Szakszervezeti reprezentativitás változása kollektív szerződés módosításánál

Kérdés: Hét évvel ezelőtt kötöttünk kollektív szerződést a nálunk működő egyetlen szakszervezettel, amelyet azóta is rendszeresen felülvizsgálunk és módosítunk. Tavaly létrejött egy új szakszervezet, amely nagy taglétszámot épített fel (részben a másik rovására), és bőven elérte a 10%-os reprezentativitási küszöböt. A kollektív szerződés idei felülvizsgálata során így tanácskozási joggal részt vesz a tárgyalásokon. Be kell vonni aláíró félként is, illetve felmondhatja a kollektív szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...a 22/2023. (X. 4.) AB határozattal a tanácskozási jogra vonatkozó kitételt a normaszövegben megsemmisítette, és kimondta, hogy a kollektívszerződés-kötési képességet utóbb megszerzett szakszervezetek több jogosultsággal rendelkeznek a kollektív alku folyamatában:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség – a taglétszámfüggőség

Kérdés: Három szakszervezet működik nálunk. Alegnagyobb kollektív szerződés kötésére kezdeményezett tárgyalásokat, a középső ehhez csatlakozott (róluk tudjuk, hogy reprezentatívak). A legkisebb szakszervezetről ez nem egyértelmű, folyamatosan változik a taglétszáma, legutolsó adataink szerint nem reprezentatív. Őt is meg kell hívni a tárgyalásokra? Mi történik akkor, ha kiderül utóbb, hogy mégis reprezentatív?
Részlet a válaszából: […] ...létszámhoz képest a kollektív szerződés megkötésének időpontjában bizonyítottan megfelelően fennállt, úgy a szakszervezet kollektívszerződés-kötési képességgel rendelkezett. Ez azt jelenti, hogy bár a szakszervezetet terheli az együttműködési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Munkaruhával kapcsolatos munkaadói szabályozás

Kérdés: Mi a megfelelő eljárási rend a munkaruha kiosztására vonatkozóan? Belső szabályzatban vagy kollektív szerződésben érdemes a részleteket rögzíteni? Szükséges-e átvételi elismervényt aláíratni minden egyes munkavállalóval az átvett munkaruha kapcsán, abban részletezve, hogy miből, mennyit, milyen értékben, mikor vett át, mennyi a kihordási idő, illetve nyilatkoztatni arról, hogy munkaviszonya megszűnésekor a munkaruhát tisztán leadja, vagy tudomásul veszi, hogy ellenkező esetben a munkaruha értékének időarányos részével tartozik a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaviszony tartalmát. Természetesen a kollektív szerződésben történő szabályozás előfeltétele, hogy működjék Önöknél kollektívszerződés-kötési képességgel rendelkező szakszervezet. A munkáltatói belső szabályzat ezzel szemben egyoldalú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség és igazolása

Kérdés: Milyen módon állapítható meg, hogy a munkáltatónál a szakszervezet rendelkezik-e kellő reprezentativitással kollektív szerződés megkötéséhez?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozóan egyéb feltételt nem tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy amelyik szakszervezet a hivatkozott feltétellel rendelkezik, az kollektívszerződés-kötési jogosultsággal is rendelkezik; vita esetén azonban a taglétszámot, s ezzel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Szakszervezeti taglétszám igazolása kollektív szerződés kötéséhez

Kérdés: Hogyan tudjuk igazoltatni a szakszervezettel, hogy a kollektív szerződés megkötéséhez szükséges taglétszámmal rendelkezik? Milyen dokumentumokat lehet elfogadni hitelesnek? Eljárhat-e úgy a munkáltató, hogy ha nem igazolja a szakszervezet a reprezentativitást adott időpontig, akkor megszűntnek tekinti a kollektív szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalói létszámhoz képest a kollektív szerződés megkötésének időpontjában bizonyítottan megfelelően fennállt, a szakszervezet kollektívszerződés-kötési képességgel rendelkezett – függetlenül attól, hogy ezt időben bejelentette-e a munkáltatónak....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.

