Kollektív szerződés hatálya a vezetőnek minősített munkavállaló esetén

Kérdés: Az Mt. 208. §-ának (2) bekezdése alapján vezetővé minősített munkavállalóra kiterjed a kollektív szerződés hatálya? Találkoztam olyan állásponttal, mely szerint a munkaszerződésben vezetőnek minősített munkavállalót nem lehet a kollektív szerződés hatálya alól kizárni; azaz a kollektív szerződés hatálya csak a munkáltató első számú vezetőjére és helyettesére nem terjed ki.
Részlet a válaszából: […] ...azonban nincs különbség, mindkettőre ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni. Így egyaránt irány­adó minden vezetőre, hogy rá a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, e szabálytól a munkaszerződésben sem lehet eltérni [Mt. 209. § (2) bek. e) pont és (3) bek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 14.

Kollektív szerződés megszűnése

Kérdés: A cégünknél működő szakszervezettel szeretnénk kollektív szerződést kötni. A taglétszámuk alapján reprezentatívak, bár nem sokkal vannak 10% felett. Mi történik akkor, ha a taglétszám 10% alá kerül? Megszűnik a kollektív szerződés? Ha igen, mikor?
Részlet a válaszából: […] ...eléri- a munkáltatóval munkaviszonyban álló,- munkáltatói érdek-képviseleti szervezet által kötött kollektív szerződés esetében a kollektív szerződés hatálya alá tartozómunkavállalók létszámának tíz százalékát [Mt. 276. § (2) bekezdés]. Ennek során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés megkötése

Kérdés: A cégcsoportunkon belül több munkáltató és azoknál több szakszervezet is működik, de nem minden szakszervezet reprezentatív az összes munkáltatónál. Szeretnénk kollektív szerződést kötni, amely a cégcsoporton belül minden munkáltatóra kiterjedő hatályú. Ha többmunkáltatós kollektív szerződést kötünk, akkor elegendő azt figyelni, hogy az összes szakszervezet összes munkáltatónál fennálló taglétszáma 10% legyen?
Részlet a válaszából: […] ...eléri- a munkáltatóval munkaviszonyban álló,- munkáltatói érdek-képviseleti szervezet által kötött kollektív szerződés esetében a kollektív szerződés hatálya alá tartozómunkavállalók létszámának tíz százalékát [Mt. 276. § (1)-(2) bekezdés]. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Kollektív szerződés hatálya 2013. január 1-jétől

Kérdés: Határozatlan időre szóló kollektív szerződésünk új Mt. szerintieknek megfelelő módosítása még a mai napig nem készült el, tehát a régi még hatályos, nem lett felmondva, és határozatlan időtartamra szól. Van-e valamilyen határidő, hogy meddig lehet alkalmazni a régi Mt. szerinti kollektív szerződést? Vannak-e olyan pontok az új Mt.-ben, amelyeket kötelező alkalmazni, akár kedvezőbbek vagy kedvezőtlenebbek a kollektív szerződésünkben foglaltaknál? A módosított kollektív szerződésben maradhatnak-e a felmondásra és végkielégítésre vonatkozó magasabb értékek?
Részlet a válaszából: […] Az Mth. 15. §-ának (1)-(2) bekezdései szerint a régi Mt. hatálya alatt kötött kollektív szerződés akkor veszti törvény erejénél fogva a hatályát, ha a kollektív szerződést kötő szakszervezet a 2012. január 1-jei taglétszám adatai alapján nem felel meg az Mt. 276...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 18.