Összes tárgyszó megjelenítése

egészséget veszélyeztető munkafeltétel Veszélyességi pótlék - az egészség veszélyeztetése nem fizethető meg
Milyen esetben jár veszélyességi pótlék? Évek óta forrasztunk, és még csak nemrég tértünk át az EU-ban megengedett forrasztóanyagra. Az elszívóberendezés elavult és nem sokat ér. Van évente vérvétel, de az eredményt nem adják ki. A hozzánk tartozó anyavállalatnál van veszélyességi pótlék, de nálunk nincs. Mit lehet tenni ennek érdekében?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 150. számában (2017. június 19.), 2983. kérdésszám alatt
egészségkárosító kockázat
egészségkárosodott munkavállaló
egészségügyi alkalmasság
egészségügyi alkalmatlanság
egészségügyi dolgozó
egészségügyi kiegészítő pótlék Pótlékok az idősek otthonában
Intézményünk bentlakásos idősek otthona, a terápiás munkatársaknak is adjuk az ágy melletti pótlékot. A kolléganő szülés után két évvel "papíron" visszajött, de a korábbi időszak ki nem vett szabadságát tölti, illetve az idei év arányos szabadságát (17 nap), tudván hogy hamarosan ismét elmegy táppénzre, mert már várandós. Ebben az esetben (relatív munkavégzés nélkül is) megilleti-e az ágy melletti pótlék? A korábbi év szabadságát és az idei év szabadságát (17 nap) külön kell ebben az esetben választani? Ágazati pótlékot kell-e adni? Vagy csak az alapbérrel kell számolni?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 169. számában (2018. augusztus 27.), 3355. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó
egyéni védőeszköz Pihenőidő biztosítása egyéni védőeszköz viselése esetén
Egyéni védőeszköz viselése esetére a pihenőidőt melyik törvény határozza meg?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 143. számában (2017. január 9.), 2828. kérdésszám alatt
egyenlő bánásmód
egyenlő bér elve
egyenlőtlen munkafeltételek Egyenlőtlen munkafeltételek
Egy vállalat pénzügyi osztályán dolgozom, a sok azonos munkakört betöltő munkavállaló egyikeként, ahol nem egyenlőek a munkafeltételek. Egyeseknek a munkáltató biztosít céges mobilt, korlátlan internetet, legújabb notebookot, másoknak nem, vagy csak régi, lassú munkaeszközöket, korlátozott internetelérést ugyanarra a munkára. Tulajdonképpen mindez attól függ, melyik munkatársnak milyen személyes kapcsolata van a főnökkel, hogy továbbítja-e az igénylőlapot. Rendben van ez így, van-e jogszabály erre vonatkozóan?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 136. számában (2016. augusztus 8.), 2693. kérdésszám alatt
egyenlőtlen munkaidő-beosztás
egyeztetés
egyházi fenntartású köznevelési intézmény Egyházi iskola pedagógusa - nem jár jubileumi jutalom
Pedagógus munkavállaló 20 évig állami intézményben, tehát közalkalmazottként dolgozott. Ugyan az intézmény utóbb egyházi fenntartású lett, de továbbfoglalkoztatta őt. Idén lesz 40 éve, hogy pedagógusként ugyanott dolgozik. Azt olvastam, hogy "A szociális törvény alapján a központi költségvetéséről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő, egyházi fenntartású intézmény legalább a Kjt. 55-80. §-ában megállapított feltételeket köteles biztosítani a munkavállalók számára az illetményrendszert illetően". Mivel a jubileumi jutalomról a Kjt 78. §-a rendelkezik, értelmezhető-e ez úgy, hogy az egyházi fenntartású intézményben dolgozó munkavállalónak is jár a jubileumi jutalom? Illetve amennyiben jár, kérhető-e visszamenőleg a 25 és 35 éves jutalom?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 155. számában (2017. október 16.), 3082. kérdésszám alatt
egyoldalú jognyilatkozat közlése Munkáltatói késedelem a munkaköri leírás átadásával kapcsolatban
Most kaptam meg a munkaköri leírásomat, de itt dolgozom már pár éve. A papíron 2014-es dátum szerepel. Köteles vagyok aláírni? Ha nem írom alá, mi lesz a következménye?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 143. számában (2017. január 9.), 2834. kérdésszám alatt
egyoldalú kinevezésmódosítás
egyoldalú kötelezettségvállalás
egyoldalú kötelezettségvállalás felmondása Prémiumszabályzat - a munkáltatói visszavonás lehetősége
Módunkban áll-e súlyos gazdasági helyzetben egyoldalúan csökkenteni a prémiumszabályzatban egyoldalúan megállapított prémiumot, illetve szükség esetén esetlegesen megszüntetni azt a munkahelyek megtartása és a létszámleépítés elkerülése érdekében?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 118. számában (2015. június 15.), 2312. kérdésszám alatt
egyoldalú módosítás
egyszerűsített foglalkoztatás
együttdöntési jog (üzemi tanács)
együttműködési kötelezettség
együttműködési megállapodás
elállás
elektronikus dokumentum
elévülés
elfogultság Elfogultsági kifogás elbírálása
Végrehajtási kifogásomra teljes személyes költségmentességet kaptam. A bírósági titkár az eljárásában részben helyt adott a kifogási kérelmemnek, viszont kötelezett arra, hogy a 15 000 Ft illeték felét, 7500 Ft-ot fizessek meg, mivel csak részben lettem pernyertes. Jogszerűen járt el az eljárásban a bírósági titkár? Egy másik ügyben a kártérítési keresettel éltem, amely 2017. február 5. napján érkezett meg a munkaügyi bíróságra. Ez ügyben a mai napig nem kaptam választ a bíróságtól. Az iratbetekintés során nem tudták elém tenni az e dátummal ellátott, érkeztetett keresetemet, ezért panasszal éltem a bíróság elnökénél. Az ítélőtáblától kaptam egy olyan, nem létező perszámra hivatkozó határozatot, hogy az elfogultsági kérelmemet elutasították, és nem teszik át a kereseti kérelmemet másik bíróságra. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs; de felülvizsgálati kérelemmel azért élhetek ellene? Ugyanis nem egyértelmű az ítélőtábla határozata, hogy csak az elfogultsági kérelmemet utasította el, vagy az a kártérítési keresetemre is kiterjed-e.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 160. számában (2018. február 5.), 3187. kérdésszám alatt
ellenérték
ellenőrzési jogkör
elmaradt jövedelem
elmaradt jubileumi jutalom Jubileumi jutalom kifizetésének korrekciója
Egy közalkalmazott 2013 decemberében a 30 éves helyett a 25 éves jubileumi jutalmát kapta meg. Most jelezte ezt, és szeretnénk megoldást találni a problémára. Az ügy előzménye, hogy a 25 éves jubileumi jutalom kifizetésére a személyi anyagban csak határozatot találtunk, a kifizetőhely információja alapján a számfejtő programban lejelentésre került az összeg, de ugyanakkor sztornózták is. Az okára nem derült fény. Van valamilyen jogszabályi hivatkozás erre? Mi alapján, milyen jogcímen és mennyit kell neki fizetni, ha jogos az igénye?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 125. számában (2015. november 23.), 2459. kérdésszám alatt
elmaradt munkabér
előkészítő és befejező tevékenységek
előmeneteli rendszer
előnyben részesítés Szakszervezeteknek biztosított kedvezmények
A korábban a cégünknél működő szakszervezet mellett nemrég egy újabb is alakult, amely jelentős munkavállalói létszámot tömörít. Az elmúlt években több megállapodásunk is született a régi szakszervezettel arra vonatkozóan, hogy a jogosultságaikat milyen módon gyakorolhatják (pl. helyiséghasználat, a munkaidő-kedvezmény igénybevételének bejelentése). Most az új szakszervezettel is meg kell állapodni ezekről? Kötelesek vagyunk-e ugyanazokat a jogosultságokat biztosítani neki is?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 50. számában (2011. április 4.), 966. kérdésszám alatt
előrehozott öregségi nyugdíj
előszerződés munkaviszony létesítésére Előszerződés munkaviszony létesítésére
Van-e jogi akadálya annak, hogy ún. előszerződést kössünk egy jövőben biztosan bekövetkező időpontban létrehozandó munkaviszonyra? Speciális szaktudást igénylő területen foglalkoztatunk, ezért rendkívül fontos, hogy folyamatosan biztosított legyen a megfelelő szakismerettel és képzettséggel rendelkező munkaerő. Egy 8 hónap múlva megüresedő állásra (akkor telik le egy határozott idejű munkaviszony) vennénk fel egy tehetséges fiatalt.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 18. számában (2009. május 18.), 343. kérdésszám alatt
elszámolás
elszámolási időszak
elszámolási kötelezettség
elvált szülők Gyermek utáni pótszabadság elvált szülőnek
