Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kötött munkaidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Pedagógus díjazása május 1-jén

Kérdés: Iskolánk kórusa fellépett május 1-jén a városi majálison. Milyenfajta munkaidőnek minősül ez az Nkt. szerint? Milyen díjazás illeti meg erre az időre a karvezetőt és a kísérő tanárokat?
Részlet a válaszból: […]feladatai közé tartozó karvezetési munka ellátása rendkívüli munkavégzésnek minősül. Díjazása: a munkavégzés időtartalmára járó alapbér vagy illetmény [Mt. 139. § (1) bek.], továbbá 100% bérpótlék a munkaszüneti napi munkavégzésért [Mt. 140. § (2) bek.], valamint további 100% bérpótlék a munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzésért [Mt. 143. § (4)-(5) bek.]. Ez utóbbi mértéke 50%, ha a pedagógus a rendkívüli munkavégzés időtartamával megegyező szabadidőt kap a rendes munkaideje terhére.Az iskolai kórus vezénylése a fellépésekor a karvezető énektanár számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részébe tartozó feladat a 326/2013. Korm. rendelet 17. §-a (1) bekezdésének 3) pontja értelmében, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1975

2. találat: Kollégiumi nevelőtanárok munkaideje, ügyelete és annak díjazása

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a kollégiumi nevelőtanárok munkaidejét, mennyi a kötelező órájuk, az esti, éjszakai ügyeletük milyen óradíjjal számolandó, része-e a kötelező órájuknak? Ha igen, milyen szorzóval számítjuk, ha nem, akkor milyen bér fizetendő rá?
Részlet a válaszból: […]munkaideje heti 30, gyakorlókollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában heti 26 óra. A kollégiumban a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben tartandó foglalkozások lehetnek: felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozások, a szabadidő eltöltését szolgáló egyéb foglalkozások, illetőleg a tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozások [Nkt. 28. § (2) bek.]. Ezeket az 59/2013. EMMI rendelet 3. §-ának (2) bekezdése részletezi.A 326/2013. Korm. rendelet szerint továbbá a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő teljesíthető az iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő tanulók - étkezési, alvási és a heti pihenőnapon, munkaszüneti napon teljesített ügyeleti időn kívüli - folyamatos pedagógiai felügyeletének ellátásával is. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő a rendes munkaidő része, annak díjazására tehát az illetmény szolgál. Ha ilyen időben kerül sor ügyeleti feladatok ellátására, azért semmiféle további díjazás nem illeti meg a kollégiumi nevelőtanárt.A 326/2013. Korm. rendelet 33. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a köznevelési intézmény dolgozói részére a kollégiumban ügyelet és készenlét is elrendelhető, a rendes munkaidőn felül. Ha a kollégiumban foglalkoztatott pedagógus nem tart foglalkozást - és a munkaidő-beosztásából más nem következik -, a heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a reggel 6 órától 22 óráig tartó időszakban nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyeletet, továbbá a bármely nap 22 órától másnap reggel 6 óráig tartó időszakban mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyeletet teljesít [33. § (4) bek.]. Az ügyeletért és a készenlétért a munkavégzésre való rendelkezésre állás és a rendkívüli munka díjazását is magában foglaló átalánydíjazás illeti meg a közalkalmazottat [33. § (2) bek.]. Az átalánydíjat az óradíj százalékában kell meghatározni, az óradíjat pedig a pedagógus illetményének az érintett beosztott pedagógus munkakörére elő­írt neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó mértékének 4,33-mal történő szorzata adja.Ha a készenlétet, ügyeletet pedagógus munkakörben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1823
Kapcsolódó tárgyszavak: , , , ,