Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség - a taglétszámfüggőség

Kérdés: Három szakszervezet működik nálunk. Alegnagyobb kollektív szerződés kötésére kezdeményezett tárgyalásokat, a középső ehhez csatlakozott (róluk tudjuk, hogy reprezentatívak). A legkisebb szakszervezetről ez nem egyértelmű, folyamatosan változik a taglétszáma, legutolsó adataink szerint nem reprezentatív. Őt is meg kell hívni a tárgyalásokra? Mi történik akkor, ha kiderül utóbb, hogy mégis reprezentatív?
Részlet a válaszából: […] ...létszámhoz képest a kollektív szerződés megkötésének időpontjában bizonyítottan megfelelően fennállt, úgy a szakszervezet kollektívszerződés-kötési képességgel rendelkezett. Ez azt jelenti, hogy bár a szakszervezetet terheli az együttműködési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Szakszervezetek közötti érdekütközés - nem kollektív munkaügyi vita

Kérdés: Két szakszervezet működik nálunk, mindkettő reprezentatív a kollektív szerződés megkötése szempontjából. A tárgyalások folyamán az a helyzet állt elő, hogy a kötelmi részben nem tudunk megegyezni; számunkra mindkét szakszervezet javaslatai elfogadhatók lennének, de egyiknek sem felel meg, amit a másik javasol. Most konzultációt kezdeményeznek a munkáltatóval a vita feloldása érdekében, de ez az ő dolguk, és ebben nem szeretnénk részt venni. Jól gondoljuk, hogy nem is kell?
Részlet a válaszából: […] Konzultáció kizárólag a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd [Mt. 233. § (1) bek. b) pont], azaz a munkáltatói és a munkavállalói érdekek megvitatására szolgáló eljárás. Két szakszervezet közötti érdekütközés soha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Munkáltatói kollektívszerződés-kötési jogosultság

Kérdés: Internetes keresőszolgáltatást üzemeltető, külföldi tulajdonú, de magyarországi székhelyű gazdasági társaság munkáltatói minőségben Önök szerint jogosult kollektív szerződés kötésére?
Részlet a válaszából: […] A törvény a hatályát a szerint határozza meg, hogy a munkavállaló rendszerint hol végez munkát - ha Magyarországon, akkor a munkaviszonnyal kapcsolatban az Mt.-t kell alkalmazni, ideértve a kollektív szerződés megkötésére vonatkozó XXII. fejezet szabályait is [Mt. 3. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Kollektív szerződés és a megkötésre nem jogosult szakszervezet

Kérdés: Két szakszervezet működik nálunk a munkahelyen. Az egyik megfelel a 10%-os szabálynak, a másik nem. Tervezzük a kollektív szerződésünk módosítását. Kérdésünk, hogy a kisebb súlyú szakszervezetet mikor kell értesíteni erről? Beleszólásuk a módosításba nincs, de nem szeretném, ha utóbb azt támadnák, hogy még csak nem is értesültek arról, hogy kollektívszerződés-módosítást tervezünk, illetve hajtunk végre.
Részlet a válaszából: […] ...veszélyeztetné (ez azonban minden szakszervezetre egyformán alkalmazandó, tehát ezen az alapon azokat az információkat, amelyeket a kollektívszerződés-kötésre jogosult szakszervezettel megosztott a munkáltató, a másik szakszervezettől sem tagadhatja meg). A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 17.

Kollektív szerződések bejelentése

Kérdés: Cégünknél először kötöttünk kollektív szerződést a szakszervezettel, ami januártól hatályba is lépett. Most vettük észre azonban, hogy nem jelentettük be a minisztériumnak. Jár-e ezért valamilyen büntetés egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során?
Részlet a válaszából: […] A bejelentési kötelezettséget az Mt. 41/A. §-a írja elő, ésaz kiterjed nem csupán a megkötött, hanem a módosított, felmondott,megváltozott személyi vagy időbeli hatályú kollektív szerződésekre is. 2008 ótaelektronikus bejelentésre is lehetőség van a 2/2004. FMM rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Kollektív szerződés megkötésének rendje

Kérdés: A kollektív szerződéses tárgyaláson a cégünknél működő 3 szakszervezet közül csak 2 vett részt; a harmadik, amely az üzemi tanácsi választáson 53%-ot szerzett, nem. A szakszervezetek közül mindegyik reprezentatív, de együttesen nem hajlandók megkötni a kollektív szerződést, egyedül pedig egyik sem jogosult rá. Ilyen esetben van lehetőségünk arra, hogy a letárgyalt kollektív szerződés tervezetét a munkavállalókkal jóváhagyassuk?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltatónál több szakszervezet rendelkezikképviselettel, a kollektív szerződés megkötésére az alábbi sorrendet kellfigyelembe venni. Elsődlegesen a kollektív szerződést valamennyi szakszervezetegyüttesen kötheti meg. Ennek feltétele, hogy e szakszervezetek jelöltjei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Szakszervezeti jelöltállítás az üt.-választáson - a munkáltatói jogsértés következményei

Kérdés: A munkáltató nem biztosította szakszervezetünk jelöltállítási jogát az elmúlt üzemi tanácsi választáson, bár a munkavállalók között nagy támogatottsággal rendelkezünk. Ennek következtében érdemben nem tudtunk részt venni a kollektív szerződés megkötésében. Tudjuk érvényteleníteni valahogy a kollektív szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...az Mt. 33. § (3) bekezdésébe, illetve (4) bekezdésébeütköző volta miatt alappal akkor vitathatja, ha bizonyítja, hogy akollektívszerződés-kötési jogosultság őt is megillette a törvényben előírtfeltételek szerint. Az üzemitanács-választáson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Kollektívszerződés-kötés - üzemitanács-választás nélkül?

Kérdés: Munkavállalóink egy része szakszervezeti tag. A szakszervezeti szervük jelezte kollektívszerződés-kötési szándékát. Cégünknél ugyanakkor nem került sor üzemitanács-választásra. Az Mt. 33. §-ának (6) bekezdése álláspontunk szerint lehetőséget biztosít arra, hogy sor kerülhessen kollektív szerződés megkötésére üzemitanács-választás hiányában is. Mindezt arra alapozzuk, hogy a törvényben előírt 50 százalékos szavazati küszöb többek között azért sem érhető el, mert eleve nem volt választás. Helytálló-e az álláspontunk?
Részlet a válaszából: […] ...jóváhagyása érvényességi kelléke a szerződésnek [Mt. 33. § (6)bekezdés]. Ebben az esetben is szükséges tehát, hogy akollektívszerződés-kötési eljárást megelőzze az üzemitanács-választás.Értelmezésünk szerint továbbá az Mt. 33....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 9.