Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott kormányzati szolgálati jogviszony fenntartása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Öregségi nyugellátásra jogosult kormánytisztviselő jogviszonyának fenntartása és megszüntetése

Kérdés: Munkatársam 2017. május 20-án öregségi nyugdíjra lesz jogosult az életkora és a szolgálati ideje alapján. A Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének j) pontja szerint a kormányzati szolgálati jogviszonya ezen a napon megszűnik (a törvény erejénél fogva), kivéve ha kérelmére hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja. Ismereteim szerint legalább három hónappal a jogviszony megszűnése előtt a kormánytisztviselőnek be kell nyújtania a jogviszony fenntartására vonatkozó kérelmét, ha szeretne tovább dolgozni, és nem kíván még élni a nyugdíjra vonatkozó jogosultságával. A kormánytisztviselő munkáltatójaként ezt kedvezően kívánom elbírálni, mert a hivatalnak is érdeke a jogviszony fenntartása. A kormánytisztviselő kérelmét milyen formában bíráljam el mint munkáltató, határozatban vagy egyszerű válaszlevélben? Ez mit tartalmazzon? A későbbiek során, amikor már nem lesz szükség a "nyugdíjas" munkavállaló foglalkoztatására, milyen lehetőségeim lesznek a jogviszonya megszüntetésére? Esetleg az is előfordulhat, hogy már nem én leszek a munkáltatói jogkörgyakorlója, és az utódom nem kívánja foglalkoztatni. A kérelem elbírálásáról értesítem a kérelmezőt. Ezenkívül meg kell jelentetni az átsorolásában vagy értesítésében, vagy egyszerűen informálni kell a Kincstárt, nehogy megszüntesse a kormánytisztviselő jogviszonyát az előzőekben leírtak alapján?
Részlet a válaszból: […]szükséges ennyivel korábban benyújtani a munkáltatóhoz a kérelmet, mert a munkáltatónak ezt követően ki kell kérnie a kormány véleményét a kormányzati szolgálati jogviszony fenntartásáról. A munkáltató akkor tarthatja fenn a jogviszonyt, ha a kormány azzal egyetért. A 152/2014. Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős tagja. Ezért a munkáltatónak a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére kell címezni a kérelmét, amelyben előadja, hogy mely hivatali érdekekre figyelemmel (pl. pótolhatatlan szaktudás, létszámhiány a hivatali szervezeten belül) kéri az érintett kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának fenntartását. A kormány véleménye köti a munkáltatót a kormánytisztviselő kérelmének elbírálásakor, tehát a munkáltató csak a kormány egyetértése birtokában dönthet a kormányzati szolgálati jogviszony fenntartásáról. Annak hiányában nem. Megjegyezzük, ha nem kormánytisztviselő, hanem köztisztviselő az érintett, nem kell kikérni a kormány véleményét a közszolgálati jogviszony fenntartása tekintetében.A munkáltató a kormányzati szolgálati jogviszony fenntartására vonatkozó döntését köteles a Kttv. 19. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel írásba foglalni, és erről a kormánytisztviselőt ugyancsak írásban tájékoztatni. A kormányzati szolgálati jogviszony fenntartásáról rendelkező munkáltatói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2801