Munkaszerződés a polgármesteri hivatalban

Kérdés: Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló polgármesteri hivatalban - figyelemmel a Ktv. 1. § (9) bekezdésére - milyen feladatkörre és milyen feltételekkel alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] ...§ (1) és (9) bek.]. Aköztisztviselők és ügykezelők mellett a harmadik alanyi kör, aki aközigazgatási szervvel jogviszonyban állhat, a közigazgatási munkavállaló. AKtv. szerint a közigazgatási szervnél köztisztviselőnek, ügykezelőnek nemminősülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Közigazgatási munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Közigazgatási szervnél dolgozó fizikai alkalmazottunk a közeljövőben rendelkezni fog az előrehozott öregségi nyugdíj életkori és szolgálati időre vonatkozó feltételeivel. 2001-ben a közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakult át. Ekkor az átalakulásról rendelkező törvény előírta, hogy az átalakult munkaviszony munkáltatói rendes felmondással csak a Ktv. 2001. június 30-án hatályos 17. § (1) bekezdésében meghatározott okokra hivatkozva szüntethető meg. Megítélésünk szerint az előrehozott öregségi nyugdíj szabályai és az Mt. nyugdíjasnak minősülő munkavállaló fogalmát meghatározó rendelkezései alapján nem tudjuk megszüntetni a munkaviszonyát arra hivatkozva, hogy nyugdíjasnak minősül. Ettől függetlenül, amennyiben a munkavállaló szeretne előrehozott öregségi nyugdíjba menni, megszüntethetjük-e a munkaviszonyát közös megegyezéssel?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjban, és ezért nem minősül nyugdíjasnak az Mt. 87/A.§-a szerint.Mivel az Mt. 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján aközigazgatási munkavállaló munkaviszonya is megszüntethető közös megegyezéssel,a munkavállalónak és a munkáltatónak lehetősége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.