Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott köztisztviselőiilletmény-eltérítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Köztisztviselő illetményének eltérítése

Kérdés: Köztisztviselőnk alapilletményét 2011. március 1-jétől 2012. február 29-ig a Ktv. 43. § (4) bekezdése alapján eltérítették 13%-kal. 2012. január 1-jével - mivel az illetménye nem érte el az eltérítéssel együtt sem a garantált bérminimumot [298/2011. (XI. 22) Korm. rendelet] - kiegészítettük 108 000 Ft-ra. Kérdésünk, a 108 000 Ft illetményére rá kell még tenni a 13%-os eltérítést 2012. január 1-jével?
Részlet a válaszból: […]önkormányzatok, ott március 1-jéig kell arról dönteni, hogy március 1-jétől a következő év február 28-ig (29-ig) tartó időszakra mennyi eltérítést ad a kinevezési jogkör gyakorlója. A 43. § (4) bekezdése azt is kifejezetten rögzíti, hogy az így megállapított eltérítés mértéke a tárgyévben nem módosítható. Emellett figyelembe kell venni a 43. § (7) bekezdését is, mely kimondja, hogy a köztisztviselő illetményét újra meg kell állapítani az (illetményalap kivételével) illetmény-összetevők változása esetén, így különösen az illetményalap emelkedése, a besorolási vagy fizetési fokozat változása során. A (8) bekezdés pedig azt írja elő, hogy az eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha a tárgyévben a köztisztviselő vezetői kinevezést, megbízást kap, vagy azt tőle visszavonják, illetve címadományozásra, vagy annak visszavonására, vagy átsorolásra kerül sor. A módosítás eredményeként az alapilletmény nem lehet alacsonyabb, mint az e törvény alapján az eltérítés nélkül meghatározott összeg. A fenti szabályok együttes értelmezéséből megállapítható, hogy az önkormányzat helyesen járt el, amikor a 113%-ra beállított köztisztviselő illetményét a garantált bérminimumnak megfelelően megemelte. Noha a köztisztviselői illetményalap 2012-ben sem emelkedett, és ezért a köztisztviselők nagy része tekintetében nem kellett január 1-jével átsorolást végrehajtani, azok esetében, akiknek a besorolás szerinti alapilletménye kevesebb, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum, az utóbbi összegek változása miatt korrigált illetményét szintén besorolás szerinti illetménynek kell tekinteni. Erre tehát a 43. § (8) bekezdésének az a kitétele alkalmazandó, miszerint az eltérítés mértékének tárgyévi módosítási tilalma alól kivételt képez az az eset, amikor a köztisztviselő átsorolására kerül sor. A (8) bekezdés utolsó mondatából, amely ezen módosítás esetére előírja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1256

2. találat: GYES-ről visszatérő köztisztviselő illetményeltérítése

Kérdés: Az egyik kolléganőnk illetményét még 2006-ban eltérítettük. Ezt követően gyermekével GYES-re ment (majdnem 3 év). Most újra visszajön, és szeretné a régi, eltérített illetményét kapni. A kolléganő korábbi munkája mindig kifogástalan volt. Kérdésem, hogy most, mikor visszajön, év közben is eltéríthetjük-e az illetményét?
Részlet a válaszból: […]lehet eltéríteni a köztisztviselő alapilletményét, e rendelkezésekből az következik, hogy ha a GYES - azaz a gyermeknevelésre biztosított fizetés nélküli szabadság - után ismételten munkába álló köztisztviselő a tárgyévet megelőző évben nem dolgozott, akkor nincs olyan munkavégzés, amely alapján értékelhető lenne tevékenysége, így a tárgyévre nézve az alapilletménye nem téríthető el. Megjegyezzük, hogy a köztisztviselő korábbi, GYES előtti időszakban kapott eltérítésére jogot nem alapíthat, miután az csak az adott évre vonatkozhat, amennyiben a munkáltató ismételten nem intézkedik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 415
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Illetményeltérítés - módosítás év közben

Kérdés: Egyik köztisztviselőnk most a II. besorolási osztályból I. besorolási osztályba került, mivel megszerezte az átsoroláshoz szükséges iskolai végzettséget. Az év elején - tekintettel a jó munkájára - eltérítettük az illetményét. Most az átsorolás miatt újra megállapítjuk az illetményét. Így azonban a többi kollégához képest már túl magas lenne az illetménye, és ez feszültséget okozna. Kérdésünk, hogy módosíthatjuk-e az év eleji eltérítés mértékét?
Részlet a válaszból: […]vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év január 31-ig - helyi önkormányzatnál március 1-jéig - dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke tárgyévben nem módosítható. A fenti szabály alapján a köztisztviselő illetményének eltérítésére - néhány kivételtől eltekintve - az év elején van lehetőség. Ennek alapja az előző évi szakmai munka értékelése. Megjegyezzük: az a tény, hogy II. besorolási osztályból a köztisztviselő az I.-be került, tekintettel arra, hogy megszerezte a szükséges iskolai végzettséget, az előző évi szakmai munka értékelését nem befolyásolhatja. A Ktv. egyértelműen kimondja, hogy az eltérítés egy évre szól, a megállapított eltérítés mértéke az adott év során nem módosítható. Ez a szabály garanciális jelentőségű a köztisztviselők számára, mert így nem változtatható meg év közben az illetményük - például attól függően, hogy mekkora összeg áll a közigazgatási szerv rendelkezésére személyi kiadásokra. Figyelemmel arra, hogy a köztisztviselő besorolása módosul, a Ktv. 43. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 414
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Illetménycsökkentés GYES alatt?

