Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott közfoglalkoztatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkabérfizetési határidő - a közfoglalkoztatási jogviszony felmondásakor

Kérdés: 2020. január 17-én felmondtam a közfoglalkoztatási szerződésemet, találtam jobb állást. A közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése után nem öt napon belüli fizetik ki a fennmaradó béremet?
Részlet a válaszból: […]tartalmaz eltérő rendelkezést vagy kizáró szabályozást, felmondás esetén a munkáltató ekkor is legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól számított ötödik munkanapon köteles az Ön részére kifizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ekkor köteles kiadni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.Mivel a kérdés megválaszolása során a leírt tényállásból tudunk kiindulni, azt feltételezzük, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyt - amely csak határozott időre létesülhet [Kftv. 2. § (2) bek.] - felmondással és nem azonnali hatályú felmondással szüntette meg, a felmondási ideje pedig általános szabály szerint harminc nap [Mt. 69. § (1) bek.]. Mivel Ön mondta fel a közfoglalkoztatási jogviszonyt, a munkáltató a felmondási idő alatt nem köteles mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól. Így amennyiben 2020. január 17-én közölte a felmondását a munkáltatóval, az utolsó munkában töltött nap nagy valószínűséggel csak a harmincnapos felmondási idő leteltekor következik el. Mivel a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődhet el [Mt. 68. § (1) bek.], ez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3823

2. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony felmondása

Kérdés: Jelenleg közfoglalkoztatottként dolgozom, a jogviszonyom két hónapos határozott időre létesült. Viszont most adódott egy jobb munkalehetőségem, amely azonnal betölthető. Milyen módon tudom a közfoglalkoztatási jogviszonyomat megszüntetni? Ebben az esetben is szükséges a felmondás benyújtása?
Részlet a válaszból: […]jogellenes jogviszony-megszüntetés szankciói, és munkáltatói jogellenes megszüntetés esetén a munkaviszony helyreállítására nem kerülhet sor [Kftv. 2. § (5) bek.]. Arra azonban nem vonatkozik eltérő rendelkezés, hogy a közfoglalkoztatott hogyan tudja egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni a jogviszonyt, ezért ahhoz - a munkaviszonyhoz hasonlóan - írásos felmondás szükséges, amit indokolni is kell. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.].A jobb állás miatt ugyanakkor nem feltétlenül szükséges a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése. A közfoglalkoztató ugyanis köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt nem közfoglalkoztató munkáltatónál legalább 3 nap, legfeljebb 120 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt kíván létesíteni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2904

3. találat: Közfoglalkoztatás gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt

Kérdés: Intézményünknél közfoglalkoztatási jogviszonyra jelentkezett egy GYES-en lévő álláskereső. Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható-e az ellátás mellett?
Részlet a válaszból: […](kert, udvar, jogszabályban meghatározott, az ingatlanhoz kapcsolódó közterület) rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagyc) a számára az Flt. alapján felajánlott, az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerint megfelelő munkahelyet vagy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem fogadja el, illetved) a közfoglalkoztatáson kívüli egyéb foglalkoztatási jogviszonya munkavállalói felmondással vagy a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg [Közfogl. tv. 1. § (4a) bek.].Az idézett rendelkezések értelmében nincs akadálya annak, hogy gyermekgondozást segítő ellátásban (a továbbiakban: GYSE; a korábbi gyermekgondozási segély) részesülő munkavállaló közfoglalkoztatás keretében dolgozzon. Előfordulhat viszont, hogy a közfoglalkoztatás következtében elvész a GYSE-re való jogosultság, miután ehhez továbbra is meg kell felelni a Cst.-ben támasztott feltételeknek. Mindez ugyanakkor intézményük szemszögéből tekintve a foglalkoztatását nem teszi jogellenessé.A közfoglalkoztatás és a GYSE-re való jogosultság kapcsolatával összefüggésben kiemeljük: GYSE-re jogosult a szülő, valamint a gyám - ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt -, a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, továbbá tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig [Cst. 20. § (1) bek.], azzal, hogy a GYSE-ben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2822
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Közfoglalkoztatottak szabadságmegváltása

