptam meg az állást. Ez év végén viszont lejár az érvényessége, és meg kell hosszabbíttatnom. A kérdésem, hogy megtéríttethetem-e a munkáltatómmal ennek költségeit, vagy azt nekem kell állnom?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló – munkabérének és költségeinek megtérítésemellett – köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésenrészt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve ha ez személyi vagy családikörülményeire tekintettel reá aránytalanul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Kötelező nyelvi képzés – előírható-e a munkavállalóknak?

Kérdés: Kötelezhetem-e a munkavállalóimat arra a nyelvi képzésre, amit a cégem munkaidőben a telephelyén biztosítana? Görögországi érdekeltségünkre tekintettel szeretném, ha 10-15 munkavállaló elsajátítaná a görög nyelvet, azonban tisztában vagyok a nyelv nehézségeivel (pl. más betűk). Hol kell előírnom a kötelező képzést (a munkaköri leírásban, a munkaügyi szabályzatban stb.)?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. § (4) bekezdése alapján a munkavállaló -munkabérének és költségeinek megtérítése mellett – köteles a munkáltató általkijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákatletenni, kivéve ha ez személyi vagy családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.