Rendezett munkaügyi kapcsolatok

Kérdés: Kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatóként 36 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat cégünk. Jelenleg a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében vissza nem térítendő bértámogatásban és költségkompenzációs támogatásban is részesülünk. 2008 júliusában cégünket a munka- és pihenőidőre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt a munkaügyi felügyelőség határozatában elmarasztalta, és munkaügyi bírságot szabott ki. Az említett határozat miatt eleshet-e cégünk az említett támogatásoktól?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 15. §-a (9) bekezdésének ae) pontja alapján amunkáltató kapcsolatrendszere akkor minősül rendezettnek, ha a munkaidőre,pihenőidőre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt a támogatás igénylésénekidőpontját megelőző két éven belül meghozott jogerős és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

Költségkompenzációs támogatásra való jogosultság

Kérdés: 40 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezetként költségkompenzációs támogatásban részesültünk. A támogatást 2008 áprilisában szüntették meg, mivel március 16-án lejárt az akkreditációs tanúsítványunk érvényességi ideje. Továbbá határozatban visszakövetelték a márciusi törthónapra, valamint az áprilisra kifizetett támogatás összegét. Cégünk 2008. március 18-án kérelmet nyújtott be az akkreditációs tanúsítvány megújítására, amelyet végül 2008. június 2-án állított ki részünkre a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Jogszerű volt-e a támogatás megszüntetése? Van-e jogi lehetőség a támogatás június 2-tól történő újbóli folyósítására?
Részlet a válaszából: […] A védett foglalkoztató részére téríthetők megköltségkompenzációs támogatásként a Korm. rendelet (II.) 8. §-ának (1)bekezdésében meghatározott költségek. A támogatás pályázati eljárás (aszociális és munkaügyi miniszter döntése) alapján támogatásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.