Kérdés: Közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó kérdéssel fordulnék Önökhöz. Az Mt. 125. §-a előírja, hogy a munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. Azonban a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény (Kftv.) 2. §-a (5) bekezdésének aj) pontja kizárja az Mt. szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseit, ugyanakkor további rendelkezést nem tartalmaz e tárgyat érintően. Értelmezésem szerint jogilag nincs szabályozva a közfoglalkoztatottak szabadságának kiadása. A közfoglalkoztatási jogviszonyok esetén a dolgozók jogosultak-e a fel nem használt évi rendes szabadság megváltására, és egyben a munkáltatónak kötelessége-e megváltani a ki nem vett szabadságot? A jogalkotó több rendelkezését is figyelembe véve megállapítható, hogy szigorúbb szabályozást alkotott a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan, mint az egyéb munkaviszonyok esetében, ennek értelmében dönthet-e úgy a munkáltató, hogy a szabályozásra hivatkozva nem fizeti ki a bent maradt szabadságot?
Részlet a válaszból: […]minden naptári évben szabadság jár. Emellett az Alaptörvény XVII. cikkének (4) bekezdése minden munkavállalónak biztosítja az éves fizetett szabadsághoz való jogot. Véleményünk szerint a szabadság alkotmányos jelentőségű rendeltetése veszne el, ha a munkáltató nem lenne köteles pénzben megváltani a fel nem használt szabadságot a jogviszony végén. Így ugyanis egyszerűen kijátszható lenne a szabadság intézménye azzal, hogy azt a munkáltató nem adja ki a jogviszony fennállása alatt. Ez a joggal való visszaélés - közfoglalkoztatási jogviszonyban is alkalmazandó - tilalmába ütközne (Mt. 7. §).Összességében a szabadság kiadására vonatkozó szabályok kizárásával nem lehetett a jogalkotó célja a pénzbeli megváltás kötelezettsége alóli mentesítés. Miközben a munkáltató a saját ütemezése szerint, előzetes értesítési határidők nélkül, a teljes szabadság felett rendelkezhet (hiszen nem kötik az Mt. 122-124. § szerinti korlátok), annak kiadása a közfoglalkoztatási jogviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2026

5. találat: Cafeteriajuttatás közfoglalkoztatottaknak és bedolgozónak

Kérdés: A vállalatunknál saját cafeteriaszabályzat és kézikönyv van. A szabályzat alapján a vállalatnál dolgozó közfoglalkoztatott és bedolgozó jogviszonnyal foglalkoztatott munkavállalók számára nem biztosítja a cég a cafeteriát. Kötelező lenne ezt a cégeknek biztosítani a közfoglalkoztatott munkavállalók számára is?
Részlet a válaszból: […]elvet az adott jogviszonyban foglalkoztatott személyekre nézve szükséges alkalmazni. A munkaviszonyban és a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyek alapvetően nincsenek összehasonlítható helyzetben, így számunkra nem kell ugyanazon értékű juttatásokat biztosítani, mint az ugyanazon foglalkoztatónál munkaviszony keretében alkalmazott személyeknek.A bedolgozói munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló ezzel szemben az Mt. hatálya alá tartozó jogviszonyban végez munkát (Mt. 198-200. §). Esetében az egyenlő bánásmód követelményét (Mt. 12. §) alkalmazni kell, így különösen vizsgálandó: van-e más, munkaviszonyban álló, vele összehasonlítható munkát végző munkavállaló a munkáltató alkalmazásában. Ha a válasz igen, vizsgálni szükséges: ez a munkavállaló milyen mértékű munkabérben részesül (Ebktv. 8-9. §). Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1944
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő - nem számít be a közfoglalkoztatás

Kérdés: A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő figyelembe vehető-e kvázi "munkaviszonyként" a közalkalmazottak fizetési fokozatba sorolásánál és a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításánál, ha a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére önkormányzatnál, önkormányzati intézménynél vagy a Kttv. hatálya alá tartozó hivatalban kerül sor? Egyes vélemények szerint ez nem munkaviszony, amelyre leginkább a Tbj-tv. biztosítotti kört megállapító 5. §-a szabályából lehet következtetni, mely szerint biztosított: a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy. Azaz a Tbj-tv. külön kategóriaként jelöli meg a munkaviszonyt és a közfoglalkoztatási jogviszonyt. A Kjt. 87/A. §-a pedig nem nevesíti a beszámítható jogviszonytípusok között a közfoglalkoztatást, így - a társadalombiztosítási szabályokból kiindulva - az a munkaviszonytól eltérő önálló foglalkoztatási forma, és nem lehet figyelembe venni.
Részlet a válaszból: […]szerint munkaviszonyt létesíthet, és az Flt. szerint álláskeresőnek minősül. Álláskereső viszont csak az lehet, aki nem áll munkaviszonyban. A Kftv. 2. §-ának (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyra - a Kftv.-ben meghatározott eltérésekkel - az Mt. szabályai alkalmazandók: az Mt. tehát csak mögöttes joganyagként veendő figyelembe, de ettől még a jogviszony nem fog munkaviszonynak minősülni.A közalkalmazotti jogosultságokhoz alapul veendő, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt a Kjt. 87/A. §-ának kógens szabályai alapján kell számítani. A Kjt. e rendelkezése egyértelműen és pontosan sorol fel minden munkáltatót és jogviszonyfajtát, amelyeknél/amelyekben eltöltött időt figyelembe kell venni; a közfoglalkoztatási jogviszony pedig valóban nem szerepel a felsoroltak között. A Kjt., illetve a Kttv. hatálya alá tartozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1867

7. találat: Közfoglalkoztatás és közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: 8 órás határozott idejű közfoglalkoztatotti jogviszony mellett lehetséges-e még egy 8 órás határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni? A két tevékenység egy időben van, de egyik kapcsolódik a másikhoz.
Részlet a válaszból: […]álláskereső, vagy az Mmtv. szerinti rehabilitációs ellátásban részesül. Mivel az Flt. szerint az minősül álláskeresőnek, aki - az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével - munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat [Flt. 58. § (5) bek. d) pont],
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1854