Közfoglalkoztatási jogviszony felmondása

Kérdés: Jelenleg közfoglalkoztatottként dolgozom, a jogviszonyom két hónapos határozott időre létesült. Viszont most adódott egy jobb munkalehetőségem, amely azonnal betölthető. Milyen módon tudom a közfoglalkoztatási jogviszonyomat megszüntetni? Ebben az esetben is szükséges a felmondás benyújtása?
Részlet a válaszából: […] ...esetén felmentési idő, nem alkalmazandók a csoportos létszámcsökkentés szabályai, a határozott idejű jogviszonyt a munkáltató kártalanítás mellett azonnali hatállyal nem mondható fel, nem kérhető referenciaigazolás, nem alkalmazandók a munkavállalói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Munkáltató által szükséghelyzetben okozott kárért való felelősség

Kérdés: A munkahelyen tűz ütött ki, és a hatékony oltás érdekében a munkavállalókat haladéktalanul ki kellett menekíteni. Az öltöző megmenekült ugyan, de a tűzoltás során teljes mértékben eláztak az ott tárolt ruhák és táskák, a bennük lévő értékekkel együtt. Több munkavállalónak is nagyobb mértékű kára keletkezett, különösen a tönkrement mobiltelefonok miatt. A munkáltató mennyiben felel ezekért a károkért?
Részlet a válaszából: […] ...azok megtérítése nem a kártérítési felelősség szabályai szerint kell, hogy történjen. A polgári jogi szabályok szerint ilyenkor kártalanításnak van helye (Ptk. 6:654. §). Az Mt. azonban nem rendeli alkalmazni ezt a szabályt, így jelenleg nincs olyan tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 15.