Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott kamat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kamatszámítás letiltás esetén

Kérdés: A munkavállalóval szembeni végrehajtási letiltásnál kamat számítására kötelezik a munkáltatót, a kiszámításnál nem túl sok információ van a "kifizetés napjáig a tőkére járó Ptk.-ban meghatározottakon" kívül. Hogyan kell kiszámítani? Milyen megoldást ajánlanak a pontos kiszámításhoz több letiltás esetén is? Valóban van ilyen kamatkiszámítási kötelezettsége a munkáltatónak? A végrehajtó a határozatában nem hivatkozik semmilyen jogszabályra.
Részlet a válaszból: […]kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal - megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére [Ptk. 6:48. § (1), (3) bek.].A késedelmi kamatot tehát naptári félévenként, a naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat figyelembevételével kell kiszámítani (forintban meghatározott tartozás esetén). Így például, ha a tartozás 100 000 Ft, a késedelem 2019. január 1-jétől áll fenn, és 2019. július 31-én kerül sor a teljes összeg kifizetésére, akkor a késedelmi kamatot az alábbiak szerint kell meghatározni:- 2019. január 1. és június 30. közötti időszakban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3667
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Munkabér késedelmes kifizetésével okozott kár

Kérdés: Az elmúlt hónapban kétnapos késéssel tudtuk kifizetni a munkavállalóinknak a munkabéreket. Tudtuk, hogy mikor tudunk fizetni, így ennek megfelelően késedelmi kamatot is utaltunk. Egy munkavállalónk viszont jelentkezett, hogy tartozását nem tudta emiatt időben befizetni, és 30 000 Ft kötbért kellett fizetnie. Ezt a kárt nekünk mint munkáltatónak meg kell térítenünk?
Részlet a válaszból: […]vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni [Mt. 155. § (1), (3) bek.]. Késedelem idejére a polgári jogi szabályokban meghatározott kamat jár (Mt. 159. §), ami a jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg [Ptk. 301. § (1) bek.]. A munkáltató azokért a károkért, amelyeket a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott, vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében felel. Ez alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső és egyben elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. A munkavállaló bizonyítja, hogy a károkozás a munkaviszonyával okozati összefüggésben következett be, és nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett elő [Mt. 174. § (1)-(4) bek.]. A munkavállaló részére késedelmesen kifizetett munkabér után a kamat megfizetése nem mentesíti a munkáltatót a késedelemmel okozott károkért való felelősség alól; a polgári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 903

3. találat: Rosszul kiszámolt fizetés?

Kérdés: Többször észrevettem, hogy a fizetésemnél több száz forint eltérés van. Most már 3000 Ft is volt, és mikor szóltam, azt a választ kaptam, hogy a program és a kézi számolás között lehetnek eltérések, de azóta sem korrigálták a különbözetet. Erről szeretnék felvilágosítást kapni.
Részlet a válaszból: […]a bankszámlára átutalja [Mt. 155. § (3) bek.]. Azt is kimondja az Mt., hogy a munkáltató köteles a munkavállaló részére munkabéréről részletes írásbeli elszámolást adni, melynek olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás helyességét, valamint a munkabérből való levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja (Mt. 160. §). Végül terheli a munkáltatót az általános együttműködési, valamint jóhiszemű és tisztességes eljárási kötelezettség is (Mt. 3. §). Mindezek alapján, ha Önnek kifogása van, a munkáltató köteles számot adni az eltérés okairól, és a tévedést korrigálni. A munkavállaló szempontjából indifferens, hogy programmal vagy anélkül számítja ki a munkáltató a munkabért, az ebből eredő hibák következménye nem hárítható át a munkavállalóra. Ha a korrekció nem történik meg a bérfizetés napjáig, akkor Önnek a késedelem napjaira kamatra is igénye keletkezik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 392