Szakszervezet szervezeti egységének jogi személyisége

Kérdés: A nálunk működő egyik szakszervezet benyújtotta az alapszabályát, amelyben az szerepel, hogy a szakszervezet munkáltatóknál működő, képviseletet ellátó szervezeti egységei jogi személyek. Ezt hogyan kell érteni? A szervezeti egység ilyenkor önálló szakszervezet? Kit kell érteni ebben az esetben az Mt. szerinti "közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven"?
Részlet a válaszából: […] A szakszervezet mint egyesület jogi személy (Ptk. 61. §). Haa jogszabály vagy - annak felhatalmazása alapján - az alapító határozat vagyokirat másként nem rendelkezik, a jogi személy szervezeti egysége (gyáregysége,fiókja, telepe, üzeme, irodája, helyi kirendeltsége vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.