Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott közalkalmazotti vezetői megbízás visszavonása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közalkalmazotti vezetői megbízás visszavonása

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató vagyunk; az SzMSz módosítására a közeljövőben kerül sor. Ugyanakkor az egyik érintett főosztályunk vezetőjének munkájával a fenntartó önkormányzat nincs megelégedve. A belső ellenőrzés ugyanis megállapította, hogy közvetve több feltárt működési jogsértés létrejötte visszavezethető a vezető mulasztásaira. Ezt a személyt nem kívánjuk az új SzMSz szerinti szakmai egység vezetőjévé kinevezni. Hogyan járunk el helyesen?
Részlet a válaszból: […]megbízású közalkalmazott nem megfelelő munkavégzésével, esetleges kötelezettségszegésével, a munkáltatónak benne fennálló bizalma megingásával függ össze. Az indoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell lennie, a munkáltatónak azt egy esetleges vita esetén tényekkel alá kell támasztania. A vezetői megbízás visszavonása után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti eredeti "beosztotti" munkakörében kell továbbfoglalkoztatni; ha az eredeti munkakör már nem betölthető, akkor vagy közös megegyezéssel lehet a kinevezésben a munkakört módosítani, vagy a munkáltató a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti indokkal (beosztotti munkakörbe tartozó feladat megszűnése, illetve a beosztotti munkakört érintő átszervezés) a közalkalmazottat felmentheti, vagy közös megegyezéssel a jogviszonyt megszüntetheti.A fentiek alapján - a kérdezett esetben - a vezetői megbízás határozott idő lejártát megelőző visszavonása megtörténhet mind az átszervezésre, mind a közalkalmazott nem megfelelő munkavégzésére, illetőleg kötelezettségszegésére hivatkozással. Ha mindkét indok fennáll, a munkáltató nem köteles mindkettőre hivatkozni, de a kettő közül csak olyanra hivatkozhat, amely a valóság, okszerűség követelményének a fentiek szerint megfelel. Az átszervezésre hivatkozás, mint indok, akkor áll meg, ha az új SzMSz valóban érinti az adott vezető megbízását; ellenkező esetben az indok nem felel meg az okszerűség követelményének. A kötelezettségszegésre hivatkozás akkor fogadható el, ha a belső ellenőrzés bizonyítékai meggyőzőek. A munkáltatónak azt kell bizonyítania, hogy jogsértés történt, amelynek megakadályozása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1886

2. találat: Határozott idejű vezetői megbízás visszavonása

Kérdés: Milyen követelményeknek kell megfelelnie a közalkalmazott határozott idejű vezetői megbízása visszavonásának? Egyáltalán jogszerű-e a határozott idejű vezetői megbízás visszavonása, vagy ez csak a határozatlan idejű vezetői megbízások esetében lehetséges?
Részlet a válaszból: […](MK 95.). Mindez azt jelenti, hogy az indokolásból világosan ki kell tűnnie a visszavonás okának, valamint valósnak és okszerűnek kell lennie. Vita esetén a visszavonás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A visszavonás abban az esetben fejezi ki világosan a visszavonás okát, ha abban a munkáltató megjelölte azokat a konkrét tényeket, illetve körülményeket, amelyekre a vezetői megbízás visszavonását alapította. A visszavonás valóságának követelménye értelmében csak az igaz, vagyis a valós tényeknek megfelelő indokolás fogadható el. A visszavonás okának egyszersmind okszerűnek is kell lennie, a tényeknek megfelelő felmondási indok okszerűségéből lehet ugyanis megállapítani azt, hogy a munkáltatónál valóban nincs szükség a közalkalmazott vezetői megbízás keretében ellátott munkájára a felhozott indok vagy indokok következtében. A Legfelsőbb Bíróság BH 1997/373. számú eseti döntésében rámutatott arra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 531

3. találat: Közalkalmazotti vezetői megbízás - a visszavonás indokolására nyitva álló határidő

Kérdés: Vezető beosztású közalkalmazottunk vezetői megbízását február 1-jei hatállyal visszavontuk. A közalkalmazott február 2-án levélben kérte a megbízás visszavonásának indokolását. A levél a közalkalmazott felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető titkárságára február 4-én érkezett meg. Tekintettel arra, hogy a vezető február 8-áig nem volt az irodában, az indokolást február 8-án, 4 nappal a levél beérkezését követően postáztuk a közalkalmazott részére. A közalkalmazott pert indított vezetői megbízása visszavonásának jogellenessége megállapítása iránt, arra hivatkozással, hogy a megbízás visszavonásának indokolására biztosított 3 napos határidő lejárta után küldtük meg részére az indokolást. Emiatt jogellenes a vezetői megbízás visszavonása?
Részlet a válaszból: […]kérheti; a munkáltató az indokolást további három napon - értsd: naptári napon - belül köteles a közalkalmazott részére írásban megadni. A Kjt. vonatkozásában is alkalmazandó az Mt. 12. §-ának (5) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy a határidő elmulasztása akkor menthető ki, ha a törvény ezt kifejezetten megengedi. Márpedig a Kjt. nem enged kimentést az indokolás megadásának a három napon belül történő megadása alól. Ez a háromnapos határidő jogvesztő, a mulasztás nem menthető ki. A kérdésében írt adatok alapján - miután a munkáltató február 4-én kapta meg a közalkalmazottnak a visszavonás indokolását kérelmező levelét - legkésőbb február 7-én el kellett volna küldeni a választ a közalkalmazott részére. A megbízás visszavonásának indokolása azonban a határidő lejárta után, február 8-án[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 16