Közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményének tervezése

Kérdés: Hogyan kell kiadni a pedagógus közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményét? Be kell-e előre tervezni a tantárgyfelosztásba, illetőleg a heti munkaidő-beosztásba, azaz hetente fix időpontban kiadni?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti tanács tagjait az Mt. alapján megillető munkaidő-kedvezmények kiadására vonatkozóan az Mt. kimondja: "A munkaidő-kedvezmény igénybevételét - előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal korábban be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Munkaidőkeret: az egyenleg "lenullázása"

Kérdés: Irodában dolgozó munkatársaink három hónapos munkaidőkeretben dolgoznak. A harmadik hónap vége felé, ahogy látszik a többlet, megpróbálják "lecsúsztatni", hogy lehetőleg nullára jöjjön ki. Van-e akadálya a teljes napos lecsúszástatásnak? Tehát ha 16 óra többlete van, nem dolgozik két napot. Vagy mindennap meg kell lenni a négy órának, tehát naponta legfeljebb négyet csúsztathat le?
Részlet a válaszából: […] Egyenlőtlen munkaidő-beosztás és havibéres díjazás esetén a munkavállalónak - a beosztás szerinti munkaidő mértékétől függetlenül - a havi alapbére jár. A munkaidőkeret lejártakor kell egybevetni a munkavállaló ténylegesen teljesített munkaidejét és azt, amire az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Közalkalmazotti tanács elnöke jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: A közalkalmazotti tanács elnöke közalkalmazotti viszonyát megszüntetheti-e a munkáltató azzal az indokkal, hogy nem rendelkezik a megfelelő szakirányú képesítéssel és ezért alkalmatlan?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti tanács elnökét ugyanolyan indokok alapján lehet felmenteni, mint bármely más közalkalmazottat, munkajogi védelme abban áll, hogy a közalkalmazotti tanács előzetes egyetértését a munkáltatónak előzetesen ki kell kérnie [Mt. 260. § (3) bekezdés, Kjt. 19...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Közalkalmazotti megállapodás a Klebelsberg Központnál

Kérdés: Egy középiskolában dolgozom, ahol a közalkalmazotti tanács elnöke vagyok. 2013. január 1-jétől intézményünket is átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, minek kapcsán a munkáltatók jogköre is változott. 2013. január 14-én kaptunk egy írásos tájékoztatást, miszerint az átvétel időpontjától a munkáltatói jogkör gyakorlója a Klebelsberg Központ elnöke. Ebben az esetben a közalkalmazotti szabályzatot kivel köti meg a közalkalmazotti tanács? Korábban az iskola igazgatójával kötöttük.
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 19. §-a a közalkalmazotti tanácsra - bizonyos kivételekkel - az Mt. XX. fejezetét, azaz az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezéseit írja elő alkalmazni. Az Mt. 236. §-a alapján a munkáltatónál vagy a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 8.

Munkaidő-kedvezmény - a közalkalmazotti tanács tagjának

Kérdés: A Munkaadói Levelek 1. évf. 2. száma 22. kérdéséhez hasonlóan alkalmazandó-e a munkaidő-kedvezmény a közalkalmazotti tanácsban? A tanács évi 1-2 ülést tart, viszont a tagjai és az elnöke a heti kötelező órájából 2, illetve 3 óra kedvezményt kap, ami mögött teljesítmény nem látszik, viszont így túlórája keletkezik. Mennyi munkaidő-kedvezmény jár (általános iskolában) a közalkalmazotti tanács tagjainak, illetve elnökének?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti tanács elnökének, illetve tagjánakmunkaidő-kedvezményére az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Így aközalkalmazotti tanács tagját havi munkaideje tíz százalékának, elnökét havimunkaideje tizenöt százalékának megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.