Kiterjesztett hatályú kollektív szerződés

Kérdés: Építőipari ágazatban működő kismunkáltató vagyok. Rám nézve milyen hatással jár az, hogy az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést a miniszter határozatával kiterjesztette az egész ágazatra? Innentől kezdve ránk is irányadóak a kollektív szerződésben foglaltak?
Részlet a válaszából: […] Igen, az építőipari ágazatra kiterjesztett hatályúÉpítőipari Ágazati Kollektív Szerződés (a továbbiakban ÉÁKSZ) – az ÉÁKSZ 8.1.pontjának és II. részének a kivételével – a kiterjesztés időpontjátólvalamennyi, a TEÁOR '08 szerinti tevékenységeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Ágazati kollektív szerződés hatálya

Kérdés: Milyen jogszabályi előírások szerint állapítják meg egy cég/vállalkozás főtevékenységét? A társaság/vállalkozás kivonhatja-e magát a miniszter által kiterjesztett kollektív szerződés hatálya alól azzal, hogy a valóságtól eltérő főtevékenységet választ?
Részlet a válaszából: […] A társaság főtevékenységét, és azon tevékenységeket,amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván, a társaságiszerződésben kell meghatározni [Gt. 12. § (1) bekezdés c) pont]. Egyénivállalkozás pedig – ha törvény kivételt nem tesz – vállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.