Kérdés: GYES-en vagyok a kislányommal. A minap kaptam egy illetményváltozásról szóló értesítést az önkormányzattól, ahol dolgozom, melyben tájékoztatnak, hogy a megállapított havi illetményem mintegy 50 ezer forinttal csökken. A csökkenés az alapilletmény-eltérítés mértékének 113%-ról 100%-ra történő csökkentésének köszönhető. Tudomásom szerint a GYES-en lévők illetményének csökkentése ezen időszak alatt nem lehetséges, továbbá a bérfejlesztés Mt. alapján jár nekik. Az alapilletmény eltérítését azonban célkitűzés, illetve ezt követő teljesítményértékelés előzi meg. Esetemben sem célkitűzésre, sem teljesítményértékelésre két éve nem került sor. A munkáltató szerint az illetmény megállapítása, amennyiben eltérítést alkalmaznak, a Ktv. szerint csak a tárgyévre vonatkozik. Minden évben az előző évi szakmai munka alapján kell megállapítani az illetményeltérítés mértékét, így az új illetmény összegét is, és mivel nem dolgoztam, nincs alapja az eltérítésnek. Hogyan kell ezt megítélni?
Részlet a válaszból: […]mértékben állapíthatja meg. Az így megállapított eltérítés mértéke tárgyévben nem módosítható. A Ktv. 34. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével, meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. Helytálló így a munkáltatónak az a hivatkozása, hogy az eltérítés csak a tárgyévre vonatkozik, és hogy azt értékelhető munkateljesítménynek kell megelőznie. A megállapítási időszak lejárta után az illetmény automatikusan, törvény erejénél fogva visszaáll a 100%-ra, hacsak újabb eltérítésre nem kerül sor. Azt az Mt.-beli szabályt, miszerint a munkavállaló személyi alapbérét a gyermek ápolása,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 299

5. találat: Illetményeltérítés megállapítása

Kérdés: Munkáltatóként a tavalyi év folyamán az egyik köztisztviselő illetményét eltérítettük a teljesítményértékelése alapján. Most is elégedettek vagyunk vele, és az idei évre is megemelnénk az illetményét. Kell-e valamilyen külön intézkedést tennünk, ha ugyanakkora mértékben térítenénk el idén is? Helyesen járunk-e el, ha a teljesítményértékelést vesszük alapul, ennek segítségével meghatározva a szakmai munka értékelését?
Részlet a válaszból: […]alapját az eltérítésnek. E szabály az évek során sokat változott. Kezdetben nem volt semmilyen megkötés az eltérítés alkalmazásakor. A szubjektivizmus kizárása érdekében került a törvénybe a teljesítményértékelés, majd ezt váltotta fel a szakmai munka értékelése kitétel. A szakmai munka értékelésekor két megoldás közül választhat a munkáltató. Az első, hogy egy külön szakmai értékelést készít. A másik, hogy a teljesítményértékelést veszi alapul, azt tekinti a szakmai munka értékelésének. Megjegyzem, ha a munkáltató külön szakmai értékelést készít, akkor annak összhangban kell lennie a teljesítményértékeléssel. Ezért különösen fontos, hogy az év végi teljesítményértékeléskor legyünk figyelemmel arra, hogy a következő év elején milyen munkáltatói döntést kívánunk hozni. A szakmai munka értékelését, mint minden lényeges, a közszolgálati jogviszonyt érintő jognyilatkozatot, írásba kell foglalni [Ktv. 11. § (1) bekezdés]. Egy 2007. évi változás eredményeképpen az eltérítés mindig csak a tárgyévre szól, azaz a munkáltatónak évente kell intézkednie az eltérítésről, illetve annak mértékéről. Ha a munkáltató nem dönt az eltérítésről a törvényben előírt határidőn belül, akkor a köztisztviselő illetménye "visszaáll" 100%-ra. Ez vonatkozik mindkét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 266

6. találat: Köztisztviselőiilletmény-eltérítés

Kérdés: Munkáltatóként szeretném eltéríteni az egyik köztisztviselő munkatársam illetményét. Kérdésem, hogy erre milyen feltételek mellett van lehetőségem?
Részlet a válaszból: […]minősítés során, vagy teljesítményértékelés útján. A Ktv. nem határozza meg, hogy mit is ért a szakmai munka értékelésén. A közszolgálattal foglalkozó minisztériumi álláspont szerint szakmai munka értékelése akár a teljesítményértékelés is lehet, azonban természetesen ettől eltérő módon is minősíthető a köztisztviselő szakmai munkája. Azért is a legcélszerűbb a szakmai munka értékeléseként a teljesítményértékelést figyelembe venni, mert így egyszerűsíthetjük az eljárást, hiszen minden köztisztviselőnek kell rendelkeznie teljesítményértékeléssel, és így nem kell megkettőzni a munka értékelését. Végeredményben mindkét értékeléstípus a köztisztviselő munkáját hivatott mérni. Egyértelműen kitűnik a szabályozásból, hogy az alapilletmény eltérítéséhez nem szükséges sem minősítés, sem - csökkentés esetén - egy esetleges fegyelmi eljárás lefolytatása. Az eltérítés egyébként nem ütközik az egyoldalú kinevezésmódosítás tilalmába. A szakmai munka értékelésének minden elemében nem kell azonosnak lennie a teljesítményértékeléssel sem, minden munkáltató egyedi döntésétől függ, hogy mit tekint a szakmai munka megítélésekor fontos szempontnak. A Ktv. 2008. január 1-jétől hatályos szabályozása egyértelműen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 39
Kapcsolódó tárgyszavak: