Közeli hozzátartozó munkavállaló bejelentése

Kérdés: A kisegítő családtag fogalmának megszűnése miatt dolgozhat-e saját gyerek bejelentés nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...Art. szerint a munkáltató nem mentesül a bejelentésikötelezettsége alól akkor sem, ha a munkavállaló a közeli hozzátartozója vagygyermeke [Art. 16. § (4) bek.]. A munkáltató tehát akkor is köteles bejelentenia foglalkoztatást, ha természetes személy a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Nagyszülő halála esetén járó távollét

Kérdés: A munkavállaló nagyszülőjének halála esetén kell-e a munkáltatónak két nap távolléti díjat fizetnie alkalmazottjának? Úgy is kérdezhetném, hogy a nagyszülő egyenes ágbeli rokona-e a munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alólközeli hozzátartozója halálakor, esetenként legalább két munkanapon át [Mt.107. § b) pont]. A mentesülés időszakából két napra a munkavállalóttávolléti díj illeti meg [Mt. 151. § (2) bek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Családtag mezőgazdasági idénymunkára történő foglalkoztatása

Kérdés: Mezőgazdasági idénymunkánál az egyenes ági rokont mint egyszerűsített foglalkoztatottat be kell-e jelenteni, kell-e utána társadalombiztosítási járulékokat fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...válasz attól függ, hogy a közeli hozzátartozó milyenminőségében végzi a munkát. Ha a közeli hozzátartozó munkabér és egyébellenszolgáltatás nélkül önként közreműködik a mezőgazdasági idénymunkakeretében felmerülő feladatok ellátásában, szívességi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Rokon a szüreten - idénymunka vagy szívességi munka?

Kérdés: Mezőgazdasági termelő vagyok, a mezőgazdasági idénymunkák keretében (pl. szüret) főállásban más munkáltatónál foglalkoztatott családtagjaim (nagykorú gyermekem, feleségem) segítségét igénybe vehetem-e? Családtagom ez időre a munkáltatójánál szabadságon lenne, vagy hétvégén látná el ezt a feladatot. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy ez esetben a családtagra vonatkozik-e az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya, ha igen, hogyan kell a termelőnek szabályszerűen eljárni? Be kell-e jelenteni a családtagot foglalkoztatottként, különösen úgy, hogy a családtag ezért a feladatért bérre és egyéb szolgáltatásokra nem tart igényt?
Részlet a válaszából: […] ...nemterheli. A munkaszerződést nem szükséges írásban megkötni, de a munkavállalónaklegalább a napi minimálbért ki kell fizetni. Ha a közeli hozzátartozó munkabérés egyéb ellenszolgáltatás nélkül önként közreműködik a mezőgazdaságiidénymunka keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Ápolási díjon lévő munkavállaló - felmondási juttatások és az igazolólap kitöltése

Kérdés: Munkavállalónk 2008. május 1-jétől fizetés nélküli szabadságon van, ápolási díjban részesül, mivel közeli hozzátartozóját ápolja. Kérelmére engedélyezzük további egy évre a fizetés nélküli szabadságot. Amennyiben a munkavállaló visszatérne a szabadságról, megszüntetnénk - a felmondási tilalmat követően - a munkaviszonyát, mivel a munkaköre időközben megszűnt. Miből számoljuk ilyen esetben a felmondási időre járó díjazást, és a végkielégítés összegét? A munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolólapon milyen munkaerő-piaci járulékalapot adhatok meg?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 90. § (1) bekezdése c) pontjában foglalt felmondásivédelem a munkavállalót csak a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagygondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság legfeljebb kétévesidőtartamára illeti meg. Ez azt jelenti, hogy az Mt. alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Közeli hozzátartozó ápolása - külföldön is?

Kérdés: Egyik alkalmazottunk édesapja súlyos beteg, Sepsiszentgyörgyön él. El kell-e engednünk, illetve elengedhetjük-e fizetés nélküli szabadságra édesapja ápolása érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...139. §-a szerint a munkavállalónak - kérelmére - atartós (azaz előreláthatólag 30 napot meghaladó) ápolásra vagy gondozásraszoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, delegfeljebb két évre a munkáltató fizetés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.