Keresés eredménye

30 találat a megadott keresőképtelenség tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Órabéres munkavállaló munkaszüneti napi keresőképtelensége
Kérdés: Órabéres munkavállaló esetén, ha a munkavállaló fizetett ünnepen betegállományba kerül, mit kell neki fizetni? Távolléti díjat?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre állási kötelezettsége alól [Mt. 55. § (1) bek. a) pont]. Erre az időszakra azonban a munkáltatótól díjazás nem illeti meg, hanem társadalombiztosítási ellátásként táppénzre lehet jogosult. Betegszabadságot csak a munkaidő-beosztás szerinti munkanapra lehet kiadni [Mt. 126. § (4) bek., 124. § (1) bek.]. Tehát, ha a munkavállaló nincs beosztva a munkaszüneti napra [pl. mert a munkáltató e napra egyáltalán nem is oszthat be rendes munkaidőt, lásd az Mt. 102. § (2) bekezdését!], akkor e napra betegszabadság sem adható. Ugyanakkor,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3401
2. találat: Havidíjas munkavállaló munkabére munkaszüneti napi keresőképtelenség esetén
Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a havidíjas munkavállaló munkabérét, ha a hónapban van olyan munkaszüneti nap, amikor keresőképtelen? Tegyük fel, hogy 2018. május 16-22. közt betegszabadságon volt a dolgozó. Alapbére 230 000 Ft/hó. Május hónapban 21 ledolgozandó nap, és két hétköznapra eső munkaszüneti nap volt. Ezek közül az egyik május 21-e pünkösdhétfő, ami beleesik a keresőképtelen napokba. Milyen logika mentén kell kiszámolni a bért?
Részlet a válaszból: […]230 000 Ft/23x1 = 10 000 Ft (a május 1-jei munkaszüneti napra eső bérrész).A május 16-22. közötti időszak kétfelé bomlik. A nem munkaszüneti napokra eső betegszabadságra a távolléti díj 70%-a jár a keresőképtelenség okán, ennek mértéke így (feltételezve, hogy az alapbérrel azonos a távolléti díj): 230 000 Ft/23x4x0,7 = 28 000 Ft. Arra a hétköznapra, amelyik egyben munkaszüneti nap is (pünkösdhétfő, május 21.), a távolléti díj 70%-a, azaz 7000 Ft jár, de nem betegszabadság jogcímén [Mt. 146. § (4) bek.]; kivéve, ha erre a napra táppénzben vagy baleseti táppénzben részesül a munkavállaló. Mivel a munkavállaló a munkaszüneti napon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3327
3. találat: Keresőképtelenség a munkaviszony végéig
Kérdés: Jelenleg egy autóalkatrészeket gyártó cégnél dolgozom gyári alkalmazottként. A munkáltatómmal 2017. április 26-án egyéves határozott idejű szerződést kötöttünk. Elég sok kritika ér a főnökeimtől a munkám minőségét illetően, toleranciának még a nyomát sem érzem. Pedig én igyekszem a legjobb tudásom szerint dolgozni, de a folyamatos három műszak, és az ebből következő hatalmas terhelés miatt sajnos néha becsúsznak hibák. Ezért arra gondoltam, hogy 2018. április 26-áig (a határozott idejű szerződésem lejártáig) szeretnék eljönni táppénzre, hogy kivizsgáltassam magam, mert számos egészségügyi problémám van. Megtehetem-e jogi következmény nélkül, hogy három hónapra táppénzre megyek a gyógyulásom érdekében? Ha nem, mit javasolnak megoldásként? Sajnos a közös megegyezésről szó sem lehet, abba nem egyeznek bele a főnökeim, mert munkaerőhiány van. Anyagi helyzetem miatt a hátralévő munkabéremet sem tudom megfizetni nekik.
