Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kiterjesztett hatályú kollektív szerződés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kiterjesztett hatályú kollektív szerződés

Kérdés: Építőipari ágazatban működő kismunkáltató vagyok. Rám nézve milyen hatással jár az, hogy az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést a miniszter határozatával kiterjesztette az egész ágazatra? Innentől kezdve ránk is irányadóak a kollektív szerződésben foglaltak?
Részlet a válaszból: […]vagy egyes részeinek hatályát a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter - a felek együttes kérelmének megfelelően, a kiterjesztéssel érintett országos munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek véleményének kikérése után - az egész ágazatra (alágazatra) kiterjesztheti, feltéve ha a szerződést kötő szervezetek az adott ágazatban (alágazatban) reprezentatívnak minősülnek [Mt. 34. § (1) bekezdés]. Ugyanez következik másrészt az Ápbtv. 2009. augusztus 20-ától hatályos rendelkezéseiből is. Eszerint az ágazati párbeszédbizottságban (a továbbiakban: ÁPB) megkötött kollektív szerződésnek a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét érintő szabályainak hatályát - az ÁPB két oldala együttes kérelmének megfelelően az Országos Érdekegyeztető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 876

2. találat: Ágazati kollektív szerződés hatálya

Kérdés: Milyen jogszabályi előírások szerint állapítják meg egy cég/vállalkozás főtevékenységét? A társaság/vállalkozás kivonhatja-e magát a miniszter által kiterjesztett kollektív szerződés hatálya alól azzal, hogy a valóságtól eltérő főtevékenységet választ?
Részlet a válaszból: […]fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelephelyeit, tevékenységi körét és tevékenységének megnevezését [Evtv. 4. § (1)-(4) bekezdés]. Az ágazati hatályú kollektív szerződés azon munkáltatókra terjed ki, akik az adott ágazatban működnek. Az ágazat meghatározásánál a társaság, illetve a vállalkozó által végzett tevékenységhez tartozó TEÁOR első 2 számjegyét kell figyelembe venni, figyelemmel az ágazati párbeszédbizottságok működésének feltételeiről és rendjéről a jogi szabályozás megalkotásáig terjedő időszakra vonatkozó megállapodásra. A munkáltató formálisan ugyan megteheti, hogy valós tevékenységétől eltérő főtevékenységet választ annak érdekében, hogy elkerülje az ágazati kollektív szerződés hatályát, ugyanakkor egy tevékenység meghatározott ágazatba tartozását a tevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 199