Kinevezési okirat átadásának határideje

Kérdés: A Kjt. hatálya alatt az új belépő kinevezési okiratát a belépéshez képest mikor, mennyi időn belül kell átadni?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni [Kjt. 21. § (1) bek.]. A kinevezési okirat tartalmazza a közalkalmazotti jogviszonyt létesítő megállapodást, annak a közalkalmazott munkába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.

Nyugdíjas közalkalmazott foglalkoztatása

Kérdés: Óvónő és dajka munkakörre vonatkozó a kérdésünk. Nyugdíjas foglalkoztatható-e közalkalmazottként? Ha igen, akkor hogyan, milyen módon oldható meg a 40 év jogosultsági idővel nyugdíjba vonuló, illetve az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy foglalkoztatása esetében? Nyugdíjas foglalkoztatására az óvodákban jelentkező óvónő- és dajkahiány miatt lenne szükség. Négy-öt hónapot ugyanis csak nyugdíjas foglalkoztatásával tudná megoldani az óvoda. Határozott idejű kinevezéssel lehetséges esetleg?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók [Kjt. 20/A. § (2) bek.].A Kjt. a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítését szigorú szabályokhoz köti. E szerint közalkalmazotti jogviszony - ha törvény eltérően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 11.

Hat hónapon belüli visszavétel a korábbi munkakörbe

Kérdés: Van-e olyan törvény, miszerint ha adott munkakörből munkanélküli lesz valaki, akkor abba a munkakörbe 6 hónapig nem vehetnek fel új dolgozót? Törvényes-e ez alapján a 2015. szeptember 4-én gyermekfelügyelői állásra kiírt pályázat egy speciális általános iskolában akkor, ha egy volt közalkalmazott ebből a munkakörből 2015. június 23-tól jelenleg is munkanélküli, és mivel még a 6 hónapon belül vagyunk, törvényesen elfoglalhatja-e ez a személy a kiírt állást?
Részlet a válaszából: […] Nincs olyan jogszabályi előírás, amely úgy rendelkezne, hogy ha az adott munkakört betöltő személy álláskeresővé válik, akkor 6 hónapig a volt munkaköre nem tölthető be. (Ezt legfeljebb foglalkoztatási támogatásra a támogatást nyújtó szervvel kötött szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Közalkalmazotti jogviszony létesítése a felmentési idő alatt

Kérdés: Pedagógusként állok közalkalmazotti jogviszonyban. Átszervezés miatt felmentettek, jelenleg a felmentési idő alatt még dolgozom. Létesíthetek-e közben máshol közalkalmazotti jogviszonyt? Kihat-e ez a végkielégítésre való jogosultságomra?
Részlet a válaszából: […] Ameddig a közalkalmazotti jogviszony fennáll, további munkavégzésre irányuló jogviszonyt a közalkalmazott csak az összeférhetetlenségi szabályokra tekintettel vállalhat. A Kjt. 41. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis a közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Közalkalmazotti jogviszony létesítése nyugdíj mellett

Kérdés: Közalkalmazott vagyok, áprilisban elérem a rám irányadó nyugdíjkorhatárt. Ekkor szeretnék nyugdíjba menni, ezért arra gondoltam, hogy megkérem a munkáltatómat, mentsen fel, majd megbeszélem vele, hogy utána nyugdíjasként alkalmazzon, így megkapnám az ellátást és a béremet is. Szeretném tudni, hogy ennek az elképzelésnek van-e bármi akadálya, vagy ha a munkáltató beleegyezik, akkor megoldható, hogy a nyugdíj mellett tovább dolgozzak?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel - többek között - akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetve legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Kjt. 30. § (1) bek.]. Tehát akkor, ha Ön betöltötte...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Kórházi alkalmazott illetményének fizetése

Kérdés: 2013. szeptember 10-én kezdtem el dolgozni egy kórházban. A VIP-osztályra jelentkeztem, mert itt kiemelt bérezést ígértek. Elvállaltam a munkát, annak ellenére, hogy azt a tájékoztatást kaptam, hogy átmenetileg, pár hétre a Traumatológia állományába vesznek fel. Kiemelt bérezésről egészen októberig nem is volt szó, akkor a zúgolódások miatt kihirdették, hogy kapunk bruttó 40 000+10 000 Ft pótlékot, visszamenőleg, hóközi kifizetésként. De ezt a mai napig nem kaptuk meg, a munkaügyi osztályon is összevissza ígérgetnek, ma már csupán annyit, hogy csak nyelvpótlékot fognak fizetni. A másik kérdésem, hogy rosszul számolták ki az éveimet, ezért nem a megfelelő besorolási sávba tettek. Mit tehetnék az ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésbeli esetben arról lehet szó, hogy az Ön által aláírt kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony létesítését megelőző tárgyalásokon elhangzottak ellentétben állnak egymással. Az Mt. 28. §-a alapján, ha a fél a megállapodás megkötésekor - többek között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

Pályázati anyag visszaküldésének szabályai

Kérdés: Dajka és takarító munkakörre pályázatot adott be iskolám a kormányzati személyügyi központhoz, majd költségmegtakarítás céljából "sima" levélben küldte vissza a sikertelen pályázók részére a pályázatot. Ezt most számon kéri a fenntartó. Van arra jogszabályi kötelezés, hogy tértivevényes levélben kell annak a pályázatát visszaküldeni, aki nem nyert? Jogellenesen jártunk el?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. rendelkezései szerint közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt [Kjt. 20/A. § (1) bek.]. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 29.

Alkalmatlan gyakornok közalkalmazotti foglalkoztatása

Kérdés: Egyik önkormányzati intézményünknél informatikus munkakörben foglalkoztattunk gyakornokot, akit a Kjt. előírásainak megfelelően minősítettünk. Minősítése "nem megfelelt" lett, aminek az lett a következménye, hogy el kellett küldenünk. Kizárja ez azt, hogy az önkormányzat akár az eredeti, akár más intézményében vele közalkalmazotti jogviszonyt létesítsen?
Részlet a válaszából: […] ...létesítsen, még abban az esetbensem, ha a munkakör ugyanaz, mint amelyben a munkája nem volt megfelelő, illetveakkor sem, ha az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésének időpontjaesetleg az előző megszűnését követő nap. (Ellenkező esetben a nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Közalkalmazotti jogviszony létesítése helyett munkaviszony?

Kérdés: Helyi önkormányzat által fenntartott könyvtárunk takarítói munkakörre közalkalmazotti jogviszony helyett munkaviszony keretében kíván alkalmazni egy munkavállalót. Vajon ezt megtehetjük-e jogszerűen?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya - hatörvény eltérően nem rendelkezik - az állami és helyi önkormányzatiköltségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzatok által a feladatkörébetartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.