Részlet a válaszból: […]Korm. rendelet tartalmazza. E szerint a keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg a táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása miatt ellátni nem tudja. Amennyiben jogalap nélkül marad távol a munkahelyétől keresőképtelenségre hivatkozva, holott valójában nem az, több munkajogi következménnyel is számolhat. A munkáltató felmondással vagy akár azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti a munkaviszonyt, az erre irányadó feltételek fennállása esetén az Mt. 56. §-a szerinti hátrányos jogkövetkezményt is alkalmazhat, illetve akár írásbeli, akár szóbeli figyelmeztetésben is részesítheti Önt.A munkaviszony megszüntetésére a kérdésben írottakon felül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3263
4. találat: Munkaviszony-megszüntetés keresőképtelenség ideje alatt
Kérdés: Lányom megváltozott munkaképességű, a jelenlegi munkahelyén 2017 júliusában kezdett dolgozni, augusztus végétől azonban kórházi ellátásban részesül, most is keresőképtelen. 2017. november 8-án levélben kapta meg a felmondását és az azzal kapcsolatos papírokat. Ekkor még a próbaidejét töltötte. Jelenleg a lakóhelyétől távol, Budapesten van egy rehabilitációs központban. Mit lehet ilyen esetben tenni?
Részlet a válaszból: […]valóban próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásról [Mt. 79. § (1) bek. a) pont] vagy felmondásról volt-e szó [Mt. 66. § (1)-(2) bek.]. Azt sem lehet megállapítani, hogy amennyiben próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást közöltek, jogszerű volt-e a próbaidő mértékének megállapítása, illetve a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás ehhez képest elkésett volt-e, ha pedig felmondást adtak át, annak mi volt az indoka, az jogszerű volt-e. Bármelyik megszüntetési jogcímről volt is szó, a lányának általánosságban csak a megszüntető jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül lett volna lehetősége keresetet indítani a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények iránt [Mt. 287. § (1) bek. b) pont]. Nem kizárt azonban, hogy a lánya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3179
5. találat: Kölcsönvevői feladatok munkaerő-kölcsönzésnél
Kérdés: Cégünk bérmunkaerőt alkalmaz, ahol a bérmunkások vezetője folyamatosan változtatja az emberek státuszát, munkaviszony és alkalmi munkavállaló között. Mennyire kell nekem figyelni, hogy náluk milyen módon vannak bejelentve a munkavállalók, és kell-e figyelnem a dolgozót, hogy épp miért van távol? A betegállományt kell-e figyelnem, mivel hozzám nem kerül a betegállományi papír?
Részlet a válaszból: […]munkaerő-kölcsönzés keretében nem foglalkoztathatja a munkavállalót, viszont minden, a tényleges munkavégzéshez kötődő munkáltatói jogkört ő gyakorol. Ebből a tényállásból pedig megállapítható, hogy valójában a kölcsönvevővel áll fenn hagyományos munkaviszony. Ennek elkerülésére a törvény előírja, hogy a kölcsönbe adó a kölcsönvevő kérésére köteles legkésőbb a munkavállaló munkába állásáig, az adózás rendjét megállapító jogszabály szerint, a munkáltató és a kifizető által foglalkoztatott személy adataira vonatkozó, a biztosítási jogviszony kezdetéről szóló, állami adóhatósághoz teljesített bejelentés másolatát átadni [Mt. 217. § (4) bek. a) pont]. Ezzel a kölcsönvevő megbizonyosodhat arról, hogy a hozzá kikölcsönzött munkavállalók be vannak jelentve,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3159
6. találat: "Fizetett ünnepre" járó díjazás és a keresőképtelenség
Kérdés: Ha egy munkaszüneti nap (május 1.) hétfőre esik, és a következő munkanaptól (május 4-től) a munkavállaló táppénzes állományban van, jár-e neki munkabér az ünnepnapra (május 1-jére)?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonya. Ez egyben azt is jelenti, hogy május 1-jén ez az állapot még nem állt fenn. A kérdésből kitűnően a munkavállalónak egyenlőtlen munkaidő-beosztásban (jellemzően munkaidőkeretben) kell dolgoznia, mivel a kedd-szerda nem volt számára munkanap. Ebben az esetben a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani, amely során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. Vagyis, a hétköznapra (itt hétfőre)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3139
7. találat: Keresőképtelenség és kinevezésmódosítás
Kérdés: Mit tehet a munkáltató, ha a köztisztviselő több hónapja keresőképtelen? A keresőképtelenség felülvizsgálatának, ellenőrzésének van-e értelme? Köztisztviselőnk többhetes keresőképtelenség után szabadságot kér (hivatali e-mail formájában), majd ismét megbetegszik. A munkáltatói jogkör gyakorlója szeretné más munkakörben foglalkoztatni, ezért kinevezésmódosításról döntött, de az okmányokat nem tudtuk a köztisztviselő részére átadni, mert a hölgy nem jelenik meg a munkahelyén már közel 3 hónapja.
