Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott közszolgálati döntőbizottság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Döntőbizottságról a bíróságra - eljárási szabályok

Kérdés: Kormányzati szolgálati jogviszonyom saját kérésemre 2019. május 11-én felmentéssel megszűnt. A jogviszonyomat megszüntető kormányzati igazgatási szerv jogellenesen állapította meg a végkielégítésem mértékét. A megszüntető okiratomat a Kit. alapján állította ki, de a végkielégítésem mértékét a Kttv. alapján állapította meg (egyhavi illetményemnek megfelelő összeget négyhavi helyett), ezért a Közszolgálati Döntőbizottsághoz fordultam. A Döntőbizottság a panaszomnak helyt adott, és kötelezte a kormányzati igazgatási szervet, hogy 15 napon belül fizesse meg az elmaradt háromhavi végkielégítésemet. A határozat ellen 30 napon belül jogorvoslattal lehet élni. Arra való tekintettel, hogy a 15 nap már lejárt, és egyetlenegy forintot sem kaptam a megítélt végkielégítésből, valamint a jogorvoslati határidő lejárta "vészesen" közeleg, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy valószínűleg a kormányzati igazgatási szerv jogorvoslattal él a Döntőbizottság határozata ellen. A Döntőbizottság által lefolytatott vizsgálat egy esetleges per során rövidíteni fogja a bírósági eljárást, vagy egy évekig tartó eljárás elé nézek? A fellebbezésnek a Döntőbizottság által részemre megítélt összeg kifizetésének van-e halasztó hatálya? Fellebbezés esetén a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kerül át az ügyem? Kell-e jogi képviselőt keresnem, vagy hivatalból fognak kirendelni? Kit terhel a perköltség? Mi történik az után, hogy fellebbeznek a Döntőbizottság határozata ellen?
Részlet a válaszból: […]nem válik véglegessé, ennek következtében a benyújtott keresetlevélnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A Kp. 53. §-a alapján azonban lehetőség van arra, hogy a bíróság részben vagy egészében feloldja a keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát, és ezzel a Döntőbizottság határozata végrehajthatóvá váljon. Az erre vonatkozó igényt az azonnali jogvédelem iránti kérelemben terjesztheti elő a bíróságnál. A Kp. 50. §-ának (3) bekezdése alapján az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye [Kp. 51. § (1) bek.]. Az azonnali jogvédelem iránti kérelem tárgyában hozott bírósági végzés ellen a közléstől számított nyolc napon belül van helye fellebbezésnek, amelyről a másodfokú bíróság további nyolc napon belül dönt [Kp. 51. § (4) bek.]. Ebből következően a per esetleges elhúzódástól függetlenül - viszonylag rövid időn (15 nap +16 nap fellebbezésnél) belül - hozzájuthat a Döntőbizottság határozata szerinti végkielégítéséhez, ha a bíróság helyt ad az azonnali jogvédelem iránti kérelmének.A Döntőbizottság határozatát támadó keresetlevelet a kormányzati igazgatási szervnek a Döntőbizottsághoz kell benyújtania. A Döntőbizottság a keresetlevelet az ügy irataival együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. A bíróság a keresetlevelet - annak vizsgálatát követően - haladéktalanul közli Önnel [Kp. 130. § (2) bekezdés]. A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogviták tárgyában első fokon a munkavégzés helye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el. Így Önt mint alperest ez a bíróság fogja értesíteni a keresetlevél benyújtásáról és az ezzel kapcsolatos teendőiről, ha erre valóban sor kerül. Az első fokon eljáró bíróság előtt nincs kötelező jogi képviselet, így Ön is eljárhat. Ez esetben a bíróság feladata, hogy Önt a perbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3725