Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott költségmentesség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Elmaradt munkabérre vezetett végrehajtás szabályai

Kérdés: Korábbi munkáltatómmal szemben pert nyertem, melyben kéthavi munkabért követeltem, és a munkaviszony megszüntetésekor ki­adandó papírjaim és igazolásaim kiadását, amit nem kaptam meg a munkaviszony megszüntetésekor. Munkáltatóm azonban az ítélet ellenére sem fizetett ki, és az igazolásokat sem kaptam meg. Végrehajtást indítottam a cég ellen. A végrehajtó ráterhelte a cég ingatlanjaira a munkabér-követelést, de mivel hatodik vagyok a sorban, és látom, hogy az adóhatóság és egy bank is előttem van több százmilliós követeléssel, véleményem szerint kicsi az esélyem arra, hogy követelésemhez hozzájussak. Ráadásul minden földhivatali bejegyzés után fizetnem kéne 6000 Ft eljárási díjat, ami megterhelő lenne, mivel munkanélküli vagyok. Van egy ingatlanom, amiben lakom és van egy, ami még nem lakható, mert még nincs befejezve. A földhivatal arra hivatkozik, hogy rendelkezem más ingatlannal is, és ezért nem tekint el az eljárási díjtól. Mit tehetek, hogyan juthatnék a pénzemhez, papírjaimhoz, és hogyan kérhetem a földhivatali költségmentességet?
Részlet a válaszból: […]bejegyzések rangsorát - a törvény eltérő rendelkezése hiányában - a bejegyzés, feljegyzés iránt benyújtott kérelem iktatási időpontja határozza meg [Inytv. 7. § (1) bek.]. Ezért előzhetik meg esetünkben egyéb kérelmek a végrehajtási jog bejegyzését. Ugyanakkor az ingatlanok tulajdoni lapján szereplő sorrend nem azonos azzal a sorrenddel, amelyben a munkáltatót terhelő tartozások a végrehajtás során kielégítésre kerülnek. A végrehajtás során behajtani kívánt követelések sorrendjét ugyanis nem a tulajdoni lap, hanem a Vht. határozza meg. E szerint pedig az ingatlanok esetleges értékesítéséből - vagy ha más lefoglalható vagyont talál a végrehajtó, akkor azon vagyonból - befolyt összegből a kielégítési sorrend a követelések jogcímét alapul véve a következő: gyermektartásdíj, egyéb tartásdíj, munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság, a büntető- és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés (a polgári jogi igény kivételével), adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás, egyéb követelés, végül a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság (Vht. 165. §). Így az Ön munkabér-követelése a végrehajtás során közvetlenül az esetleges tartásdíj-követelések után kerülne kielégítésre, megelőzve a bankot. A végrehajtási jog bejegyzéséhez azonban elengedhetetlen a földhivatali szolgáltatási díj megfizetése. A földhivatal a jogszabályoknak megfelelően járt el, amikor elutasította a költségmentesség iránti kérelmet, mivel költségmentességet akkor lehet engedélyezni, ha a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik [180/2005. Korm. rendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1168
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,