Köztisztviselő illetményének eltérítése

Kérdés: Köztisztviselőnk alapilletményét 2011. március 1-jétől 2012. február 29-ig a Ktv. 43. § (4) bekezdése alapján eltérítették 13%-kal. 2012. január 1-jével – mivel az illetménye nem érte el az eltérítéssel együtt sem a garantált bérminimumot [298/2011. (XI. 22) Korm. rendelet] – kiegészítettük 108 000 Ft-ra. Kérdésünk, a 108 000 Ft illetményére rá kell még tenni a 13%-os eltérítést 2012. január 1-jével?
Részlet a válaszából: […]  A Ktv. 43. §-a határozza meg a köztisztviselők illetményemegállapításának alapvető szabályait. A 43. § (1)–(3) bekezdése a besorolásszerinti alapilletményt határozza meg, rögzítve, hogy az a költségvetésitörvényben meghatározott illetményalap, valamint a Ktv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Illetményeltérítés – módosítás év közben

Kérdés: Egyik köztisztviselőnk most a II. besorolási osztályból I. besorolási osztályba került, mivel megszerezte az átsoroláshoz szükséges iskolai végzettséget. Az év elején – tekintettel a jó munkájára – eltérítettük az illetményét. Most az átsorolás miatt újra megállapítjuk az illetményét. Így azonban a többi kollégához képest már túl magas lenne az illetménye, és ez feszültséget okozna. Kérdésünk, hogy módosíthatjuk-e az év eleji eltérítés mértékét?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 43. § (4) bekezdése szerint a hivatali szerv vezetőjeát nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatásokelőirányzatán belül a tárgyévet megelőző év szakmai munkája értékelése alapján(ide nem értve, ha a köztisztviselő kinevezése év közben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

GYES-ről visszatérő köztisztviselő illetményeltérítése

Kérdés: Az egyik kolléganőnk illetményét még 2006-ban eltérítettük. Ezt követően gyermekével GYES-re ment (majdnem 3 év). Most újra visszajön, és szeretné a régi, eltérített illetményét kapni. A kolléganő korábbi munkája mindig kifogástalan volt. Kérdésem, hogy most, mikor visszajön, év közben is eltéríthetjük-e az illetményét?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 43. § (4)bekezdése rendelkezik az alapilletmény-eltérítésről. Minderre a tárgyévetmegelőző év szakmai munkája értékelése alapján kerül sor – kivéve ha aköztisztviselő kinevezése év közben történik, vagy áthelyezik. Miután az előzőév szakmai munkájának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Illetménycsökkentés GYES alatt?

Kérdés: GYES-en vagyok a kislányommal. A minap kaptam egy illetményváltozásról szóló értesítést az önkormányzattól, ahol dolgozom, melyben tájékoztatnak, hogy a megállapított havi illetményem mintegy 50 ezer forinttal csökken. A csökkenés az alapilletmény-eltérítés mértékének 113%-ról 100%-ra történő csökkentésének köszönhető. Tudomásom szerint a GYES-en lévők illetményének csökkentése ezen időszak alatt nem lehetséges, továbbá a bérfejlesztés Mt. alapján jár nekik. Az alapilletmény eltérítését azonban célkitűzés, illetve ezt követő teljesítményértékelés előzi meg. Esetemben sem célkitűzésre, sem teljesítményértékelésre két éve nem került sor. A munkáltató szerint az illetmény megállapítása, amennyiben eltérítést alkalmaznak, a Ktv. szerint csak a tárgyévre vonatkozik. Minden évben az előző évi szakmai munka alapján kell megállapítani az illetményeltérítés mértékét, így az új illetmény összegét is, és mivel nem dolgoztam, nincs alapja az eltérítésnek. Hogyan kell ezt megítélni?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 43. § (4) bekezdése szerint a hivatali szerv vezetőjea megelőző év szakmai munkája értékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan aköztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményétdecember 31-ig (helyi önkormányzatnál tárgyév március...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Illetményeltérítés megállapítása

Kérdés: Munkáltatóként a tavalyi év folyamán az egyik köztisztviselő illetményét eltérítettük a teljesítményértékelése alapján. Most is elégedettek vagyunk vele, és az idei évre is megemelnénk az illetményét. Kell-e valamilyen külön intézkedést tennünk, ha ugyanakkora mértékben térítenénk el idén is? Helyesen járunk-e el, ha a teljesítményértékelést vesszük alapul, ennek segítségével meghatározva a szakmai munka értékelését?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 43. § (4) bekezdése rendezi azalapilletmény-eltérítés szabályait. A jogszabályhely kimondja, hogy az adottévre az előző év szakmai munkájának értékelése alapján lehetőség van azalapilletmény eltérítésére, mind pozitív (+30%), mind negatív (-20%) irányba.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Köztisztviselőiilletmény-eltérítés

Kérdés: Munkáltatóként szeretném eltéríteni az egyik köztisztviselő munkatársam illetményét. Kérdésem, hogy erre milyen feltételek mellett van lehetőségem?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 43. §-ának (4) bekezdése rendelkezik a köztisztviselőalapilletménye eltérítésének lehetőségéről. E szabály módosításai kétségtelenülfejtörést okoztak a jogalkalmazóknak. Az eltérítés lehetősége a hatályosszabályozás szerint a köztisztviselő szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 9.