Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott konzultáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szakszervezetek közötti érdekütközés - nem kollektív munkaügyi vita

Kérdés: Két szakszervezet működik nálunk, mindkettő reprezentatív a kollektív szerződés megkötése szempontjából. A tárgyalások folyamán az a helyzet állt elő, hogy a kötelmi részben nem tudunk megegyezni; számunkra mindkét szakszervezet javaslatai elfogadhatók lennének, de egyiknek sem felel meg, amit a másik javasol. Most konzultációt kezdeményeznek a munkáltatóval a vita feloldása érdekében, de ez az ő dolguk, és ebben nem szeretnénk részt venni. Jól gondoljuk, hogy nem is kell?
Részlet a válaszból: […]érdekütközés soha nem vezethet a törvény által szabályozott konzultációs eljáráshoz, és nem is kollektív munkaügyi vita (Mt. XXIV. fejezet). Ebből következően a munkáltató nem köteles részt venni a két szakszervezet közötti érdekütközések feloldásában, és az nem is javasolt. Magyarországon a 2000. évi LV. törvény szerint ugyanis a munkavállalók (és a munkaadók) szervezeteinek megfelelő védelemben kell részesülniük egymás ellenében tett minden beavatkozással szemben ellen, ami megalakulásukat, tevékenységüket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3038

2. találat: Folyamatban lévő csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

Kérdés: 2012 júniusában üzemi tanács híján tájékoztattuk a cégünknél működő szakszervezetet, hogy csoportos létszámcsökkentést kívánunk végrehajtani. A konzultáció 2012. június 28. napja óta mind a mai napig folyik. Az új Mt.-ben azonban azt olvastuk, hogy a csoportos létszámcsökkentés elhatározását az üzemi tanáccsal kell közölni. Ilyen esetben mi a teendő? Újra kell kezdenünk az egész eljárást, és megtenni az új jogszabályok szerinti tájékoztatásokat?
Részlet a válaszból: […]munkáltató köteles volt a munkavállalók képviselőivel írásban közölni a tervezett csoportos létszámcsökkentés okait, a foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, illetve a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerinti időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámát [Mt. 94/B. (3) bek.]. Ezzel szemben az új Mt. kimondja, hogy a munkáltató, ha csoportos létszámcsökkentést tervez, akkor az üzemi tanáccsal tárgyalni köteles, és a tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal köteles az üzemi tanácsot írásban tájékoztatni a fentebb is rögzített körülményekről, továbbá a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről, a kiválasztás szempontjairól, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételéről és mértékéről [új Mt. 72. § (1)-(2) bek.]. Tehát a tájékoztatási kötelezettség a korábbitól eltérően az üzemi tanács felé áll fenn, és azon témakörökre is ki kell terjednie, melyeket a korábbi Mt. szerint a munkáltatónak a konzultáció[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1419

3. találat: Szakszervezet és munkáltató konzultációja csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Vállalatunknál több szakszervezet is működik. Előreláthatóan az év második felében csoportos létszámcsökkentésre kerül sor. A hatályos szabályok szerint ilyen esetben konzultációt kellett folytatnunk a szakszervezettel. Ez a kötelezettségünk az új Mt. szerint is fennáll majd, vagy változnak az erre vonatkozó jogszabályok?
Részlet a válaszból: […]munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, akkor az üzemi tanáccsal köteles tárgyalni [Mt. 72. § (1) bek.]. Az új Mt. tehát mellőzi mind a szakszervezeteket, mind a munkavállalók képviseletéből létrehozott bizottságot. A munkáltató által kezdeményezett konzultációs kötelezettség tehát csak az üzemi tanáccsal szemben terheli a munkáltatót. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a szakszervezetnek jogában áll, hogy a munkáltatói intézkedéssel, döntéssel vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölje, és azzal összefüggésben konzultációt kezdeményezzen [új Mt. 272. § (5) bek.]. Ilyen esetben a konzultációt a megállapodás érdekében, a kezdeményezésben megjelölt célnak megfelelően oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen a felek megfelelő képviselete, a közvetlen, személyes véleménycsere és az érdemi tárgyalás [Mt. 233. § (2) bek.]. A folyamatban lévő konzultáció alatt, de - hosszabb határidőt tartalmazó eltérő megállapodás hiányában - legfeljebb a kezdeményezés időpontjától számított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1352

