Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott köznevelési intézmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kisgyermeknevelő fizetési fokozata - a korábbi munkaviszony beszámítása

Kérdés: Bölcsődében dolgozom kisgyermeknevelőként. 2001-ben óvodapedagógus diplomát szereztem, 2017-ben pedig OKJ-s kisgyermeknevelő szakképesítést. Az óvodapedagógus-diploma megszerzése után a versenyszférában dolgoztam, csak 2017 augusztusától vagyok közalkalmazott, kisgyermeknevelőként dolgozom. Mivel van óvodapedagógus-diplomám, engem a pedagógus-előmenetel szerint soroltak be. 2001-től vagy 2017-től kell-e beszámítani a besorolásomhoz a munkaviszonyaimat?
Részlet a válaszból: […]július 1. előttieket, az ezt követő időszakban pedig azokat, amelyek alatt a jelenlegi munkakörhöz szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítéssel már rendelkezett az érintett személy.Ön kisgyermeknevelő munkakörben, nem köznevelési intézményben, hanem a gyermekjóléti ágazatban dolgozik, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségeket, képzettségeket lehet figyelembe venni. A15/1998. NM rendelet a bölcsődében teszi lehetővé - többek között - a kisgyermeknevelő munkakör betöltését. E jogszabály 2. számú mellékletének II. Része (Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére) I. Alapellátások 2. Bölcsődei ellátás pontja alatt szerepelnek az e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4128

2. találat: Tankerületek technikai dolgozói

Kérdés: Korábban az önkormányzat által fenntartott intézménynél a technikai dolgozókat (takarító, karbantartó, hivatalsegéd) munkaviszony keretében foglalkoztatták. A tankerületi központok megjelenésével ezen dolgozók átvételre kerültek. A Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatónál megengedett-e a munkaviszonyban való foglalkoztatás, vagy az átvétel napjától közalkalmazotti státuszba kell(ett volna) ezen dolgozókat foglalkoztatni, átsorolni?
Részlet a válaszból: […]134/2016. Korm. rendelet 9. §-ának (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ gazdasági szervezettel rendelkez ő központi költségvetési szerv, melyet az 1. § alapján a kormány mint az Nkt. szerinti állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vev ő szervet jelöl ki. A Kttv. 1. §-ának b) pontja szerint e törvény hatálya kiterjed a kormány által intézményfenntartásra kijelölt szervre. Ugyanakkor az Nkt. 61. §-ának (1) és (5) bekezdései szerint a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben köznevelési alapfeladat-ellátásra létesített munkakörben foglalkoztatottak kötelez ő en közalkalmazotti jogviszonyban állnak; a köznevelési intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, m ű szaki, kisegít ő munkakörökben pedig az ellátandó feladatoktól függ ő en ajánlott megoldani a foglalkoztatást. A fentiekb ő l az következik, hogy a tankerületi központokra a Kttv.-t kell alkalmazni, kivéve a hozzájuk tartozó, általuk fenntartott köznevelési intézményeket, amelyek a Kjt. hatálya alá tartoznak. Az egyéb, tehát a kisegít ő munkakörök feladatainak ellátását is -  a törvényi keretek között - többféleképpen is meg lehet oldani.Ha a kisegít ő feladatot ellátó személy a tankerületi központnál dolgozik, akkor a Kttv. hatálya alá tartozik, és - fizikai alkalmazottként - munkaviszonyban áll (Kttv. 258. §). Ha viszont a fenntartott köznevelési intézmény foglalkoztatja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2994