Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kollektív szerződés kárfelelősségre vonatkozó szabályai tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bércsökkentés - mint szankció?

Kérdés: Munkáltatói rendkívüli felmondás esetén a munkáltató csökkentheti-e a dolgozó munkabérét, ha a munkavállaló hibásan végezte a munkáját? Milyen egyéb szankcióval élhet a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]lehet előírni egyéb szankciókat az Mt. 109. §-a alapján, de ezek is csak akkor alkalmazhatók, ha a munkavállaló a fentieknél enyhébb megítélésű, vétkes kötelezettségszegést követ el. A hibás munkavégzésnél - a kérdésben nem szereplő -, a munkavállalói magatartással összefüggésben álló valamennyi körülményre (a vétkesség foka, ismételt hibák, a munkáltató eleget tett-e tájékoztatási kötelezettségének stb.) állapítható meg, hogy a kollektív szerződés alapján kiszabható-e joghátrány, és ha igen, milyen súlyos szankció. Ha a munkáltatónál nem kötöttek kollektív szerződést, akkor az említett egyéb szankciók nem jöhetnek szóba. Ha van kollektív szerződés, akkor abban például előírható, hogy munkavállalói vétkes kötelezettségszegés esetén a munkáltató - a bírói gyakorlat szerint kizárólag határozott időre - csökkentheti a munkavállaló személyi alapbérét. Pénzbírság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 187

2. találat: Bérleti szerződés - munkavállalói kárfelelősség a jogosulatlan felmondásért

Kérdés: Alkalmazottunk ellenszolgáltatás nélkül írásban felmondott egy tartós bérleti szerződést, holott megelőzőleg képviseleti jogosultsága megszűnt. A tartós bérleti szerződés célja a bérelt (lízingelt) vagyontárgy - egy személyautó - feletti tulajdonjog megszerzése volt. Kárunk azáltal keletkezett, hogy alkalmazottunk intézkedése következtében a lízingelt vagyontárgyat elvesztettük, holott a szerződés megkötésekor 2 859 000 forint, az egyéves bérleti szerződés alatt pedig további 914 000 forint összegű bérleti díjat fizettünk meg. Megtéríttethetjük-e a teljes kárt a jogosulatlanul eljárt munkavállalónkkal?
Részlet a válaszból: […]172. §-a (1) bekezdésének b) pontja], levonva ebből a szerződés szerinti maradványértéket. A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 25. számú állásfoglalása szerint a munkavállaló szándékosan okoz kárt a munkáltatónak, ha előre látja cselekményének (mulasztásának) károsító következményeit, és azokat kívánja (közvetlen szándék), vagy azokba belenyugszik (eshetőleges szándék). A munkavállaló a lízingszerződés felmondásával, annak körülményeit figyelembe véve, a munkáltató oldalán bekövetkezett következményeibe legalábbis belenyugodott, ezért a károkozása szándékosnak tekintendő, amelyért az Mt. 168. §-a alapján teljes mértékben felelősséggel tartozik. Az Mt. 173. § (1) bekezdése alapján - ha alkalmazottjuk a felelősségét nem ismeri el - a kár megtérítésére vonatkozó munkáltatói igényt bíróság előtt lehet érvényesíteni. Ugyanakkor ha a munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés meghatároz a munkavállalói kárfelelősséggel kapcsolatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 24