Összes tárgyszó megjelenítése

adatkezelés
adatszolgáltatás
adatvédelem
adóbevallás Elszámolás egyszerűsített foglalkoztatásnál
Egyszerűsített foglalkoztatásról év végén kell-e a napok számáról, az összes összegről éves záró bizonylatot adni? Ha igen, milyet? Ez olyan lehet, mint más munkavállalónál az M30-as nyomtatvány év végén?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 142. számában (2016. december 12.), 2819. kérdésszám alatt
adókedvezmény
adómentesség Munkabérelőleg kifizethetősége
Hányszor adható egy évben munkabérelőleg? Ha például a munkavállaló kér munkabérelőleget, és kap is, visszafizeti azt 3 hónap múlva, majd a visszafizetés után újra kér, ezt is visszafizeti 4 hónap múlva, és újból kér, akkor adható-e megint? Tehát ha csak a törvényi szabályozást nézzük, akkor egy évben többször is adható, ha az előzőt (akár lejárati idő előtt) visszafizette?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 150. számában (2017. június 19.), 2987. kérdésszám alatt
alaki kötöttség Felmondás e-mailben
Az új Mt. szövege említést tesz az elektronikus dokumentumokról, jognyilatkozatokról. Ez azt jelenti, hogy a jövőben akár e-mailben is felmondható a munkaviszony?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 70. számában (2012. június 11.), 1341. kérdésszám alatt
alapbér
alapítvány Munkáltatói jogok gyakorlása az alapítvány szervezetében
Alapítványunknak van egy önálló jogi személy szervezete, mely több munkavállalót foglalkoztat. A kuratórium azt szeretné, hogy az önálló jogi személy munkavállalói felett az alapítvány egyik alkalmazottja gyakorolja a munkáltatói jogokat. Jogszerű-e, ha az alapítvánnyal jogviszonyban álló alkalmazott gyakorol munkáltatói jogokat az alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetének munkavállalói felett abban az esetben, ha ő maga nem áll jogviszonyban ez utóbbi szervezettel? Amennyiben igen, akkor szabályozhatjuk a kérdést az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 54. számában (2011. június 27.), 1024. kérdésszám alatt
alapszabadság
alapszabadság egynegyede
aljegyző Helyettesítő aljegyző helyettesítése
Az önkormányzati hivatalban a jegyző szülési szabadságon van, az aljegyző teljes jogkörrel helyettesíti. Ha a helyettesítő aljegyző a szabadságát tölti, vagy betegség miatt akadályoztatott a hivatalvezetői feladatok ellátásában, más vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselő elláthatja-e teljes jogkörrel a helyettesítést (amely aláírási jogosultságot is jelent)? Mik ennek a feltételei?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 99. számában (2014. április 7.), 1926. kérdésszám alatt
alkalmassági vizsgálat
alkalmazottért való kárfelelősség Károkozás külföldön
Cégünk egy munkatársát rendszeresen kiküldi külföldi leányvállalataihoz munkavégzés céljából. Az egyik ilyen kiküldetés alatt a munkavállaló a vállalati gépkocsival balesetet okozott, az érintett külföldi személy kártérítési igénnyel lépett fel a cégünkkel szemben. Szeretnénk megtudni, hogy a kiküldetés ideje alatt egy esetleges baleset miatt bekövetkező vagyoni kártérítési felelősség hogyan oszlik meg a munkavállaló és a munkáltató között? A külföldi kiküldetés teljes időtartama a kártérítés szempontjából beleszámít-e a munkaidő fogalmába? Átháríthatjuk-e a kárt a munkavállalóra?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 39. számában (2010. augusztus 9.), 768. kérdésszám alatt
alkalmi munkavállalás
alkoholvizsgálat munkahelyen Alkoholkontroll - a jogszerűség határa
Munkahelyemen napi rendszerességgel végeznek alkoholvizsgálatot. Korábban nem kifogásoltam az eljárást, hiszen a kollektív szerződésünk is rögzíti, hogy tilos a munkaidő előtti, illetőleg a munkaidő alatti alkoholfogyasztás. Mostanában viszont naponta többször is megszondáztat a főnököm, ami kifejezetten egy személyes konfliktusból fakad. Felháborít az igazságtalanság és a kollégáim előtti megaláztatás. El kell tűrnöm a vizsgálatokat? Félek, hogy egy esetleges ellenszegülésem esetén rendkívüli felmondással elbocsátanak.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 7. számában (2008. szeptember 22.), 122. kérdésszám alatt
apa pótszabadsága Apai pótszabadság idejére járó távolléti díj megtérítése
Tudomásunkra jutott, hogy idén változtak a gyerekszületés esetén az apát megillető pótszabadság állami támogatására vonatkozó szabályok. Miben áll a változás?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 112. számában (2015. február 2.), 2191. kérdésszám alatt
aránytalan sérelem Átirányítás és aránytalan sérelem
Munkaadóm, élve jogával, más beosztásba helyez 44 napra. Az eddigi egy műszakos rugalmas beosztásom két műszakos kötött időre változik. Ez azzal jár, hogy 11-19 óra közötti délutános műszakom idején reggel fél 9-kor el kell jönnöm otthonról, és csak este 21.15-re érek haza. Kimeríti-e az adott helyzet az aránytalan sérelem fogalmát? A törvény szerint ugyanis az átirányítás nem járhat aránytalan sérelemmel a munkavállalóra.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 76. számában (2012. október 29.), 1477. kérdésszám alatt
atipikus munkaviszony
azonnali hatályú felmondás
azonnali hatályú megszüntetés Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszüntetése
A mai napon fegyelmivel elküldtek, mert tegnap este nem tudtam felvenni a munkát. Éjszakás műszakban lettem volna, de a munkát a magas lázam és felső légúti fertőzésem miatt nem tudtam felvenni, mivel ápoló vagyok, és nem akartam az idős betegeket megfertőzni. A kolléganőmmel szóváltásba keveredtünk, én felhívtam a főnővért, hogy keressen éjszakára embert, mert így nem tudok dolgozni. Közöltem vele, hogy felmondok, és hazaindultam a munkaidőm vége előtt. Másnap hívtam a főnökasszonyomat, hogy fel szeretnék mondani, mire az ő válasza az volt, hogy fegyelmivel ki vagyok rúgva, minden papíromat elpostázza. Hat munkanapot dolgoztam le, ebből kettő van beírva a jelenléti ívbe. Csak azt a két napot fizetik ki. Mi a teendőm ebben az esetben?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 143. számában (2017. január 9.), 2835. kérdésszám alatt