Közalkalmazotti vezetői megbízás visszavonása

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató vagyunk; az SzMSz módosítására a közeljövőben kerül sor. Ugyanakkor az egyik érintett főosztályunk vezetőjének munkájával a fenntartó önkormányzat nincs megelégedve. A belső ellenőrzés ugyanis megállapította, hogy közvetve több feltárt működési jogsértés létrejötte visszavezethető a vezető mulasztásaira. Ezt a személyt nem kívánjuk az új SzMSz szerinti szakmai egység vezetőjévé kinevezni. Hogyan járunk el helyesen?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 23. §-a értelmében a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól, a vezetői megbízás azonban a határozott idő lejárta előtt is írásban, indokolás nélkül visszavonható a munkáltatói jogkör gyakorlója által. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 17.

Határozott idejű vezetői megbízás visszavonása

Kérdés: Milyen követelményeknek kell megfelelnie a közalkalmazott határozott idejű vezetői megbízása visszavonásának? Egyáltalán jogszerű-e a határozott idejű vezetői megbízás visszavonása, vagy ez csak a határozatlan idejű vezetői megbízások esetében lehetséges?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 23. § (4) bekezdése szerint a vezetői megbízásvisszavonását – a közalkalmazott kérelmére – a munkáltatónak indokolnia kell. ALegfelsőbb Bíróság BH 2002/116. számú döntése kimondta, hogy a közalkalmazottvezetői megbízását írásban, valós és okszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Közalkalmazotti vezetői megbízás – a visszavonás indokolására nyitva álló határidő

Kérdés: Vezető beosztású közalkalmazottunk vezetői megbízását február 1-jei hatállyal visszavontuk. A közalkalmazott február 2-án levélben kérte a megbízás visszavonásának indokolását. A levél a közalkalmazott felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető titkárságára február 4-én érkezett meg. Tekintettel arra, hogy a vezető február 8-áig nem volt az irodában, az indokolást február 8-án, 4 nappal a levél beérkezését követően postáztuk a közalkalmazott részére. A közalkalmazott pert indított vezetői megbízása visszavonásának jogellenessége megállapítása iránt, arra hivatkozással, hogy a megbízás visszavonásának indokolására biztosított 3 napos határidő lejárta után küldtük meg részére az indokolást. Emiatt jogellenes a vezetői megbízás visszavonása?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 23. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy avezetői megbízás visszavonását – a közalkalmazott kérelmére – indokolni kell.Az indokolásból a visszavonás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén avisszavonás indokának valóságát és okszerűségét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 19.