Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott közcélú munka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közcélú foglalkoztatott - a hozzájárulás visszakövetelhetősége

Kérdés: Építési vállalkozóként a nyári árvízben károsodott ingatlanok helyreállításában vettünk részt. Utóbb felmerült, hogy az általunk határozott ideig foglalkoztatott személyek közül volt olyan, aki közcélú munka keretében állítólag nem lett volna foglalkoztatható, mert időközben álláskeresési támogatásra szerzett jogosultságot. Erről a munkaszerződés megkötésekor és azt követően a munkaviszony fennállása alatt sem volt tudomásunk. Visszakövetelhe­tik-e az érintett személy(ek) munkabéréhez és járulékaihoz adott önkormányzati hozzájárulást tőlünk?
Részlet a válaszból: […]megjelölésével. A 238/2010. Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a vállalkozó munkaerőigényét kizárólag annak bejelentésekor közcélú munkára létesített munkaszerződéssel rendelkező személyekkel kell kielégíteni. A Szoctv. 36. § (3) bekezdés c) pontja alapján egyébként közcélú munka keretében azon álláskeresési támogatásra jogosult személy is foglalkoztatható, aki éppen a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerzi meg az álláskeresési támogatásra (álláskeresési járadékra vagy álláskeresési segélyre) való jogosultságot. Ugyanis az Flt. alapján mind az álláskeresési segélyre, mind az álláskeresési járadékra való jogosultságnak az a feltétele, hogy az álláskeresővé válást megelőző négy éven belül legalább meghatározott idejű jogszerző idővel rendelkezzen. Az önkormányzat a 238/2010. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján megteszi a szükséges intézkedéseket a munkaszerződés megkötése érdekében, valamint a munkaviszony létesítése előtt megállapodást köt a vállalkozóval. E megállapodás tartalmazza többek között a közcélú munkavégzésben már részt vevő és igénybe veendő személyek nevét, szakképzettségét, a részükre folyósított munkabért. Összegezve: a települési önkormányzat, mint a közcélú munka megszervezője, határozza meg azon munkavállalókat, akikkel a vállalkozó közcélú foglalkoztatás céljából munkaviszonyt létesíthet. Felelősség a vállalkozót álláspontunk szerint nem terhelheti olyan körülmény nem tudása (azaz, hogy ki foglalkoztatható közcélú munka keretében) miatt, amelyet egyébként a települési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 897

2. találat: Közcélú munka - ki lehet munkáltató?

Kérdés: Nem önkormányzati tulajdonú, azonban az önkormányzat által megbízott gazdálkodó szervezetként közcélú munka keretében foglalkoztathatunk-e közmunkásokat olyan feladatokra, mint például csatornázás és belvízmentesítés? Milyen időtartamban vonhatók be közcélú foglalkoztatásba, és milyen mértékű juttatásban kell őket legalább részesíteni?
Részlet a válaszból: […]illetve jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelyben a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik. Feltételezve, hogy a csatornázás, valamint a belvízmentesítés ilyen feladatnak minősül, ezek ellátására lehetőség van közcélú munkavégzés keretében. A Szoctv. 36. § (4) bekezdése alapján közcélú munkavégzésre határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni. A közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződést munkáltatóként nem kizárólag a települési önkormányzat, hanem - többek között - a települési önkormányzat által a közcélú munka megszervezésével megbízott szervezet is megkötheti. A határozott idejű munkaviszonyt legalább napi hatórás munkaidővel, és legalább évi kilencven munkanapos időtartamra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 654
Kapcsolódó tárgyszavak: