Munkaidőkeret elszámolása a kikölcsönzés megszűnésekor

Kérdés: Az Mt. XVI. fejezete szerinti kölcsönbe adó olyan kölcsönvevőkkel áll kapcsolatban, akiknél munkaidőkeret van érvényben. Értelmezésünk szerint ilyen esetben a kölcsönzött munkavállalóra is irányadó a kölcsönvevőnél alkalmazott munkaidőkeret. Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha a munkaidőkeret lejárta előtt átmegy a kölcsönzött munkavállaló egy olyan munkáltatóhoz, amelyiknél szintén munkaidőkeret van érvényben? Hogyan kell elszámolni/lezárni a munkaidőkeretet? Van-e törvényi kizáró ok a fentiekre?
Részlet a válaszából: […] ...amely a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnésekor követendő elszámolásra tartalmaz útmutatást. Véleményünk szerint a kikölcsönzés megszűnése annak az esetnek felel meg, mintha a munkáltató a saját működésével összefüggő okból mondaná fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Kikölcsönzés megszűnése mint a munkaviszony-megszüntetés oka

Kérdés: Egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásnál az egyik határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozó munkájára a továbbiakban nem tart igényt a kölcsönbe vevő vállalkozás. A munkáltató (kölcsönbe adó) más munkakörben nem tudja foglalkoztatni a dolgozót. A dolgozó bejelentette a kölcsönbe adó munkáltatójánál, hogy terhes. Milyen lehetőségei vannak a munkaviszony törvényes megszüntetésének? Az 1355. sz. kérdésre adott válaszban megfogalmazott indokkal (a kikölcsönzés megszűnése) azonnali hatállyal megszüntethető a terhes munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...lehet [Mt. 66. § (1)-(2) bek.]. A törvény e szakaszainak alkalmazásában a kölcsönbe adó működésével összefüggő oknak minősül a kikölcsönzés megszűnése [Mt. 220. § (1) bek.]. A felmondás és az azonnali hatályú felmondás nem azonos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 10.