Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott közalkalmazotti megállapodás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Közalkalmazotti megállapodás a Klebelsberg Központnál

Kérdés: Egy középiskolában dolgozom, ahol a közalkalmazotti tanács elnöke vagyok. 2013. január 1-jétől intézményünket is átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, minek kapcsán a munkáltatók jogköre is változott. 2013. január 14-én kaptunk egy írásos tájékoztatást, miszerint az átvétel időpontjától a munkáltatói jogkör gyakorlója a Klebelsberg Központ elnöke. Ebben az esetben a közalkalmazotti szabályzatot kivel köti meg a közalkalmazotti tanács? Korábban az iskola igazgatójával kötöttük.
Részlet a válaszból: […]szétválásról, ezért a működő közalkalmazotti tanácsok elvileg tovább működhetnek, csak nem munkáltatói, hanem telephelyi szinten.Ennek azonban az is feltétele az Mt. 236. §-ának (2) bekezdése szerint, hogy az iskola, mint telephely, önállónak minősüljön, azaz vezetője (az iskolaigazgató) a közalkalmazotti tanácsot megillető egyes részvételi jogok tekintetében jogkörrel rendelkezzen, azaz olyan munkáltatói jogokkal, amelyek tekintetében a közalkalmazotti tanácsnak egyetértési vagy véleményezési joga van (Mt. 262-264. §). Az Nkt. 61. §-ának (6) bekezdése szerint a KIK által fenntartott köznevelési intézményben - az Nkt.-ben foglalt kivétellel - a munkáltatói jogokat a KIK elnöke gyakorolja. Az iskolaigazgató az adott köznevelési intézményben alkalmazottak felett a helyi munkaszervezéssel összefüggő egyes átruházott munkáltatói jogokat gyakorol, ideértve, hogy - az önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, és felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért [Nkt. 69. § (1) bek. b)-d) pont]. Megállapítható tehát, hogy az iskolaigazgató rendelkezik olyan munkáltatói jogokkal, amely a közalkalmazotti tanács hatáskörét érintik. Ez is azt igazolja, hogy a régi közalkalmazotti tanácsok az egyes iskoláknál tovább működhetnek.A Kjt. 17. §-a értelmében a közalkalmazotti tanács a munkáltatóval együttesen megalkotja a közalkalmazotti szabályzatot; ebben állapíthatók meg a közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1700