Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott kollektív szerződés hatálya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kollektív szerződés hatálya a vezetőnek minősített munkavállaló esetén

Kérdés: Az Mt. 208. §-ának (2) bekezdése alapján vezetővé minősített munkavállalóra kiterjed a kollektív szerződés hatálya? Találkoztam olyan állásponttal, mely szerint a munkaszerződésben vezetőnek minősített munkavállalót nem lehet a kollektív szerződés hatálya alól kizárni; azaz a kollektív szerződés hatálya csak a munkáltató első számú vezetőjére és helyettesére nem terjed ki.
Részlet a válaszból: […]elő, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be, és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét (ún. minősített vezetők, Mt. 208. §). A két vezetői jogállás között azonban nincs különbség, mindkettőre ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni. Így egyaránt irány­adó minden vezetőre, hogy rá a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, e szabálytól a munkaszerződésben sem lehet eltérni [Mt. 209. § (2) bek. e) pont és (3) bek. pont]. Megjegyezzük, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2481

2. találat: Több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés megkötése

Kérdés: A cégcsoportunkon belül több munkáltató és azoknál több szakszervezet is működik, de nem minden szakszervezet reprezentatív az összes munkáltatónál. Szeretnénk kollektív szerződést kötni, amely a cégcsoporton belül minden munkáltatóra kiterjedő hatályú. Ha többmunkáltatós kollektív szerződést kötünk, akkor elegendő azt figyelni, hogy az összes szakszervezet összes munkáltatónál fennálló taglétszáma 10% legyen?
Részlet a válaszból: […]kollektív szerződés hatálya alá tartozómunkavállalók létszámának tíz százalékát [Mt. 276. § (1)-(2) bekezdés]. Ennek során a munkavállalóknak a szerződéskötést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni [Mt. 276. § (6) bekezdés].Amennyiben a szakszervezet nem munkáltatói érdek-képviseleti szervezettel köti a kollektív szerződést, akkor a munkáltatónál kell, hogy a 10%-os reprezentativitást elérje; több szakszervezet esetén pedig valamennyi munkáltató vonatkozásában rendelkezniük kell a legalább 10%-os taglétszámmal ahhoz, hogy velük kollektív szerződést köthessen, szerződő fél legyen. Tehát ha nem minden szakszervezet rendelkezik a 10%-os taglétszámmal valamennyi munkáltatónál, akkor az összes szakszervezet és az összes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1634

3. találat: Kollektív szerződés megszűnése

Kérdés: A cégünknél működő szakszervezettel szeretnénk kollektív szerződést kötni. A taglétszámuk alapján reprezentatívak, bár nem sokkal vannak 10% felett. Mi történik akkor, ha a taglétszám 10% alá kerül? Megszűnik a kollektív szerződés? Ha igen, mikor?
Részlet a válaszból: […]tartozómunkavállalók létszámának tíz százalékát [Mt. 276. § (2) bekezdés]. Ennek során a munkavállalóknak a szerződéskötést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni [Mt. 276. § (6) bekezdés].A kollektív szerződés hatályát veszti, ha a kollektív szerződést kötő szakszervezet az Mt. 276. § (2)-(3) bekezdés alapján nem jogosult kollektív szerződés kötésére [Mt. 281. § (4) bekezdés]. E szakasz alapján közvetett módon levezethető, hogy ha a szakszervezeti taglétszám egy adott napon nem éri el az adott napon érvényes,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1630

4. találat: Kollektív szerződés hatálya 2013. január 1-jétől

Kérdés: Határozatlan időre szóló kollektív szerződésünk új Mt. szerintieknek megfelelő módosítása még a mai napig nem készült el, tehát a régi még hatályos, nem lett felmondva, és határozatlan időtartamra szól. Van-e valamilyen határidő, hogy meddig lehet alkalmazni a régi Mt. szerinti kollektív szerződést? Vannak-e olyan pontok az új Mt.-ben, amelyeket kötelező alkalmazni, akár kedvezőbbek vagy kedvezőtlenebbek a kollektív szerződésünkben foglaltaknál? A módosított kollektív szerződésben maradhatnak-e a felmondásra és végkielégítésre vonatkozó magasabb értékek?
Részlet a válaszból: […]egyiküknek meg kell felelnie ennek a feltételnek ahhoz, hogy továbbra is hatályban maradhasson.) Ha a fentiek következtében a kollektív szerződés 2013. január 1-jén hatályát vesztette, akkor már jelenleg sem lehet alkalmazni az abban foglalt egyik rendelkezést sem, nem is módosítható, legfeljebb újat lehet kötni, az Mt. biztosította mozgástérnek megfelelően. Ellenkező esetben a kollektív szerződés hatályban marad, kivéve azokat a részeit, amelyek az Mt. valamely rendelkezésével ellentétesnek bizonyulnak (részleges érvénytelenség).Bár az Mt. a relatívról az abszolút diszpozitivitás elvére váltott a kollektív szerződéses eltéréseket illetően, természetesen vannak olyan törvényi rendelkezések, amelyektől nem lehet eltérni, illetve olyanok, amelyektől csak a munkavállalók javára lehetséges az eltérés. Ezeket az érintett szabályokat az Mt. minden fejezet végén részletesen felsorolja az "Eltérő megállapodás" cím alatt. Azt, hogy a korábbi Mt. hatálya alatt kötött kollektív szerződés egyes rendelkezései megfelelnek-e az Mt. szerinti eltérési lehetőségeknek, a kollektív szerződés pontról pontra történő alapos átvilágításával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1585