Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott közigazgatási munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaszerződés a polgármesteri hivatalban

Kérdés: Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló polgármesteri hivatalban - figyelemmel a Ktv. 1. § (9) bekezdésére - milyen feladatkörre és milyen feltételekkel alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]hatáskörébe tartozó érdemi feladatokat látják el, az ügykezelők a közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatokról gondoskodnak. A kérdésben is említett szabály szerint a Ktv. hatálya alá tartozó közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag közszolgálati jogviszonyt létesíthet [Ktv. 1. § (1) és (9) bek.]. A köztisztviselők és ügykezelők mellett a harmadik alanyi kör, aki a közigazgatási szervvel jogviszonyban állhat, a közigazgatási munkavállaló. A Ktv. szerint a közigazgatási szervnél köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő munkavállaló munkaviszonyára az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni [Ktv. 1. § (7) bek.]. A közigazgatási munkavállaló munkaviszonyára tehát nem a Ktv., hanem az Mt. alkalmazandó, mégpedig az Mt. III. rész XII. fejezetében foglalt speciális rendelkezések alapján. A közigazgatási munkavállaló jogállása kettős. Egyrészt nem magánfél foglalkoztatja, hanem olyan munkáltatónál áll munkaviszonyban, amely közhatalmi tevékenységet lát el. Másrészt a munkakörébe nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1198

2. találat: Közigazgatási munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Közigazgatási szervnél dolgozó fizikai alkalmazottunk a közeljövőben rendelkezni fog az előrehozott öregségi nyugdíj életkori és szolgálati időre vonatkozó feltételeivel. 2001-ben a közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakult át. Ekkor az átalakulásról rendelkező törvény előírta, hogy az átalakult munkaviszony munkáltatói rendes felmondással csak a Ktv. 2001. június 30-án hatályos 17. § (1) bekezdésében meghatározott okokra hivatkozva szüntethető meg. Megítélésünk szerint az előrehozott öregségi nyugdíj szabályai és az Mt. nyugdíjasnak minősülő munkavállaló fogalmát meghatározó rendelkezései alapján nem tudjuk megszüntetni a munkaviszonyát arra hivatkozva, hogy nyugdíjasnak minősül. Ettől függetlenül, amennyiben a munkavállaló szeretne előrehozott öregségi nyugdíjba menni, megszüntethetjük-e a munkaviszonyát közös megegyezéssel?
Részlet a válaszból: […]át. A közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra ezen időponttól számítva az Mt., valamint az Mt. Harmadik részének XII. Fejezetében meghatározott szabályokat kell alkalmazni. A közszolgálati jogviszony munkaviszonnyá történő átalakulását előíró Ktv.mód. 107. § (4) bekezdése kimondta továbbá, hogy a munkáltató e munkaviszonyt rendes felmondással kizárólag a 2001. június 30-án hatályos Ktv. 17. § (1) bekezdésének a)-f) pontjaiban meghatározott okok alapján szüntetheti meg, és a felmondási idő, valamint a végkielégítés mértékének megállapítására a 2001. június 30-án irányadó szabályok szerint számított felmentési időt és a végkielégítés mértékét kell figyelembe vennie, amennyiben az az érintett munkavállalóra nézve kedvezőbb. A munkavállaló egyebek mellett akkor minősül nyugdíjasnak az Mt. alkalmazása szempontjából, ha előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban részesül [Mt. 87/A. § (1) bek. e) pontja]. Az Mt. 87/A. § (2) bekezdése szerint a munkavállaló akkor részesül az Mt. 87/A. § (1) bekezdés b)-h) pontjaiban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították. Összevetve e rendelkezést a Tny. fentiekben idézett szabályaival, kijelenthetjük, hogy az előrehozott öregségi nyugdíj életkori és szolgálati időre vonatkozó feltételeivel rendelkező munkavállaló csak abban az esetben lesz jogosult az előrehozott öregségi nyugdíjra, ha biztosítással járó jogviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 881