Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kisgyermeknevelő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Besorolás kisgyermeknevelő szakképzettséggel

Kérdés: A munkavállaló 2009. augusztus 3-ától áll közalkalmazotti jogviszonyban bölcsődei dajka munkakörben, besorolása jelenleg D/8. Ezt megelőzően 1998. június 27-től 2009. augusztus 2-ig több jogviszonya volt, de nem költségvetési szerveknél. 2021. február 17-én szerezte meg a kisgyermeknevelő szakképesítést, és 2021. október 1-jével szeretnénk kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatni. Helyesen járunk el, ha korábbi besorolási fokozatát figyelembe véve E/8-ba soroljuk át, vagy ettől eltekintve, csak a közszférában eltöltött jogviszony időtartamát, illetve a kisgyermeknevelői végzettség megszerzésének dátumát kellene figyelembe venni a besoroláskor, és így E/5-be sorolni?
Részlet a válaszból: […]gyermek- és ifjúságvédelmi területen) két kisgyermeknevelő munkakört tartalmaz. Az egyik a "Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök" közé tartozik, és "F"-"J"-ig sorolható be, a másik az "egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök" közé tartozik, és "C"-"E" fizetési osztály tartozhat hozzá.A Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján az "E" fizetési osztályba-az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettséghez kötött, illetve-az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakörök sorolandók. Először tehát a megszerzett szakképzettség pontos megjelölését alapul véve szükséges azt ellenőrizni, hogy az valóban megalapozza-e az "E" fizetési osztályba sorolást.Ami a fizetési fokozat meghatározását illeti, erre nézve a Kjt. 87/A. §-a szerint kell eljárni. A következő idők számítandók be:-költségvetési intézménynél 1992. július 1. előtt munkaviszonyban, azt követően közalkalmazotti jogviszonyban töltött idők;-nem költségvetési intézménynél 1992. július 1. előtt munkaviszonyban töltött idők;-nem költségvetési intézménynél 1992. július 1-jétől munkaviszonyban töltött idők, feltéve, hogy azok alatt a besorolandó közalkalmazott a jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel már rendelkezett [Kjt. 87/A. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés a)-b) pont].Jelen esetben teljesen új helyzetet teremt, hogy a munkakör megváltozik, bölcsődei dajkáról kisgyermeknevelőre. A fizetési fokozatot az új munkakör[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4301
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Kisgyermeknevelők besorolása

Kérdés: Intézményünkhöz kapcsolódik egy óvoda-bölcsőde, melynek a szervezeti és működési szabályzatában a kisgyermeknevelő beosztáshoz kisgyermek gondozó-nevelő szakképzettséget írnak elő, és hivatkoznak a Kjt., a 257/2000 évi Korm. rendelet, a 15/1998. NM rendelet ide vonatkozó passzusaira és képesítési előírásaira. A közalkalmazottak között kisgyermeknevelőként jelenleg középfokú szakképzettségűek (OKJ) vannak, azonban az egyik hölgy elkezdett egy felsőfokú iskolát, hogy F kategóriába léphessen a későbbiekben. Ez esetben a 257/2000. Korm. rendelet 2. számú melléklet "II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen" meghatározott végzettséget hogyan kell tekinteni? A SzMSz nem mondja ki, hogy közép- vagy felsőfokú végzettség szükséges a munkakör betöltéséhez, de nyilván, ha felsőfokú végzettsége lesz a közalkalmazottnak, olyan illetményt szeretnének biztosítani számára, viszont elvárásnak sem szeretnék meghatározni, hiszen középfokú végzettségű kisgyermeknevelő is van az intézményben. Megoldás lehet az, ha kiveszik az SzMSz szövegéből a 257/200. Korm. rendeletre való hivatkozást? Szükséges egyáltalán ez a lépés? Mi a teendő, hogy mindkét kategóriában továbbfoglalkoztathatóak legyenek a közalkalmazottak, de végzettségüknek megfelelő illetménybesorolást kaphassanak?
Részlet a válaszból: […]valamelyikével rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, pedagógia szakos bölcsész, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén]. Ezért az elfogadható képzettségek tekintetében az SzMSz tartalma indifferens, mivel az nem írhatja felül ezeket a szabályokat. Bölcsődei kisgyermeknevelőként csak olyan személy alkalmazható, aki a fenti feltételek valamelyikének megfelel. Az, hogy a kollégák valamelyike megszerzi a felsőfokú szakképzettséget, természetesen nem vonja maga után azt, hogy erre a többi, középfokú szakképesítéssel rendelkező kolléga is kötelessé válna.A 257/2000. Korm. rendelet 2. melléklet II. pontja (Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen) a fentiekhez igazodva a besorolás szempontjából két kisgyermeknevelő munkakört tartalmaz. Az egyik a "Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök" közé tartozik, és "F"-"J"-ig sorolható be, a másik az "egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök" közé tartozik, és "C"-"E" fizetési osztály tartozhat hozzá. A besorolás alapelve szerint: a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4300
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,