Munkaszerződés a polgármesteri hivatalban

Kérdés: Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló polgármesteri hivatalban – figyelemmel a Ktv. 1. § (9) bekezdésére – milyen feladatkörre és milyen feltételekkel alkalmazható?
Részlet a válaszából: […]  Elöljáróban: a kérdés tartalma azért is "problémás", mert aKtv. pontosan nem állapítja meg, mely feladatra létesíthető a hatálya alattimunkáltatóval munkaviszony. A köztisztviselő és az ügykezelő feladatkörénektörvényi meghatározásából következtethetünk arra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Közigazgatási munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Közigazgatási szervnél dolgozó fizikai alkalmazottunk a közeljövőben rendelkezni fog az előrehozott öregségi nyugdíj életkori és szolgálati időre vonatkozó feltételeivel. 2001-ben a közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakult át. Ekkor az átalakulásról rendelkező törvény előírta, hogy az átalakult munkaviszony munkáltatói rendes felmondással csak a Ktv. 2001. június 30-án hatályos 17. § (1) bekezdésében meghatározott okokra hivatkozva szüntethető meg. Megítélésünk szerint az előrehozott öregségi nyugdíj szabályai és az Mt. nyugdíjasnak minősülő munkavállaló fogalmát meghatározó rendelkezései alapján nem tudjuk megszüntetni a munkaviszonyát arra hivatkozva, hogy nyugdíjasnak minősül. Ettől függetlenül, amennyiben a munkavállaló szeretne előrehozott öregségi nyugdíjba menni, megszüntethetjük-e a munkaviszonyát közös megegyezéssel?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 18/A. § (1) bekezdése értelmében az öregséginyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultegyebek mellett az a 60. életévét betöltött, 1950-ben született férfi, és az59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-ban született nő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Köztisztviselői cafeteria viszonya a közigazgatási munkavállalói rendszerhez

Kérdés: A polgármesteri hivatalban megállapítottuk a köztisztviselőket megillető cafeteriakeretet és juttatások fajtáját. Hivatalunkban azonban dolgoznak Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók is. Hogyan kell megállapítanunk a munkaviszonyban állók cafeteriáját? Ugyanazok a juttatások járnak részükre, mint a köztisztviselőknek?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. csak a köztisztviselőkre vonatkozik, esetükben állapítjameg a cafeteria kötelező szabályait. Az Mt. hatálya alá tartozó közigazgatásimunkavállalók esetében a munkáltató döntése, hogy milyen juttatást és milyenmértékben ad, figyelemmel arra, hogy az Mt. a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.