Szakszervezetek közötti érdekütközés - nem kollektív munkaügyi vita

Kérdés: Két szakszervezet működik nálunk, mindkettő reprezentatív a kollektív szerződés megkötése szempontjából. A tárgyalások folyamán az a helyzet állt elő, hogy a kötelmi részben nem tudunk megegyezni; számunkra mindkét szakszervezet javaslatai elfogadhatók lennének, de egyiknek sem felel meg, amit a másik javasol. Most konzultációt kezdeményeznek a munkáltatóval a vita feloldása érdekében, de ez az ő dolguk, és ebben nem szeretnénk részt venni. Jól gondoljuk, hogy nem is kell?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd [Mt. 233. § (1) bek. b) pont], azaz a munkáltatói és a munkavállalói érdekek megvitatására szolgáló eljárás. Két szakszervezet közötti érdekütközés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Folyamatban lévő csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

Kérdés: 2012 júniusában üzemi tanács híján tájékoztattuk a cégünknél működő szakszervezetet, hogy csoportos létszámcsökkentést kívánunk végrehajtani. A konzultáció 2012. június 28. napja óta mind a mai napig folyik. Az új Mt.-ben azonban azt olvastuk, hogy a csoportos létszámcsökkentés elhatározását az üzemi tanáccsal kell közölni. Ilyen esetben mi a teendő? Újra kell kezdenünk az egész eljárást, és megtenni az új jogszabályok szerinti tájékoztatásokat?
Részlet a válaszából: […] ...szakszervezetek és a munkavállalók képviselőibőllétrehozott bizottsággal (a továbbiakban együtt: a munkavállalók képviselőivel)konzultációt kezdeményezni, és azt a döntésének meghozataláig vagy amegállapodás megkötéséig folytatni [Mt. 94/B. § (1) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 27.

Szakszervezet és munkáltató konzultációja csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Vállalatunknál több szakszervezet is működik. Előreláthatóan az év második felében csoportos létszámcsökkentésre kerül sor. A hatályos szabályok szerint ilyen esetben konzultációt kellett folytatnunk a szakszervezettel. Ez a kötelezettségünk az új Mt. szerint is fennáll majd, vagy változnak az erre vonatkozó jogszabályok?
Részlet a válaszából: […] ...hiányában amunkáltatónál érdekképviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkavállalókképviselőiből létrehozott bizottsággal konzultációt kezdeményezni, és akonzultációt a döntés meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig folytatni.A hatályba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 11.

Konzultáció csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Vállalkozásunknál sajnálatos módon csoportos létszámcsökkentést vagyunk kénytelenek végrehajtani. Tudomásunk szerint mielőtt átadjuk a felmondásokat, konzultálnunk kell a szakszervezettel vagy az üzemi tanáccsal. Nálunk azonban egyik sem működik. Ez esetben mentesülünk a konzultációs kötelezettség alól?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáttervezi, akkor a döntést megelőzően legalább tizenöt nappal valóban konzultációkezdeményezésének kötelezettsége terheli. A konzultációt - melynek ki kellterjednie a csoportos létszámcsökkentés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Tájékoztatási kötelezettség munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Társaságunk vezetésének döntése alapján egy teljes projektet átadunk egy másik cégnek, azaz az egyik partnerünknek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos valamennyi eszközt, szerződést átruházunk rá, és a jövőben a partner felé ezt a szolgáltatást ő fogja nyújtani. Ez a lépés, ha jól tudom, egyben munkáltatói jogutódlást is megvalósít. A kérdésem az, hogy a munkáltatói jogutódlás esetén mikor kell teljesíteni a tájékoztatási kötelezettséget, ha nálunk nincs képviselettel rendelkező szakszervezet, sem üzemi tanács, és nem tudjuk, hogy a munkavállalóknak vannak-e képviselőik?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a jogelőd és a jogutód munkáltatót -legkésőbb a jogutódlást megelőzően tizenöt nappal - tájékoztatási éskonzultációs kötelezettség terheli- a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet,- szakszervezet hiányában az üzemi tanács...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.