Szakszervezetek közötti érdekütközés – nem kollektív munkaügyi vita

Kérdés: Két szakszervezet működik nálunk, mindkettő reprezentatív a kollektív szerződés megkötése szempontjából. A tárgyalások folyamán az a helyzet állt elő, hogy a kötelmi részben nem tudunk megegyezni; számunkra mindkét szakszervezet javaslatai elfogadhatók lennének, de egyiknek sem felel meg, amit a másik javasol. Most konzultációt kezdeményeznek a munkáltatóval a vita feloldása érdekében, de ez az ő dolguk, és ebben nem szeretnénk részt venni. Jól gondoljuk, hogy nem is kell?
Részlet a válaszából: […] Konzultáció kizárólag a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd [Mt. 233. § (1) bek. b) pont], azaz a munkáltatói és a munkavállalói érdekek megvitatására szolgáló eljárás. Két szakszervezet közötti érdekütközés soha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Munkáltatói kollektívszerződés-kötési jogosultság

Kérdés: Internetes keresőszolgáltatást üzemeltető, külföldi tulajdonú, de magyarországi székhelyű gazdasági társaság munkáltatói minőségben Önök szerint jogosult kollektív szerződés kötésére?
Részlet a válaszából: […] A törvény a hatályát a szerint határozza meg, hogy a munkavállaló rendszerint hol végez munkát – ha Magyarországon, akkor a munkaviszonnyal kapcsolatban az Mt.-t kell alkalmazni, ideértve a kollektív szerződés megkötésére vonatkozó XXII. fejezet szabályait is [Mt. 3. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Kollektív szerződés és a megkötésre nem jogosult szakszervezet

Kérdés: Két szakszervezet működik nálunk a munkahelyen. Az egyik megfelel a 10%-os szabálynak, a másik nem. Tervezzük a kollektív szerződésünk módosítását. Kérdésünk, hogy a kisebb súlyú szakszervezetet mikor kell értesíteni erről? Beleszólásuk a módosításba nincs, de nem szeretném, ha utóbb azt támadnák, hogy még csak nem is értesültek arról, hogy kollektívszerződés-módosítást tervezünk, illetve hajtunk végre.
Részlet a válaszából: […] ...veszélyeztetné (ez azonban minden szakszervezetre egyformán alkalmazandó, tehát ezen az alapon azokat az információkat, amelyeket a kollektívszerződés-kötésre jogosult szakszervezettel megosztott a munkáltató, a másik szakszervezettől sem tagadhatja meg). A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 17.

Életkor alapján járó pótszabadság csökkenthetősége az üzemi megállapodásban

Kérdés: Úgy tudom, ha egy munkáltató az üzemi tanáccsal üzemi megállapodást köt, akkor ez egyenértékű lesz a kollektív szerződéssel, azaz az új Mt.-ben jelölt eltéréseket ez alapján is meg lehet tenni. Az eltérések között van, hogy ezen megállapodás alapján csökkenthető a pótszabadság mértéke. Ha egy munkavállaló a régi Mt. alapján már megszerezte például a 30 nap alapszabadságot, ezt – rosszabb esetben – vissza lehet-e csökkenteni 20 napra? Azaz elvehető-e a már (elvileg) megszerzett szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...által kötött kollektívszerződés hatálybalépésével. Akkor is hatályát veszti az üzemi megállapodásnormatív része, ha a szakszervezet kollektívszerződés-kötési jogosultságát amunkáltatónak bejelenti, vagy ha az üzemi tanács megszűnik – ide nem értve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 30.

Kollektív szerződések bejelentése

Kérdés: Cégünknél először kötöttünk kollektív szerződést a szakszervezettel, ami januártól hatályba is lépett. Most vettük észre azonban, hogy nem jelentettük be a minisztériumnak. Jár-e ezért valamilyen büntetés egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során?
Részlet a válaszából: […] A bejelentési kötelezettséget az Mt. 41/A. §-a írja elő, ésaz kiterjed nem csupán a megkötött, hanem a módosított, felmondott,megváltozott személyi vagy időbeli hatályú kollektív szerződésekre is. 2008 ótaelektronikus bejelentésre is lehetőség van a 2/2004. FMM rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.
1
2