Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott kisgyermekes munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Éjszakai munka kisgyermekes munkavállaló esetén

Kérdés: Van-e bármilyen lehetőség az Mt. 113. §-a (3) bekezdésétől történő eltérésre, figyelembe véve az Mt. 43. §-ának (1) bekezdését is?
Részlet a válaszból: […]közötti időszakon túlra is kiterjessze, vagy a gyermek négyéves koráig írja elő. Ugyanakkor a törvény szerint a munkaszerződés eltérését az Mt.-től az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni [Mt. 43. § (2) bek.]. Eszerint nemcsak az a megállapodás érvényes, amely a munkavállaló javára tér el az Mt.-től, hanem az is, amely a hátrányára, feltéve, hogy az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlítása alapján - azaz ha a megállapodást mint egészet tekintjük - a munkavállalóra kedvezőbb megállapodásról van szó. Egyelőre nincs bírói gyakorlata annak, hogy ezt az összevetést milyen szempontok alapján kell elvégezni. Álláspontunk szerint ugyanakkor érvényes lehet egy olyan megállapodás, amely a kisgyermekes szülő számára is elrendelhetővé teszi az éjszakai munkát, feltéve, hogy ezért a munkavállaló valamilyen, az Mt.-ben előírtnál nagyobb kompenzációban részesül, például hosszabb pihenőidőben és/vagy magasabb éjszakai bérpótlékban.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4177

2. találat: Fiatalok és kismamák - az egyenlőtlen munkaidő-beosztás korlátai

Kérdés: A hatórás részmunkaidőben foglalkoztatott fiatalkorú, illetve kismama dolgozhat-e nyolc órát, ha a munkaidő-beosztása előre így készült, és egy másik napon csak négy órára van beosztva, vagyis a munkaidőkeretben nem lesz túlórája?
Részlet a válaszból: […]egymást követő pihenőnap),c) a heti pihenőidőt a 106. § (1) bekezdéstől (heti egybefüggő 48 óra)eltérően osztja be.A hatórás munkaszerződés szerinti részmunkaidőben dolgozók számára egyik munkanapra négy, a másikra nyolc óra beosztása egyenlőtlen munkaidő-beosztás, ugyanakkor ez önmagában még nem jelenti a pihenőidő egyenlőtlen beosztását, hiszen a b) és c) pontokat ez nem érinti. Az Mt. egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezései között előírja, hogy a várandós munkavállaló, valamint a háromévesnél fiatalabb gyermekét nevelő anya, vagy az ilyen korú gyermekét egyedül nevelő apa számára a munkaidő egyenlőtlenül csak az előzetes hozzájárulása esetén osztható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3714

3. találat: Kisgyermekes orvos - ügyelhet hétvégén

Kérdés: Szakorvosjelölt vagyok, gyermekem kétéves. Napi 8 órában visszatérek az osztályomra orvosként dolgozni. Kismamaként kötelezhető vagyok-e hétvégén ügyelni szombaton vagy vasárnap 12 órában, 8-20-ig? Az Mt. az ügyeletet rendkívüli munkavégzésnek minősíti, azonban az egészségügyi jogszabályok nem. Beoszthatnak bármelyik hétvégén ügyelni? Védik a kismamákat, akiknek a gyereke három évnél fiatalabb. Ha igen, orvosként nincs jogom erre hivatkozni?
Részlet a válaszból: […]ügyeletben történő munkavégzés - az Mt. 107. §-ának d) pontjában foglaltaktól eltérően - nem minősül rendkívüli munkavégzésnek [Eütevtv. 12/D. § (1) bek.]. Ezért nincs kifejezett tilalom arra, hogy a kétéves gyermekét nevelő anyát a munkáltató egészségügyi ügyeletre ossza be. Az egészségügyi jogszabályok hatálya alatt is érvényesül azonban az Mt. szerinti méltányosság elve. E szerint, a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3713

4. találat: Éjszakai munka tilalmának feloldása - nem lehetséges munkaszerződésben

Kérdés: Nemrégiben tértem vissza a munkahelyemre, a gyermekem még nincs hároméves. A munkáltatóm a munkaszerződésemet úgy kívánja módosítani, hogy az tartalmazzon egy olyan rendelkezést, miszerint hozzájárulok, hogy éjszaka is munkavégzésre kötelezhet. Attól tartok, ha nem írom alá, retorziót alkalmaz. Mit tegyek?
Részlet a válaszból: […]minősülne. Ha nem kívánja elfogadni a módosítást, javasoljuk, azt utasítsa vissza, és közölje e döntését a munkáltatói jogkör gyakorlójával.Megjegyzendő, a javasolt módosítás önmagában egyébként sem lenne érvényes. A munkavállaló számára ugyanis a várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig nem rendelhető el éjszakai munka, ami a 22 és 6 óra közötti időszakban teljesített munkavégzés [Mt. 89. §, 113. § (1) bek. a) pont, (3) bek.]. E rendelkezéstől a felek megállapodása, a munkaszerződés, illetve a kollektív szerződés egyaránt csak a munkavállaló javára térhet el [Mt. 43. § (1) bek., 135. § (2) bek. j) pont]. A kérdés szerinti megállapodás egymagában azonban nem tekinthető olyannak, amely az Ön javára szól, hiszen a törvényi tiltó szabály ellenére egyértelműen a munkavállaló hátrányára térne el.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3564

5. találat: Kisgyermekes munkavállaló rendkívüli munkavégzése

Kérdés: Egy kisgyermekes édesanyát szeretnénk foglalkoztatni, aki nem egyedülálló, gyermekeinek kora két és négy év. Munkarendje általános munkarend, hétfőtől péntekig napi 8 óra. Munkaköre laboratóriumi tevékenységhez kötött, és minden harmadik hét szombatján és vasárnapján túlmunkát kellene végeznie. Beoszthatjuk-e munkavégzésre, amennyiben ő nyilatkozik, hogy vállalja a hétvégi rendkívüli munkát?
Részlet a válaszból: […]következően számára nem rendelhető el rendkívüli munkaidő ("túlmunka") akkor sem, ha ebbe a munkavállaló egyébként beleegyezik. Mivel az idézett korlátozó rendelkezésektől a felek megállapodása csak abban az esetben térhet el, ha ez eltérés a munkavállalóra kedvező irányú, a munkavállaló a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó beleegyezése csak akkor lehet érvényes, ha a felek megállapodása összességében a munkavállaló javára szól [Mt. 43. § (1) bek.]. Az eltérést azonban csak az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával lehet elbírálni, így általában elmondható, azt kizárólag a felek megállapodása összes körülményének ismeretében lehetséges eldönteni, hogy az ilyen megállapodás (munkavállalói beleegyezés) a munkavállaló javára szól-e (pl. függ ez a hétvégi rendkívüli munkavégzés ellentételezésének a mértékétől). Kétséges azonban, hogy önmagában az ilyen tartalmú megállapodás a munkavállaló javára szólhat-e egyáltalán.Ettől függetlenül megjegyzendő továbbá, hogy aggályosnak tekinthető a rendkívüli munkaidő háromheti rendszerességgel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3539