Kamatszámítás letiltás esetén

Kérdés: A munkavállalóval szembeni végrehajtási letiltásnál kamat számítására kötelezik a munkáltatót, a kiszámításnál nem túl sok információ van a "kifizetés napjáig a tőkére járó Ptk.-ban meghatározottakon" kívül. Hogyan kell kiszámítani? Milyen megoldást ajánlanak a pontos kiszámításhoz több letiltás esetén is? Valóban van ilyen kamatkiszámítási kötelezettsége a munkáltatónak? A végrehajtó a határozatában nem hivatkozik semmilyen jogszabályra.
Részlet a válaszából: […] ...késedelmi kamat a jogosultat akkor illeti meg, ha annak megfizetését kérte a végrehajtás alapjául szolgáló eljárásban - ezért a Vht. ennek kérdését nem is szabályozza. Amennyiben az adós a kamat megfizetésére is köteles (erre kötelezték), akkor erről a tényről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.
Kapcsolódó címkék:      

Munkabér késedelmes kifizetésével okozott kár

Kérdés: Az elmúlt hónapban kétnapos késéssel tudtuk kifizetni a munkavállalóinknak a munkabéreket. Tudtuk, hogy mikor tudunk fizetni, így ennek megfelelően késedelmi kamatot is utaltunk. Egy munkavállalónk viszont jelentkezett, hogy tartozását nem tudta emiatt időben befizetni, és 30 000 Ft kötbért kellett fizetnie. Ezt a kárt nekünk mint munkáltatónak meg kell térítenünk?
Részlet a válaszából: […] ...legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni [Mt.155. § (1), (3) bek.]. Késedelem idejére a polgári jogi szabályokban meghatározottkamat jár (Mt. 159. §), ami a jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg [Ptk.301. § (1) bek.].A munkáltató azokért a károkért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Rosszul kiszámolt fizetés?

Kérdés: Többször észrevettem, hogy a fizetésemnél több száz forint eltérés van. Most már 3000 Ft is volt, és mikor szóltam, azt a választ kaptam, hogy a program és a kézi számolás között lehetnek eltérések, de azóta sem korrigálták a különbözetet. Erről szeretnék felvilágosítást kapni.
Részlet a válaszából: […] ...nem háríthatóát a munkavállalóra. Ha a korrekció nem történik meg a bérfizetés napjáig,akkor Önnek a késedelem napjaira kamatra is igénye keletkezik. A kamat mértékeminden késedelmes napra a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.