Munkabérfizetési határidő - a közfoglalkoztatási jogviszony felmondásakor

Kérdés: 2020. január 17-én felmondtam a közfoglalkoztatási szerződésemet, találtam jobb állást. A közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése után nem öt napon belüli fizetik ki a fennmaradó béremet?
Részlet a válaszából: […] ...közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. szabályai a Kftv.-ben meghatározott eltérésekkel alkalmazandók [Kftv. 2. § (1) bek.]. Az Mt. értelmében a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Közfoglalkoztatási jogviszony felmondása

Kérdés: Jelenleg közfoglalkoztatottként dolgozom, a jogviszonyom két hónapos határozott időre létesült. Viszont most adódott egy jobb munkalehetőségem, amely azonnal betölthető. Milyen módon tudom a közfoglalkoztatási jogviszonyomat megszüntetni? Ebben az esetben is szükséges a felmondás benyújtása?
Részlet a válaszából: […] ...közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. rendelkezéseit a Kftv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A munkaviszony megszüntetése körében ilyen fontos eltérés, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyban nincs végkielégítés, munkáltatói felmondás esetén felmentési idő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Közfoglalkoztatás gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt

Kérdés: Intézményünknél közfoglalkoztatási jogviszonyra jelentkezett egy GYES-en lévő álláskereső. Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható-e az ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […] ...írják, az Flt. szerinti álláskeresőnek kell lennie, ideértve azt az álláskeresőt is, akinek e minőségében történő nyilvántartása a közfoglalkoztatási jogviszonya miatt szünetel, vagy rehabilitációs ellátásban részesül [Közfogl. tv. 1. § (4) bek.]. Emellett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 9.

Közfoglalkoztatottak szabadságmegváltása

Kérdés: Közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó kérdéssel fordulnék Önökhöz. Az Mt. 125. §-a előírja, hogy a munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. Azonban a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény (Kftv.) 2. §-a (5) bekezdésének aj) pontja kizárja az Mt. szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseit, ugyanakkor további rendelkezést nem tartalmaz e tárgyat érintően. Értelmezésem szerint jogilag nincs szabályozva a közfoglalkoztatottak szabadságának kiadása. A közfoglalkoztatási jogviszonyok esetén a dolgozók jogosultak-e a fel nem használt évi rendes szabadság megváltására, és egyben a munkáltatónak kötelessége-e megváltani a ki nem vett szabadságot? A jogalkotó több rendelkezését is figyelembe véve megállapítható, hogy szigorúbb szabályozást alkotott a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan, mint az egyéb munkaviszonyok esetében, ennek értelmében dönthet-e úgy a munkáltató, hogy a szabályozásra hivatkozva nem fizeti ki a bent maradt szabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben idézett szabályok alapján a közfoglalkoztatási jogviszonyban valóban nem alkalmazandó az Mt. szabadság megváltására vonatkozó 125. §-a. A Kftv. ugyanakkor a közfoglalkoztatottak számára is biztosít naptári évenként 20 munkanap szabadságot azzal, hogy ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 11.

Cafeteriajuttatás közfoglalkoztatottaknak és bedolgozónak

Kérdés: A vállalatunknál saját cafeteriaszabályzat és kézikönyv van. A szabályzat alapján a vállalatnál dolgozó közfoglalkoztatott és bedolgozó jogviszonnyal foglalkoztatott munkavállalók számára nem biztosítja a cég a cafeteriát. Kötelező lenne ezt a cégeknek biztosítani a közfoglalkoztatott munkavállalók számára is?
Részlet a válaszából: […] ...közfoglalkoztatás keretében munkát végző személy nem az Mt., hanem a Közfog. tv. hatálya alá tartozik. Nem munkaviszony, hanem közfoglalkoztatási jogviszony keretében végez munkát. A Közfog. tv. ugyan előírja, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyra - bizonyos kivételekkel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 28.

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő - nem számít be a közfoglalkoztatás

Kérdés: A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő figyelembe vehető-e kvázi "munkaviszonyként" a közalkalmazottak fizetési fokozatba sorolásánál és a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításánál, ha a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére önkormányzatnál, önkormányzati intézménynél vagy a Kttv. hatálya alá tartozó hivatalban kerül sor? Egyes vélemények szerint ez nem munkaviszony, amelyre leginkább a Tbj-tv. biztosítotti kört megállapító 5. §-a szabályából lehet következtetni, mely szerint biztosított: a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy. Azaz a Tbj-tv. külön kategóriaként jelöli meg a munkaviszonyt és a közfoglalkoztatási jogviszonyt. A Kjt. 87/A. §-a pedig nem nevesíti a beszámítható jogviszonytípusok között a közfoglalkoztatást, így - a társadalombiztosítási szabályokból kiindulva - az a munkaviszonytól eltérő önálló foglalkoztatási forma, és nem lehet figyelembe venni.
Részlet a válaszából: […] ...közfoglalkoztatási jogviszony egyértelműen nem munkaviszony, hanem önálló munkavégzésre irányuló jogviszony, ez pedig magából a Kftv.-ből következik. A Kftv. 1. §-ának (1) bekezdése szerint hatálya kiterjed a közfoglalkoztatóra és az általa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 27.

Közfoglalkoztatás és közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: 8 órás határozott idejű közfoglalkoztatotti jogviszony mellett lehetséges-e még egy 8 órás határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni? A két tevékenység egy időben van, de egyik kapcsolódik a másikhoz.
Részlet a válaszából: […] ...[Flt. 58. § (5) bek. d) pont], a közalkalmazotti jogviszony létesítése az álláskeresői pozíciót megszünteti, s ezzel megszűnik a közfoglalkoztatásban való részvétel lehetősége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 6.