Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott költségkompenzációs támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Költségkompenzációs támogatásra való jogosultság

Kérdés: 40 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezetként költségkompenzációs támogatásban részesültünk. A támogatást 2008 áprilisában szüntették meg, mivel március 16-án lejárt az akkreditációs tanúsítványunk érvényességi ideje. Továbbá határozatban visszakövetelték a márciusi törthónapra, valamint az áprilisra kifizetett támogatás összegét. Cégünk 2008. március 18-án kérelmet nyújtott be az akkreditációs tanúsítvány megújítására, amelyet végül 2008. június 2-án állított ki részünkre a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Jogszerű volt-e a támogatás megszüntetése? Van-e jogi lehetőség a támogatás június 2-tól történő újbóli folyósítására?
Részlet a válaszból: […]munkáltatót a feltételes tanúsítvány érvényességi ideje alatt védett foglalkoztatónak kell tekinteni. A kiemelt tanúsítvány érvényességi ideje 2 év, míg a feltételes tanúsítvány érvényességi ideje 1 év. A Korm. rendelet (III.) 10. §-ának (10) bekezdése alapján mind a kiemelt tanúsítvány, mind a feltételes tanúsítvány kiadása iránti kérelem elbírálásának határideje 90 nap, ez a határidő az ismételten kiadott akkreditációs tanúsítványokra is vonatkozik. A Korm. rendelet (III.) 10. §-ának (1) bekezdése felsorolja a munkáltató kötelezettségeit a támogatásokkal összefüggésben, így - többek között - a munkáltató biztosítja a támogatás megállapítására vonatkozó, a Korm. rendeletben (II.) megjelölt feltételeket a támogatás folyósításának időtartama alatt. A költségkompenzációs támogatás kizárólag érvényes kiemelt (feltételes) tanúsítvánnyal rendelkező védett foglalkoztatónak nyújtható. Ezért a védett foglalkoztatóvá minősítést megalapozó kiemelt (feltételes) tanúsítvány kiállítására irányuló akkreditációs eljárás megindítása nemcsak hogy a támogatásban részesülő munkáltató jogosultsága, de a Korm. rendeletből (II.) fakadó kötelezettsége is. Mivel a munkáltató ezen kötelezettségét - legkésőbb a tanúsítvány lejáratának napjáig - nem teljesítette, a Korm. rendelet (II.) 10. §-ának (3) bekezdése alapján a támogatást meg kell szüntetni, és a tanúsítvány érvényességi idejének lejáratát követő időre kifizetett támogatást vissza kell követelni. A támogatás megszüntetéséről hozott határozatot tehát jogszerűnek kell tekinteni az említett körülmények miatt. Azon túlmenően, hogy a foglalkoztató kiemelt (feltételes) tanúsítvánnyal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 146