Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott kamerarendszer tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kamerás megfigyelés a munkavégzés hatékonyságáért

Kérdés: Termeléssel foglalkozó cég termelési területén lehet-e kamerákkal a munkavállalók munkavégzését figyelni, ellenőrizni kizárólag a munkavégzés minőségével kapcsolatosan? A kamerás rendszerről a tájékoztatás megtörtént. Milyen törvényre kell hivatkozni?
Részlet a válaszból: […]kifejezett beleegyezésére nincs szükség, csak a törvény szerinti tájékoztatásra (ami a kérdés szerinti esetben meg is történt). Ugyanakkor a munkahelyi kamerás megfigyelés csak a jogszabályi korlátok között megengedett. Tehát elsősorban a megfigyelés szükségképpen együtt jár a munkavállaló magánszférájának, személyiségi jogainak korlátozásával. Ez a törvény szerint csak akkor lehetséges, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos [Mt. 9. § (2) bek.].A hazai adatvédelmi és alkotmánybírósági gyakorlat rámutatott, hogy a kamerának mint a tulajdonvédelem technikai eszközének az alkalmazása a tulajdon tárgyainak óvására alkalmas ugyan, ám óhatatlanul személyekre, emberi magatartásokra, szokásokra, megnyilvánulásokra, illetőleg magára az emberi testre is irányulhat. Az elektronikus úton történő megfigyelés tehát alkalmas arra, hogy a magánszférába behatoljon, anélkül hogy a megfigyelt személy mérlegelhesse annak jogszerűségét [6/2005. (X. 5.) AB határozat]. Ennek megfelelően nem lehet olyan kamerát elhelyezni, amely kizárólag egy munkavállalót[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2750

2. találat: Titkos vásárlás

Kérdés: A kereskedelmi társaságok alkalmazzák az ún. titkos vásárlást (Mystery Shopping) a pénztárosok, eladók munkájának megfigyelésére. A vásárlást követően nem történik azonnali szembesítés a történtekkel. A munkáltató a pénztárnál kamerafelvételt készít (folyamatosan), hangfelvétel nincs. A Mystery Shoppingot (MS) végző személy konkrét kérdéseket tesz fel az eladó-pénztárosnak, aki válaszol (vagy nem) a munkavégzési előírásoknak megfelelően. Hosszabb idő elteltével a munkáltató közli a munkavállalóval, hogy a nála történt MS eredménye nem volt kielégítő, mert elmulasztott ajánlani valamit, ami a pénztárosok (eladók) részére előírás, vagy nem volt elég udvarias, figyelmes a vásárlóval. A munkáltatók többsége a kifogásolt eredményt szankcionálja: hátrányos jogkövetkezményt jelentő intézkedéssel, vagy a munkaviszony megszüntetésének kilátásba helyezésével, s az is előfordul, hogy nyilvános értékelő táblán jelzik a rossz eredményt produkáló nevét. Arról a munkavállaló nem tud meggyőződni, hogy a terhére rótt hiányosság, mulasztás valóban megtörtént-e, és a hosszabb idő távlatában nem is emlékezhet minden kiszolgálással kapcsolatos momentumra. A hátrányos jogkövetkezmény kiszabása csak a kötelezettség vétkes megszegése esetében történhet, amelyet a munkáltatónak bizonyítania kell. Jogszerű-e a munkáltató eljárása az ilyen típusú "incognito"-tesztek munkavállaló hátrányára történő értékelésével? Elfogadható-e a "titkos próbavásárló" munkavállalóval nem egyeztetett állítása, vagy a kamerafelvétel látványa a munkáltatói intézkedés indokaként? Az ilyen jellegű megfigyelésekhez nem szükséges a munkavállaló hozzájárulása?
Részlet a válaszból: […]ám a munkáltató terhére esik, ha a jogkövetkezmény alapjául szolgáló kötelezettségszegést nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani. Másfelől, szabad bizonyítási rendszer van, azaz bármi felhasználható bizonyítékként, és bárminek bármekkora bizonyító erő tulajdonítható. Így a titkos próbavásárló mint tanú vallomása és a kamerafelvétel együttesen alkalmas lehet a kötelezettségszegés bizonyítására.A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató előzetesen köteles tájékoztatni a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak (Mt. 11. §). Kifejezett bele­egyezést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2324

3. találat: Kamera a munkahelyen

Kérdés: Az élelmiszeriparban dolgozom. A munkahelyemen kiépítésre került egy igen jó minőségben rögzítő kamerarendszer, a dolgozók bármiféle tájékoztatása nélkül, és most olyan nyomás alá kerültünk, hogy szinte minden lépést, tettet számon kérnek! Mennyire jogszerű ez?
Részlet a válaszból: […]szolgáló technikai eszközök, amennyiben ez a munkavállaló élete vagy testi épsége, vagy a vagyonvédelem érdekében volt szükséges. Másfelől, a képmás adatvédelmi szempontból személyes adatnak minősül, amelynek rögzítéséhez az érintett beleegyezése szükséges az Info-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján. Hozzájárulás kikérése hiányában a munkavállaló a munkáltatónál mint adatkezelőnél tiltakozhat személyes adata jogosulatlan kezelése ellen, ennek 15 napon belüli eredménytelensége esetén pedig bírósághoz fordulhat. Megjegyezzük, hogy az új Mt. 9. §-ának (2) bekezdése 2012. július 1-jétől felhatalmazást ad a munkáltatónak, hogy a munkavállaló személyhez fűződő jogát korlátozza, ám csak a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos módon. A korlátozás módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. Az új Mt. 11. §-a pedig rögzíti, hogy a munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1392
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,