Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott két műszakos munkarend tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beosztástól eltérő munkavégzés díjazása

Kérdés: Egy munkavállaló két műszakos munkarendben dolgozik. Pénteki napon 22:00-6:00 volt a munkaidő-beosztása, viszont elrendeltek részére túlórát, tovább kellett maradni szombaton még délelőtt 10:00-ig. Ebben az esetben a plusz négy órára 100%-os pótlék jár részére? (A cégnél nincsen munkaidőkeret.)
Részlet a válaszból: […]logikájára, a munkáltatónál a munkanapnak reggel 6:00-kor kell kezdődnie [Mt. 87. § (1)-(2) bek.], ami alapján a munkavállaló szombaton reggel 6:00-ig rendes munkaidőben végzett munkát. A heti pihenőnap 6:00-tól elkezdődött, így az azt követően, 10:00-ig végzett munka a munkaidő-beosztástól eltérő, pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő lesz [Mt. 107. § a) pont]. Erre a munkavállalónak - alapbérén felül - 100% bérpótlék, vagy - a munkáltató ilyen tartalmú döntése esetén - 50% bérpótlék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3251

2. találat: Műszakpótlék - percekre?

Kérdés: Vállalatunk két műszakos munkarendben üzemel (6-14 óra, illetve 14-22-ig tart a két műszak). A hétvége szabad. A munkaközi szünet ledolgozása miatt a műszakokat 6-tól 14 óra 20 percig, illetve 14 óra 20 perctől 22 óra 40 percig szeretnénk módosítani. A délutáni műszakpótlék mértéke 15%, kérdésünk, hogy az első műszak esetén a 14 óra utáni 20 percre jár-e ez? A második műszak esetén pedig a 22 óra utáni 40 percre 15%-os vagy 30%-os bérpótlék jár? Az Mt. változásai miatt 2012. július 1. után a felsorolt pótlékok hogyan fognak alakulni?
Részlet a válaszból: […]az éjszakai időszakra az egyszerű éjszakai pótlék helyett éjszakai műszakpótlékot kell fizetni.) Az Mt. 122. §-a szerint a pihenőidőt úgy kell biztosítani, hogy ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkavégzés időtartama a 6 órát meghaladja, valamint minden további 3 óra munkavégzés után - a munkavégzés megszakításával - ezen a címen legalább 20 perc, legfeljebb 1 óra szabadidő jár a munkavállalóknak. A munkaközi szünet időtartamára - munkavégzés hiányában - természetesen a munkavállalókat munkabér, így pótlék sem illeti meg. A fenti szabályokból az következik, hogy a 14 óra utánra eső 20 perc, illetve a 22 óra utánra eső 40 percre az adott időszaknak megfelelő - délutáni, illetve éjszakai - műszakpótlékot kell fizetni. A munkaközi szünetet továbbá nem lehet a munkaidőnek a délutáni, illetve éjszakai műszak idejére "átlógó" időszakban kiadni, a fentebb idézett 122. § alapján annál korábban kell biztosítani. A munkaközi szünetre hivatkozással sem lehet a munkavállalókat megfosztani a műszakpótléktól. Az új Mt. 139-142. §-ai alapján a munkavállalóknak alapbérük, vagy a felek megállapodása alapján meghatározott egyéb összeg alapulvételével műszakpótlék csak akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1293