Részlet a válaszból: […]megállapítására alkalmas, hogy a köztisztviselő rendeltetésszerűen vette-e igénybe a betegszabadságot vagy a táppénzt.A Kttv. 103. §-ának (4) bekezdése alapján a munkáltató az alapszabadság kétötödének megfelelő szabadságot köteles legfeljebb kiadni a köztisztviselő kérésének megfelelő időpontban a szabadságolási tervtől eltérően - feltéve, hogy az erre vonatkozó igényét a köztisztviselő 15 nappal előtte bejelenti. Ha a köztisztviselőt érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a köztisztviselő erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság kétötödéből összesen három[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3096
8. találat: Felmondási idő tartama - figyelemmel a keresőképtelenségre és a ki nem adott szabadságra
Kérdés: Csökken a ledolgozandó felmondási idő a táppénzen töltött idővel, illetve az időarányosan járó megmaradt szabadság napjaival?
Részlet a válaszból: […]függetlenül a felmondási idő kezdetét követő 30. napon szűnik meg. A munkavállaló keresőképtelenségének (táppénzre való jogosultságának) ideje ebből következően beleszámít a felmondási időbe, de az nem hosszabbodik meg a táppénzen töltött idővel.A felmondási idő azon része, amely alatt a munkavállaló köteles munkát végezni, nem csökken automatikusan a ki nem vett szabadság időarányos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2934
9. találat: Cafeteria megvonása keresőképtelenség miatt
Kérdés: A munkahelyemen 7000 Ft cafeteriát kapunk SZÉP Kártyára, vendéglátásra. Az egyik nap rosszul voltam, hazaengedtek. Elmentem orvoshoz, és két napra kiírt. Felhívott a főnököm, és közölte velem, nem kapok cafeteriajuttatást, mert táppénzen vagyok. Jogszerű ez két nap táppénz miatt?
Részlet a válaszból: […]miatt éri hátrány, ezért különböztetik meg. A védett tulajdonság egy, a személyiséggel összefüggő, lényegi vonás - ilyennek minősül például az egészségi állapot is [Ebktv. 8. § h) pont]. A törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz az Mt. által meghatározott - korábban leírt - munkabér megállapításában és biztosításában [Ebktv. 21. § f) pont].A kérdés szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2920
10. találat: Orvosi igazolás eredeti példánya
Kérdés: Ha egyszerre több részmunkaidős bejelentett munkahelyem van, a betegségemet, illetve keresőképtelenségemet hogy tudom egy igazolással igazolni? Köteles-e a háziorvos több igazolást kiadni, hogy minden munkaadómnak tudjam igazolni a keresőképtelenségemet?
Részlet a válaszból: […]munkáltató és a munkavállaló köteles egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése (pl. a munkavégzési kötelezettség teljesítése) szempontjából lényegesnek minősül. A tájékoztatás keretében a munkavállaló állítása bizonyítására köteles bemutatni az orvosi igazolást, de a munkáltatót is terheli az együttműködési kötelezettség. Ha a munkavállaló korábban bejelentette további munkaviszonya létesítését, és a munkáltató ezt nem tiltotta meg, a munkáltató azt sem teheti lehetetlenné, hogy a munkavállaló a másik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2868
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés