Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott közalkalmazotti tanács tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményének tervezése

Kérdés: Hogyan kell kiadni a pedagógus közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményét? Be kell-e előre tervezni a tantárgyfelosztásba, illetőleg a heti munkaidő-beosztásba, azaz hetente fix időpontban kiadni?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazottitanács-tagnak, amelynek időpontja előre nem tervezhető. Például a munkáltatóval való konzultáció idejének meghatározása nem csupán a közalkalmazotti tanács tagjának joga, hanem - a törvényi kereteken belül - a munkáltató is megállapíthatja, mikor megfelelő számára az egyeztetés lefolytatása; illetve egy közalkalmazottitanács-tagok részvételét igénylő konferencia, képzés időpontja a munkaidő-kedvezmény egy-két napra való összevont kiadását teheti szükségessé. Megjegyezzük, a fel nem használt munkaidő-kedvezményt a következő évre átvinni, pénzben megváltani nem lehet. E rendelkezés is a célhoz kötött felhasználást támasztja alá.A 326/2013. Korm. rendelet 18. §-a azt is kimondja, hogy a szakszervezetek tisztségviselőit, továbbá a közalkalmazotti tanács tagjait és elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötött munkaidejének terhére kell kiadni oly módon, hogy a munkaidő-kedvezmény 80%-a a neveléssel-oktatással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2753

2. találat: Munkaidőkeret: az egyenleg "lenullázása"

Kérdés: Irodában dolgozó munkatársaink három hónapos munkaidőkeretben dolgoznak. A harmadik hónap vége felé, ahogy látszik a többlet, megpróbálják "lecsúsztatni", hogy lehetőleg nullára jöjjön ki. Van-e akadálya a teljes napos lecsúszástatásnak? Tehát ha 16 óra többlete van, nem dolgozik két napot. Vagy mindennap meg kell lenni a négy órának, tehát naponta legfeljebb négyet csúsztathat le?
Részlet a válaszból: […]teljesítés után megilletné, akkor a különbözetet számára a következő havi munkabérrel ki kell fizetni. Az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkavállaló a fentiek szerint elszámolt munkabérnél magasabb összegű díjazásban részesült (Mt. 156. §). Nincs akadálya, hogy a munkáltató a munkaidőkeret vége felé közeledve igyekezzen "optimalizálni" a teljesített munkaidő mennyiségét, ezért például csökkentheti az általános munkarendhez képest addig felhalmozódott többetórákat úgy, hogy az utolsó napokra arányosan kevesebb munkaidőt oszt be. A kérdés szerinti "csúsztatás" valójában ezt jelenti.A törvény szerint a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje - a részmunkaidőt kivéve - négy óránál rövidebb nem lehet [Mt. 99. § (1) bek.]. Ha tehát a munkáltató egy adott napra beosztja a munkavállalót, akkor legalább négy óra munkavégzést kell elrendelnie.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2347

3. találat: Közalkalmazotti tanács elnöke jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: A közalkalmazotti tanács elnöke közalkalmazotti viszonyát megszüntetheti-e a munkáltató azzal az indokkal, hogy nem rendelkezik a megfelelő szakirányú képesítéssel és ezért alkalmatlan?
Részlet a válaszból: […]feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi megfelelően.Ugyanakkor a "megfelelő szakirányú képesítés" - azaz: a munkakörhöz szükséges iskolai végzettség vagy szakképzettség - hiánya nem alkalmatlanságot jelent, hanem az ilyen személyt az adott munkakörbe eleve ki sem lehetett volna nevezni. Vagyis a kinevezése érvénytelen. Munkajogi érvénytelenség esetén pedig a Kjt. 3. §-ának (1) bekezdése szerint alkalmazni kell az Mt. 29. §-ában foglaltakat, azaz: az érvénytelen megállapodás (kinevezés) alapján létrejött jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket úgy kell tekinteni, mintha azok érvényes megállapodás alapján állnának fenn. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt azonban a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2207

4. találat: Közalkalmazotti megállapodás a Klebelsberg Központnál

Kérdés: Egy középiskolában dolgozom, ahol a közalkalmazotti tanács elnöke vagyok. 2013. január 1-jétől intézményünket is átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, minek kapcsán a munkáltatók jogköre is változott. 2013. január 14-én kaptunk egy írásos tájékoztatást, miszerint az átvétel időpontjától a munkáltatói jogkör gyakorlója a Klebelsberg Központ elnöke. Ebben az esetben a közalkalmazotti szabályzatot kivel köti meg a közalkalmazotti tanács? Korábban az iskola igazgatójával kötöttük.
Részlet a válaszból: […]szétválásról, ezért a működő közalkalmazotti tanácsok elvileg tovább működhetnek, csak nem munkáltatói, hanem telephelyi szinten.Ennek azonban az is feltétele az Mt. 236. §-ának (2) bekezdése szerint, hogy az iskola, mint telephely, önállónak minősüljön, azaz vezetője (az iskolaigazgató) a közalkalmazotti tanácsot megillető egyes részvételi jogok tekintetében jogkörrel rendelkezzen, azaz olyan munkáltatói jogokkal, amelyek tekintetében a közalkalmazotti tanácsnak egyetértési vagy véleményezési joga van (Mt. 262-264. §). Az Nkt. 61. §-ának (6) bekezdése szerint a KIK által fenntartott köznevelési intézményben - az Nkt.-ben foglalt kivétellel - a munkáltatói jogokat a KIK elnöke gyakorolja. Az iskolaigazgató az adott köznevelési intézményben alkalmazottak felett a helyi munkaszervezéssel összefüggő egyes átruházott munkáltatói jogokat gyakorol, ideértve, hogy - az önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, és felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért [Nkt. 69. § (1) bek. b)-d) pont]. Megállapítható tehát, hogy az iskolaigazgató rendelkezik olyan munkáltatói jogokkal, amely a közalkalmazotti tanács hatáskörét érintik. Ez is azt igazolja, hogy a régi közalkalmazotti tanácsok az egyes iskoláknál tovább működhetnek.A Kjt. 17. §-a értelmében a közalkalmazotti tanács a munkáltatóval együttesen megalkotja a közalkalmazotti szabályzatot; ebben állapíthatók meg a közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1700

5. találat: Munkaidő-kedvezmény - a közalkalmazotti tanács tagjának

Kérdés: A Munkaadói Levelek 1. évf. 2. száma 22. kérdéséhez hasonlóan alkalmazandó-e a munkaidő-kedvezmény a közalkalmazotti tanácsban? A tanács évi 1-2 ülést tart, viszont a tagjai és az elnöke a heti kötelező órájából 2, illetve 3 óra kedvezményt kap, ami mögött teljesítmény nem látszik, viszont így túlórája keletkezik. Mennyi munkaidő-kedvezmény jár (általános iskolában) a közalkalmazotti tanács tagjainak, illetve elnökének?
Részlet a válaszból: […]tizenöt százalékának megfelelő munka­idő-kedvezmény illeti meg. A tanács tagjai és elnöke részére járó összesített munkaidő-kedvezmény felhasználását a közalkalmazotti szabályzat ettől eltérően is meghatározhatja. A kedvezmény mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg a tag, illetve az elnök teljes munkaidejének felét [Mt. 62. § (2) bekezdés]. A közalkalmazotti tanács elnöke, illetve tagjai munkaidő-kedvezményére a felhívott cikkben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 165
Kapcsolódó tárgyszavak: ,