4. találat: Konzultáció csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Vállalkozásunknál sajnálatos módon csoportos létszámcsökkentést vagyunk kénytelenek végrehajtani. Tudomásunk szerint mielőtt átadjuk a felmondásokat, konzultálnunk kell a szakszervezettel vagy az üzemi tanáccsal. Nálunk azonban egyik sem működik. Ez esetben mentesülünk a konzultációs kötelezettség alól?
Részlet a válaszból: […]kell folytatnia, és azt a döntésének meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig folytatni [Mt. 94/B. § (1) bek.]. Ha nincs a cégnél üzemi tanács, és szakszervezet sem működik, akkor a munkavállalók képviselői lesznek a konzultációs partnerek. Az Mt. nem tartalmaz semmilyen szabályozást a munkavállalók képviselőiből álló bizottság tagjainak számára, összetételére, de még a megalakításuk módjára sem. Így amennyiben a munkáltató a munkavállalók képviselőinél köteles kezdeményezni a konzultációt, akkor célszerű az Mt. 94/B. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget - melynek értelmében a munkáltató a konzultációt megelőző hét nappal köteles a munkavállalók képviselőivel írásban közölni többek közt a tervezett csoportos létszámcsökkentés okait és foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók létszámát - minden munkavállaló felé megtennie. E tájékoztatóban érdemes felhívni a munkavállalók figyelmét arra is, hogy mivel csoportos létszámcsökkentést tervez a cég, de nem működik sem üzemi tanács, sem szakszervezet, a munkáltató konzultációt kíván kezdeményezni a munkavállalók képviselőivel. Erre figyelemmel a munkáltató felszólíthatja a munkavállalókat arra, hogy válasszák[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1036

5. találat: Tájékoztatási kötelezettség munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Társaságunk vezetésének döntése alapján egy teljes projektet átadunk egy másik cégnek, azaz az egyik partnerünknek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos valamennyi eszközt, szerződést átruházunk rá, és a jövőben a partner felé ezt a szolgáltatást ő fogja nyújtani. Ez a lépés, ha jól tudom, egyben munkáltatói jogutódlást is megvalósít. A kérdésem az, hogy a munkáltatói jogutódlás esetén mikor kell teljesíteni a tájékoztatási kötelezettséget, ha nálunk nincs képviselettel rendelkező szakszervezet, sem üzemi tanács, és nem tudjuk, hogy a munkavállalóknak vannak-e képviselőik?
Részlet a válaszból: […]85/A. § (1) bek.]. Amennyiben tehát egy teljes projektet és az annak működtetéséhez szükséges valamennyi eszközt, jogot átruházzák egy másik társaságra, akkor az a munkáltatói jogutódlást fogja megvalósítani a munkavállaló szempontjából. Jogutódlás esetén a jogelőd és a jogutód munkáltatót - legkésőbb a jogutódlást megelőzően tizenöt nappal - tájékoztatási és konzultációs kötelezettség terheli - a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet, - szakszervezet hiányában az üzemi tanács, - üzemi tanács hiányában a nem szervezett munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottság felé. A jogelőd és a jogutód munkáltató akkor is köteles a tájékoztatási és konzultációs kötelezettségét teljesíteni, ha a jogutódlást megalapozó döntést a jogelőd munkáltatót ellenőrző szervezet vagy személy hozta meg, és nem hivatkozhatnak arra, hogy az ellenőrző szervezet vagy személy a jogutódlásról szóló döntéséről a tájékoztatást elmulasztotta [Mt. 85/B. § (1)-(3) bek.]. A törvény ugyanakkor nem adja meg, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha a munkavállalóknak nincs bizottságuk, amely felé a tájékoztatási kötelezettséget teljesíteni lehet. Ebben az esetben a munkáltató a munkavállalókat a jóhiszemű és tisztességes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1008