Körzetközponti jegyző illetményének megállapítása

Kérdés: Körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat vagyunk, és új jegyző kerül kinevezésre nálunk. Kérdésünk, hogy hogyan kell a jegyző illetményét megállapítani, ha körzetközponti önkormányzatról van szó? Jár-e a körzetközponti feladatok ellátásáért külön díjazás?
Részlet a válaszából: […] A körzetközponti jegyző fogalmát a Ktv. 45. § (6) bekezdésehatározza meg. E szerint a körzetközponti jegyző az a jegyző, aki akörzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál törvény vagy kormányrendeletalapján más településekre is kiterjedő illetékességgel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Körjegyzőség átalakulása

Kérdés: Két településből áll a körjegyzőségünk. Az egyik település jelezte, hogy kiválik a körjegyzőségből, és önálló polgármesteri hivatalt hoz létre, ahova új jegyzőt akar kinevezni. Mivel a körjegyzőség megszűnik, folytathatja-e jegyzőként a munkáját a jelenlegi körjegyző, vagy a körjegyzőség megszűnésével az ő jogviszonya is megszűnik?
Részlet a válaszából: […] ...körjegyzőséget két település alkotta, ezért a körjegyzőségaz egyik önkormányzat kiválásával, az önálló polgármesteri hivatallétrehozásával megszűnt. Az Ötv. 39. § (3) bekezdése szerint a körjegyzőséghezcsatlakozni, abból kiválni a naptári év első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.