Bércsökkentés – mint szankció?

Kérdés: Munkáltatói rendkívüli felmondás esetén a munkáltató csökkentheti-e a dolgozó munkabérét, ha a munkavállaló hibásan végezte a munkáját? Milyen egyéb szankcióval élhet a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] A rendkívüli ("fegyelmi", azonnali hatályú) felmondás az alegsúlyosabb jogkövetkezmény, ami az Mt. 96. §-a alapján a munkáltató általakkor alkalmazható, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényegeskötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

Bérleti szerződés – munkavállalói kárfelelősség a jogosulatlan felmondásért

Kérdés: Alkalmazottunk ellenszolgáltatás nélkül írásban felmondott egy tartós bérleti szerződést, holott megelőzőleg képviseleti jogosultsága megszűnt. A tartós bérleti szerződés célja a bérelt (lízingelt) vagyontárgy – egy személyautó – feletti tulajdonjog megszerzése volt. Kárunk azáltal keletkezett, hogy alkalmazottunk intézkedése következtében a lízingelt vagyontárgyat elvesztettük, holott a szerződés megkötésekor 2 859 000 forint, az egyéves bérleti szerződés alatt pedig további 914 000 forint összegű bérleti díjat fizettünk meg. Megtéríttethetjük-e a teljes kárt a jogosulatlanul eljárt munkavállalónkkal?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkavállaló a bérleti szerződés jogosulatlanfelmondásával kárt okoz a munkáltatójának, azt a szándékos károkozásravonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. A bérleti szerződésfelmondásával a munkáltatónál vagyonvesztés következett be, mert a bérletidíjak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 9.