Jubileumi jutalom – a tanácsnál munkaviszonyban töltött idő beszámítása a jogszerző időbe

Kérdés: 1986. október 20-tól 1987. december 8-ig munkaviszonyban álltam a Nagyközségi Közös Tanács VB Egységes Szakigazgatási Szervnél. 1988. január 7-től folyamatos közalkalmazotti jogviszonyom van. 2011 novemberében 25 éves jubileumi jutalomban részesültem. A 30 éves jubileumi jutalmamat 2016 novemberében kellett volna kifizetnie a munkáltatómnak, de most az 1986-1987. évi időszakot nem akarják elismerni a jubileumi jutalom beszámításába, mivel szerintük az akkori tanács nem minősül a Kjt. hatálya alá tartozó szervnek. Ez az időszak beszámít-e a jubileumi jutalomba?
Részlet a válaszából: […] ...kellett a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatalára és hatósági igazgatási társulására, közterület-felügyeletére, a körjegyzőségre, továbbá az országos nemzetiségi önkormányzatok hivatalára, a Kttv. szervi hatálya is kiterjed a helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Személyi illetmény visszavonhatósága

Kérdés: Városunkhoz 2013. január 1-jén csatlakozott két község, közös hivatal létrehozására került sor. A korábbi körjegyzőségtől a dolgozókat átvettük. Egy személy 2011. november 10. napjától szülési szabadságot vett igénybe, és az átvételkor gyermek gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon volt. Részére a korábbi munkáltató 2008. február 1. napjától a Ktv. 44/B. §-a alapján személyi illetményt állapított meg. Kérdésünk, hogy a személyi illetmény jogszabályváltozásra való hivatkozással visszavonható-e, vagy csak a teljesítményértékelés után kerülhet sor az esetleges visszavonásra?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 2012. március 1-jén lépett hatályba. A Kttv. 235. §-a a képviselő-testület hivatalánál ezen időpontot követően is lehetővé tette személyi illetmény megállapítását, a minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztottan kimagasló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 19.

Körzetközponti jegyző illetményének megállapítása

Kérdés: Körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat vagyunk, és új jegyző kerül kinevezésre nálunk. Kérdésünk, hogy hogyan kell a jegyző illetményét megállapítani, ha körzetközponti önkormányzatról van szó? Jár-e a körzetközponti feladatok ellátásáért külön díjazás?
Részlet a válaszából: […] A körzetközponti jegyző fogalmát a Ktv. 45. § (6) bekezdésehatározza meg. E szerint a körzetközponti jegyző az a jegyző, aki akörzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál törvény vagy kormányrendeletalapján más településekre is kiterjedő illetékességgel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Körjegyzőség átalakulása

Kérdés: Két településből áll a körjegyzőségünk. Az egyik település jelezte, hogy kiválik a körjegyzőségből, és önálló polgármesteri hivatalt hoz létre, ahova új jegyzőt akar kinevezni. Mivel a körjegyzőség megszűnik, folytathatja-e jegyzőként a munkáját a jelenlegi körjegyző, vagy a körjegyzőség megszűnésével az ő jogviszonya is megszűnik?
Részlet a válaszából: […] ...körjegyzőséget két település alkotta, ezért a körjegyzőségaz egyik önkormányzat kiválásával, az önálló polgármesteri hivatallétrehozásával megszűnt. Az Ötv. 39. § (3) bekezdése szerint a körjegyzőséghezcsatlakozni, abból kiválni a naptári év első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.