Kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése büntetőeljárás megindítása miatt

Kérdés: Kormánytisztviselőként dolgozom már évek óta. Nemrég megtudtam, hogy a szomszédom, akivel nagyon rossz a viszonyom, bosszúból feljelentett kiskorú veszélyeztetése miatt. Amikor elmondtam az egyik kollégámnak, figyelmeztetett, hogy vigyázzak, nehogy megtudja a munkáltatóm, mert az új törvények szerint ezért engem ki is rúghatnak. Valóban előfordulhat, hogy egy bosszúból tett, megalapozatlan feljelentés miatt felment a munkáltatóm?
Részlet a válaszából: […] 2015. április 15-ével a Kttvm. alapján a Kttv. több helyütt módosult, többek között a kormánytisztviselők kinevezésének feltételei is változtak. Ennek következtében a Kttv. rögzíti, hogy a kormányzati szolgálati jogviszony büntetlen előéletű, cselekvőképes, legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 15.

Kormánytisztviselő felmentése

Kérdés: 2012. december 31-ig szóló határozott idejű kormánytisztviselői kinevezésem van. Szóban jelezték, hogy 2012. december 31-ig mégsem tartanak igényt a munkavégzésemre, mivel kéthavi felmentéssel minden nyugdíjast felmentenek (kormányzati utasításra). Kérdésem, hogy ha írásban is megkapom a felmentést, megtagadjam-e az átvételét, vagy vegyem át, de írjam rá, hogy ragaszkodom az eredeti határidőhöz, 2013. december 31-hez? Kérem tanácsukat, hogy ha bíróság elé viszem az ügyet, akkor ne utasítsanak el eljárási hiba miatt.
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 63. §-a alapján a határozott időre létesített kormányzati szolgálati jogviszony is megszüntethető felmentéssel, az ott felsorolt okok valamelyikének fennállása esetén. Az okok egyike, ha a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül. A Kttv. 68. §-a szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.

Kormánytisztviselői végkielégítés visszafizetése

Kérdés: Az egyik munkatársunkat (a Ktjv. hatálya alá tartozik az intézményünk) felmentettük. Időközben, még a felmentési ideje alatt elhelyezkedett egy gazdasági társaságnál. Később tudtuk meg, hogy onnan átkerült egy másik, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasághoz. Vissza kell-e fizetnie a végkielégítést?
Részlet a válaszából: […]  Válaszunk attól függ, hogy amikor az önkormányzatitulajdonban álló gazdasági társaságnál kezdett dolgozni volt munkatársuk, mégkormánytisztviselő volt-e vagy sem. Azaz: tartott-e még kormánytisztviselőijogviszonyában a felmentési ideje? A Ktjv. 10. § (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Kormánytisztviselő halála a felmentési idő lejárta előtt

Kérdés: Megváltozhat-e a kormánytisztviselői jogviszony felmentéssel történő megszüntetésének jogcíme, ha a kormánytisztviselő a munkavégzés alóli mentesítésének ideje alatt a felmentési idő lejárta előtt meghal? Megilleti-e ilyenkor a felmentésről szóló jognyilatkozatban megállapított végkielégítés az elhunyt kormánytisztviselő örököseit?
Részlet a válaszából: […] A Ktjv. különbséget tesz a kormánytisztviselői jogviszonymegszűnése és megszüntetése között. A kormánytisztviselői jogviszony megszűnéseminden esetben a felek akaratán kívül álló okok folytán következik be, így ajogviszony megszűnésének alapjául szolgáló objektív jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Végkielégítés – határozott idejű kormánytisztviselői jogviszony felmentésekor?

Kérdés: Határozott idejű kinevezéssel rendelkező kormánytisztviselőnket fel kívánjuk menteni. Kötelesek vagyunk-e végkielégítést fizetni neki abban az esetben, ha korábban a jogelőd minisztériumnál több mint három évet töltött el?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkáltató a Ktjv. 8. § (1) bekezdés b) pontjaalapján felmentéssel szünteti meg a kormánytisztviselői jogviszonyt, akormánytisztviselő – feltéve hogy esetében valamennyi egyéb jogosultságifeltétel fennáll, és egyetlen kizáró körülmény sem valósul meg –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Megtámadható-e az indokolás nélküli felmentés?

Kérdés: Kormánytisztviselőnk jogviszonyát az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően indokolás nélküli felmentéssel szüntettük meg. Kormánytisztviselőnk azzal fenyeget, hogy a bíróság elé viszi az ügyet, mivel véleménye szerint a felmentés hátterében politikai diszkrimináció áll. Önök szerint van esélye a munkaügyi bíróság előtt?
Részlet a válaszából: […] A Ktjv. 8. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében akormánytisztviselői jogviszonyt a munkáltató felmentéssel indokolás nélkül ismegszüntetheti. Mivel a kormánytisztviselői jogviszony tekintetében isalkalmazni kell az egyenlő bánásmód követelményét, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.