Munkáltató által szükséghelyzetben okozott kárért való felelősség

Kérdés: A munkahelyen tűz ütött ki, és a hatékony oltás érdekében a munkavállalókat haladéktalanul ki kellett menekíteni. Az öltöző megmenekült ugyan, de a tűzoltás során teljes mértékben eláztak az ott tárolt ruhák és táskák, a bennük lévő értékekkel együtt. Több munkavállalónak is nagyobb mértékű kára keletkezett, különösen a tönkrement mobiltelefonok miatt. A munkáltató mennyiben felel ezekért a károkért?
Részlet a válaszából: […] ...azok megtérítése nem a kártérítési felelősség szabályai szerint kell, hogy történjen. A polgári jogi szabályok szerint ilyenkor kártalanításnak van helye (Ptk. 6:654. §). Az Mt. azonban nem rendeli alkalmazni ezt a szabályt, így jelenleg nincs olyan tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 15.