3. találat: Portás munkakörben foglalkoztatottak munkaidő-beosztása

Kérdés: Milyen jellegű munkaszerződéssel lehetne törvényesen foglalkoztatni két munkavállalót portás munkakörben, ha hétvégén kellene munkát végezniük egymást váltva, 6-tól 18 óráig és 18 órától 6 óráig tartó műszakokban? Megoldás lehet-e az egyhavi munkaidőkeret? Milyen munkaidőnek felelne meg a fenti időtartamú foglalkoztatás, hogyan befolyásolja ezt a fizetett szabadság és a fizetett ünnep, főként ha hétvégére esik? Milyen műszakpótlékra lennének jogosultak a munkavállalók?
Részlet a válaszból: […]meg azzal, hogy a beosztás szerinti napi, illetve a heti munkaidő mértékébe az elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát be kell számítani [Mt. 119. § (3) bek.]. Készenléti jellegű munkakör esetében a törvény a vasárnapi munkavégzésre vonatkozóan is kedvezőbb szabályokat biztosít. Vasárnapra rendes munkaidőben történő munkavégzés ugyanis - többek között - a készenléti jellegű munkakörben rendelhető el [Mt. 124/A. § (1) bek.]. Arra azonban ügyelni kell, hogy havonta legalább egy pihenőnapot vasárnap kell kiadni, hat nap munkavégzést követően pedig egy pihenőnap kiadása kötelező [Mt. 124/A. § (3) bek.]. Vasárnapi munkavégzés esetén a munkavállalót ilyen esetben külön pótlék vagy egyéb díjazás nem illeti meg, amennyiben a foglalkoztatásra rendes munka­időben kerül sor. Munkaszüneti napon a munkaidő-beosztás alapján munkát végző havidíjas munkavállalónak, a havi munkabérén felül, a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabére jár [Mt. 149. § (1) bek.]. Felhívjuk a figyelmet, hogy a portási feladatok nem teszik feltétlenül lehetővé a munkaszüneti napi foglalkoztatást, mivel arra kizárólag esetünkben csak a megszakítás nélküli munkarendben vagy a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál, illetve munkakörben van lehetőség. A munkáltató, illetve a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon rendeltetése folytán működő munkáltatónak, illetve munkakörnek, ha a tevékenység során nyújtott szolgáltatás e napon történő rendszeres igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásokból eredő igény alapján, vagy az élet, egészség, testi épség, továbbá a vagyontárgyak védelme érdekében kerül sor [125. § (1)-(2) bek.]. A kérdésben felvázolt konstrukció esetén - vagyis ha két munkavállalóval látnák el a portás munkakört - a munkaidőkeret valóban megoldást jelenthet. Nem egyértelmű azonban, hogy a két portás kizárólag hétvégén kerülne-e foglalkoztatásra, ezért a munkaidőkeret mértékére vagy esetleges részmunkaidős foglalkoztatásra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1272

4. találat: Munkaidő-beosztás két műszakos munkarendben

Kérdés: A munkavállalóinkat két műszakos munkarendben foglalkoztatjuk. Milyen szabályok vonatkoznak a kéthavi munkaidőkeretben foglalkoztatottak beosztására a törvény szerint, ha délelőtti és délutáni munkarendben dolgoznak? Hány nap után jár a kötelező heti pihenőidő? Hétvégén milyen módon lehet munkát végezni? Mennyi időnek kell eltelni a két műszak között?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatására munkaidőkeretben [Mt. 119. § (7) bek.] kerül sor, a munkáltató dönthet úgy, hogy heti pihenőnapok helyett heti pihenőidőt alkalmaz. Ilyen esetben a munkavállalónak a munkaidő-beosztása alapján hetenként legalább negyven órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidőt kell biztosítani, amelybe minden alkalommal egy teljes naptári napnak és havonta legalább egy alkalommal a vasárnapnak bele kell esnie. A legalább heti negyven órát kitevő pihenőidő alkalmazása esetén a munkavállalónak a munkaidőkeret átlagában legalább heti negyvennyolc óra pihenőidőben kell részesülnie [Mt. 124. § (4) bek.]. Akár a heti pihenőnapokat vonja össze a munkáltató, akár a heti pihenőidő alkalmazása mellett dönt, havonta legalább egy heti pihenőnapot (pihenőidőt) vasárnap kell kiadni [Mt. 124. § (4) bek., 124/A. § (3) bek.]. Az említett feltételek mellett lehetőség van a munkavállaló vasárnapi, rendes munkaidőben történő foglalkoztatására; ilyen esetben viszont a munkavállaló számára az ezt közvetlenül megelőző szombaton rendes munkaidőben történő munkavégzés nem rendelhető el, azaz ez a szombati napja heti pihenőnap/pihenőidő lesz [Mt. 124/A. § (4) bek.]. Általános szabályként nincs arra mód, hogy a két műszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállaló a hétvége mindkét napján rendes munkaidőben végezzen munkát. Ugyanakkor a több műszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállaló esetében a kollektív szerződés kivételt tehet azon szabály alól, mely szerint hat nap munkavégzést követően egy pihenőnap kiadása kötelező, így e rendelkezés alapján - ha Önöknél van hatályos kollektív szerződés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1163