Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott kártalanítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Munkáltató által szükséghelyzetben okozott kárért való felelősség

Kérdés: A munkahelyen tűz ütött ki, és a hatékony oltás érdekében a munkavállalókat haladéktalanul ki kellett menekíteni. Az öltöző megmenekült ugyan, de a tűzoltás során teljes mértékben eláztak az ott tárolt ruhák és táskák, a bennük lévő értékekkel együtt. Több munkavállalónak is nagyobb mértékű kára keletkezett, különösen a tönkrement mobiltelefonok miatt. A munkáltató mennyiben felel ezekért a károkért?
Részlet a válaszból: […]munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel [Mt. 168. § (2) bek.]. A munkáltató kártérítési felelősségének megállapításánál is alkalmazni kell ugyanakkor a polgári jogi, szerződésen kívül okozott károkra vonatkozó általános szabályokat (Mt. 177. §). E szabályok alapján a jogellenesen okozott károkat kell megtéríteni (Ptk. 6:519. §), azonban nem minősül jogellenesen okozott kárnak az, ha a károkozó a kárt szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben [Ptk. 6:520. § d) pont].A munkáltató ingatlanán kiütött tűz elhárítása körében az oltás szükséges mértékével a munkavállalóknak okozott károk nem minősülnek jogellenesen okozott károknak. Ebből következően a Ptk. szabályai szerint azok megtérítése nem a kártérítési felelősség szabályai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2309