Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott közigazgatási alapvizsga tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Versenyvizsga - mindig feltétele a szakvizsgára bocsátásnak?

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnk a kinevezését még a versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépése előtt, 2009 januárjában kapta, így számára a kinevezésében alapvizsgát írtunk elő. A köztisztviselő a kinevezésében foglaltak szerint közigazgatási alapvizsgát tett. Mivel elérte a megfelelő szolgálati időt, bejelentettük közigazgatási szakvizsgára. Mielőtt elmenne szakvizsgázni, kell-e tennie versenyvizsgát is, vagy elég, hogy megvan az alapvizsgája? További kérdésünk, hogy van egy kollégánk, akinek a közszolgálati jogviszonya még 2007 áprilisában keletkezett, és az akkor hatályos szabályok szerint jogi végzettsége folytán mentesült az alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól. Esetében, ha közigazgatási szakvizsgát szeretne tenni, akkor azt további (versenyvizsga) vizsgakötelezettség nélkül megteheti-e?
Részlet a válaszból: […]kinevezést kap, közigazgatási alapvizsgára kötelezett, kinevezését követő egy éven belül közigazgatási alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha ezen időpontig az alapvizsga alól a Ktv. e törvény hatálybalépésekor hatályos szabályai szerint mentesül. A fentiekre tekintettel, amennyiben a köztisztviselő kinevezésére 2009. december 1-je előtt került sor - mint jelen esetben is -, részére közigazgatási alapvizsgát kellett előírni. Kollégájukat a közigazgatási versenyvizsga letételére vonatkozó kötelezettség nem terheli. Az alapvizsga teljesítését követően a köztisztviselő szakvizsgára bocsátható, amennyiben a Ktv. 25. § (8) bekezdésében foglalt egyéb feltételeknek is megfelel. A másik kollégájukkal kapcsolatos kérdés esetében a köztisztviselő 2007 áprilisában kapott kinevezést. A közigazgatási alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól a Ktv. ekkor hatályos 25. § (3) bekezdése alapján, állam- és jogtudományi doktori képesítésére tekintettel mentesült. A közigazgatási szakvizsga letételének az alapvizsga teljesítése, vagy a kötelezettség alóli mentesülés volt az előfeltétele. Az alapvizsga helyébe lépő közigazgatási versenyvizsga bevezetésével a szakvizsgára bocsátás feltételei is megváltoztak. A Ktv. jelenleg hatályos 25. § (8) bekezdése szerint közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselő tehet, aki közigazgatási versenyvizsgát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 705

2. találat: Áthelyezés és köztisztviselői versenyvizsga

Kérdés: Közalkalmazottként dolgozó áthelyezéssel kerülne kinevezésre a polgármesteri hivatalba. Az áthelyezéssel kapcsolatos megállapodás még csak most kezdődött, így várhatóan december közepén történhet meg köztisztviselői kinevezése. Áthelyezés esetén pályáznia nem kell, azonban felmerült, hogy kell-e versenyvizsgát tennie. Mikor járunk el helyesen, ha alapvizsgára kötelezzük, vagy ha versenyvizsgára?
Részlet a válaszból: […]és a 10/C. § (1) bekezdése alapján köztisztviselői kinevezést csak az kaphat, aki eredményes közigazgatási versenyvizsgát tett. A Ktvm. 44. §-a rendelkezik arról, hogy aki 2007. július 15-ét követően, de még a közigazgatási versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépése előtt (2009. december 1-jét megelőzően) vezetői megbízást, kinevezést, köztisztviselői kinevezést kap, közigazgatási alapvizsgára kötelezett, melyet a kinevezését követő egy éven belül köteles letenni, kivéve ha ezen időpontig az alapvizsga alól a Ktv. - a Ktvm. hatálybalépésekor hatályos - szabályai szerint mentesül. Ha vizsgakötelezettségét ez idő alatt nem teljesíti, vagy az idézett szabály szerint nem mentesül, közszolgálati jogviszonya megszűnik. Így a jelenleg közalkalmazottként dolgozó kolléganő köztisztviselői kinevezésére pályázati eljárás lefolytatása nélkül sor kerülhet, azonban mivel várhatóan december[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 519

3. találat: Versenyvizsga - a vezetőnek is le kell tennie?

