Kiterjed-e a különadó a munkaviszony megszüntetésekor kapott jutalomra?

Kérdés: Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnál közös megegyezéssel megszüntettük egyik munkavállalónk munkaviszonyát. Jutalom címén kéthavi átlagkeresetnek megfelelő összeget kapott. Ez az összeg is beleszámít a 98%-os adózás alá eső jövedelmekbe, vagy csak a szabadság megváltása és a felmentési időre járó átlagkeresete és a végkielégítése?
Részlet a válaszából: […] ...különadó fizetésére köteles többek között az aköltségvetési szervnél, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásbólalapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített más szervezetnélfoglalkoztatott magánszemély, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.

Törzsgárdajutalom és 98%-os különadó

Kérdés: Felmentett kormánytisztviselőt megillető törzsgárdajutalom a különadó körébe tartozik-e (analóg-e a jubileumi jutalommal)?
Részlet a válaszából: […] ...az adott munkáltatónál (és esetleg jogelődjeinél)eltöltött jogviszonyok jutalmazására szolgál.A Gptv. 9. §-a szerint különadó fizetésére köteles - többekközött - költségvetési szervnél foglalkoztatott magánszemély, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Nyugdíjas vezető közalkalmazott különadó-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Intézetvezető közalkalmazottunknak felmentéssel megszüntettük a közalkalmazotti jogviszonyát, arra tekintettel, hogy öregségi nyugdíjra jogosult. Ezzel egyidejűleg a vezetői megbízása is megszűnt. Vajon a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggésben részére kifizetett összegek a különadó hatálya alá esnek-e, s ha igen, akkor annak milyen összegen felüli részét érinti a különadó?
Részlet a válaszából: […] ...és azöregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, tehát öregséginyugdíjra jogosult [37/B. § (1) bek.]. A különadó fizetése szempontjábólazonban nemcsak az a tény releváns, hogy a közalkalmazott nyugdíjasnak minősül,hanem az is, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.