Elvált munkatársunknak, akinek a feleségénél van elhelyezve a 16 éven aluli gyermek, jár-e a gyermekek utáni pótszabadság? Több helyen olvasom szakértőktől, hogy igen, de az Mt. idevonatkozó paragrafusából ezt nem látom egyértelműen.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 139. számában (2016. október 10.), 2746. kérdésszám alatt
elvárható jövedelem Elvárható jövedelem megállapítása
Az elvárható jövedelem összegébe mit kell beszámítani? Idetartozik az őstermelői vállalkozásból befolyó összeg is?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 64. számában (2012. február 6.), 1216. kérdésszám alatt
elvárt munkabéremelés Alacsony keresetűek munkabérének emelése elvárt mértékben
Az Akmt. az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését írja elő 2012. január 1-jétől. A munkabéremelés elvárt mértéke alatt mit kell érteni? Ha a béren kívüli juttatások mértékét emeljük, például az étkezési utalvány mértékét havi 5000 Ft-ról 15 000 Ft-ra, ezt is beszámíthatom a munkabéremelés elvárt mértékébe?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 60. számában (2011. november 2.), 1144. kérdésszám alatt
emberi méltóság Munkavállalók ellenőrzése "bekamerázással"
Igaz, hogy az új munkajogi szabályok megengedik, hogy a munkáltató bekamerázza a munkahelyet, és így figyelje a munkavállalók munkavégzését?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 69. számában (2012. május 21.), 1325. kérdésszám alatt
emelt összegű végkielégítés
engedélyezett létszám Engedélyezett létszám helyett bértömeg-gazdálkodás
Költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint a munkakörönkénti létszámokat hol kell feltüntetni? A 368/2011. Korm. rendelet 2015. január 1-jei módosításával az SzMSz-ben az engedélyezett létszámot már nem kell feltüntetni.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 116. számában (2015. április 27.), 2289. kérdésszám alatt
engedményezés
erkölcsi bizonyítvány
esedékesség
eskütétel Kinevezés és eskü nélküli foglalkoztatás - semmisség orvoslása
Hivatalunkban a folyamatos átszervezések, és személyügyi mozgások következtében megnövekedett munkateher miatt sajnos előfordult olyan, hogy egy-egy köztisztviselő kinevezési okiratának aláírására és az eskütételre a munkába állást követő 3-4. héten került sor. Utóbb egyikük bírósághoz fordult, és többek között arra is hivatkozik, hogy jogellenesen foglalkoztattunk. Mi lesz ennek ránk nézve a jogkövetkezménye?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 51. számában (2011. április 26.), 987. kérdésszám alatt
EU-kékkártya EU-kékkártya alapján ki foglalkoztatható Magyarországon?
A sajtóból értesültünk róla, hogy a magas képzettséggel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára egységesen EU-kékkártyát állítanak ki, akik e kártya birtokában jogosultak a tagállamokon belüli tartózkodásra és munkavállalásra. Magyarországon ez milyen személyi körre vonatkozik? Mik a kártya kiváltásának előnyei?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 42. számában (2010. október 11.), 809. kérdésszám alatt
EU-tagállam állampolgára Munkaerő-közvetítés - hogyan kérhető?
Szállítmányozási területen keresnénk sofőröket határozott időre, hazai munkaerő hiányában akár uniós tagállamok állampolgárait is felvennénk. Hogyan kérhetünk munkaerőt és azon belül uniós tagállamok állampolgárainak a kiközvetítését?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 46. számában (2011. január 10.), 886. kérdésszám alatt
európai üzemi tanács Európai üzemi tanács létrehozása
Cégünk multinacionális vállalatcsoporthoz tartozik, amely az Európai Unióban mintegy 4000 főt foglalkoztat, Magyarországon több mint 1200-at. Kérdésem, kötelező-e, és ha igen, milyen feltételek mellett létrehozni európai üzemi tanácsot?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 59. számában (2011. október 10.), 1138. kérdésszám alatt
európai üzemi tanács létrehozása Európai üzemi tanács létrehozása
Cégünk multinacionális vállalatcsoporthoz tartozik, amely az Európai Unióban mintegy 4000 főt foglalkoztat, Magyarországon több mint 1200-at. Kérdésem, kötelező-e, és ha igen, milyen feltételek mellett létrehozni európai üzemi tanácsot?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 59. számában (2011. október 10.), 1138. kérdésszám alatt