Kérdés: Egy központi államigazgatási szervnél dolgozom köztisztviselőként, vezetői megbízással rendelkezem, melyet idén április elsején kaptam. A személyzetisünk már beosztott közigazgatási szakvizsgára, az alapvizsga alól mentesültem igazgatásszervezői képesítésem alapján. Kollégám a szabályok változása folytán elbizonytalanodott, nem tudja, kell-e versenyvizsgát is tennem a szakvizsga mellett. Arra hivatkozik, hogy a versenyvizsga esetében nincs olyan végzettség, amely önmagában mentesítene a vizsga alól, ahogyan az korábban az alapvizsga esetében volt, és ami alapján én is mentesültem annak letétele alól. Szerinte, mivel július 1-jétől a vezetői megbízás feltétele a versenyvizsga, ezért most nekem azt is le kell tennem. Kell-e versenyvizsgát tennem?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselői kinevezést kap, a kinevezését követő egy éven belül közigazgatási alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha ezen időpontig az alapvizsga alól a Ktv. e törvény hatálybalépésekor hatályos szabályai szerint mentesült. Ha ezen kötelezettségét ez idő alatt nem teljesíti, közszolgálati jogviszonya megszűnik. A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama. A fenti jogszabályhelyek alapján vezetői megbízást 2009. július 1-jétől csak az kaphat, aki közigazgatási versenyvizsgával rendelkezik. Azonban Ön a vezetői megbízást ezen időpont előtt kapta, így nem versenyvizsgát, hanem alapvizsgát kellene tennie. Az alapvizsga teljesítése alól azonban végzettsége folytán [a korábban hatályban volt Ktv. 25. § (6) bekezdése alapján] mentesül. Megjegyzem, a személyzetis kollégának abban igaza van, hogy a versenyvizsgánál egy adott végzettség, képzettség nem mentesít a vizsga letételének kötelezettsége alól, mint ahogyan arra korábban az alapvizsga esetében lehetőség volt. A Ktv. 31. § (2) bekezdése értelmében vezetői megbízást, kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, versenyvizsgával jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel rendelkező köztisztviselő kaphat. Vezetői megbízást, kinevezést közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 508

4. találat: Besorolás, képesítés, alapvizsga

Kérdés: Egyetemi szintű okleveles közigazgatási szakértő diplomával rendelkező munkatárs köztisztviselői kinevezésére került sor hivatalunkban. A kolléga most végzett az egyetemen, pályakezdő. Ilyen képesítéssel még nem rendelkezett senki a hivatalban, és most el kell döntenünk, hogy - éppen úgy, mint az igazgatásszervező képesítés esetén - van-e lehetőség pálya-előmenetel gyorsítására, valamint a közigazgatási alapvizsga alóli mentesülésre vagy sem. A kérdésem tehát, hogy a fent említett végzettség esetében van-e lehetőség az I. besorolási osztály 2-es fizetési fokozatába sorolni a köztisztviselőt, illetve hogy ezzel a végzettséggel mentesül-e az alapvizsga-kötelezettség alól?
Részlet a válaszból: […]megbízást, kinevezést, köztisztviselői kinevezést kap, kinevezését követő egy éven belül közigazgatási alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha ezen időpontig az alapvizsga alól a Ktv. e törvény hatálybalépésekor hatályos szabályai szerint mentesül. Az alapvizsga költségeit a munkáltató viseli. Ha ezen kötelezettségét ez idő alatt nem teljesíti, vagy az alól a Ktv. szerint nem mentesül, közszolgálati jogviszonya megszűnik. A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama. A kérdés szerinti köztisztviselőnek a fenti jogszabályhely alapján közigazgatási alapvizsgát kellene tennie, kivéve ha a Ktv. korábban hatályos szabályai alapján mentesül ezen kötelezettsége alól. A Ktv. korábbi 25. § (3) bekezdése alapján a köztisztviselőnek fogalmazó besorolásához egy éven belül, előadó besorolásához két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie. A szintén hatályon kívül helyezett 25. § (6) bekezdése szerint nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki állam- és jogtudományi doktori, igazgatásszervezői, okleveles közgazdász képesítést, illetve a Rendőrtiszti Főiskolán oklevelet szerzett. Kérdés: az okleveles közigazgatási szakértő végzettség elfogadható-e olyan végzettségként, amely lehetővé teszi a pálya-előmenetel gyorsítását, illetve mentesít-e az alapvizsga letétele alól. A fent hivatkozott rendelkezések az igazgatásszervező főiskolai szakon szerzett szakképzettséggel rendelkező köztisztviselők számára teszik lehetővé a pálya-előmenetel gyorsítását, illetve az alapvizsga-kötelezettség alóli mentesülést. Az 53/2000. Korm. rendelet alapján az igazgatásszervező szak és az okleveles közigazgatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 493

5. találat: Alap- vagy versenyvizsga?

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, és beosztottak közigazgatási alapvizsgára, azonban hallottam, hogy a köztisztviselőknek versenyvizsgát kell tenniük. Most alapvizsgát, vagy versenyvizsgát kell tennem, esetleg választhatok, hogy melyik vizsgát teszem le?
Részlet a válaszból: […]kötelezett, de ezen kötelezettségének e törvény hatálybalépéséig nem tett eleget, 2009. december 31-éig alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha 2009. december 31-éig az alapvizsga alól a Ktv. 2007. július 15-én hatályos szabályai szerint mentesült. Az alapvizsga költségeit a munkáltató viseli. Ha a köztisztviselő az alapvizsgát az előírt határidőig nem teljesíti, vagy az alól nem mentesül, közszolgálati jogviszonya megszűnik. A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama. A Ktvm. 44. §-a szerint az, aki 2007. július 15-ét követően, de még a közigazgatási versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépése, 2009. december 1-jét megelőzően vezetői megbízást, kinevezést, köztisztviselői kinevezést kap, közigazgatási alapvizsgára kötelezett, kinevezését követő egy éven belül közigazgatási alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha ezen időpontig az alapvizsga alól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 470
Kapcsolódó tárgyszavak: