Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kikölcsönzés megszűnése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaidőkeret elszámolása a kikölcsönzés megszűnésekor

Kérdés: Az Mt. XVI. fejezete szerinti kölcsönbe adó olyan kölcsönvevőkkel áll kapcsolatban, akiknél munkaidőkeret van érvényben. Értelmezésünk szerint ilyen esetben a kölcsönzött munkavállalóra is irányadó a kölcsönvevőnél alkalmazott munkaidőkeret. Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha a munkaidőkeret lejárta előtt átmegy a kölcsönzött munkavállaló egy olyan munkáltatóhoz, amelyiknél szintén munkaidőkeret van érvényben? Hogyan kell elszámolni/lezárni a munkaidőkeretet? Van-e törvényi kizáró ok a fentiekre?
Részlet a válaszból: […]Ebből fakadóan mindazon munkáltatói jogkör, amelyek csak kollektív szerződés kifejezett rendelkezése alapján gyakorolható, nem él a kölcsönvevő számára. Így a kölcsönvevő - a kölcsönzött munkavállalók vonatkozásában - nem alkalmazhat hat hónapnál hosszabb, csak kollektív szerződésben kiköthető munkaidőkeretet. Ha van is ilyen tartalmú kollektív szerződése, annak hatálya nem terjed ki a nála dolgozó kölcsönzött munkavállalókra.Az Mt. nem tartalmaz külön elszámolási szabályt arra az esetre, ha a munkavállaló kikölcsönzése a munkaidőkeret lejárta előtt megszűnik. Csak analógia útján alkalmazhatjuk az Mt. 95. §-át, amely a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnésekor követendő elszámolásra tartalmaz útmutatást. Véleményünk szerint a kikölcsönzés megszűnése annak az esetnek felel meg, mintha a munkáltató a saját működésével összefüggő okból mondaná fel a munkaviszonyt. Ezért ilyenkor a munkavállalóval úgy kell elszámolni, mintha a kikölcsönzés vége egyben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3604

2. találat: Kikölcsönzés megszűnése mint a munkaviszony-megszüntetés oka

Kérdés: Egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásnál az egyik határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozó munkájára a továbbiakban nem tart igényt a kölcsönbe vevő vállalkozás. A munkáltató (kölcsönbe adó) más munkakörben nem tudja foglalkoztatni a dolgozót. A dolgozó bejelentette a kölcsönbe adó munkáltatójánál, hogy terhes. Milyen lehetőségei vannak a munkaviszony törvényes megszüntetésének? Az 1355. sz. kérdésre adott válaszban megfogalmazott indokkal (a kikölcsönzés megszűnése) azonnali hatállyal megszüntethető a terhes munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonya?
Részlet a válaszból: […]§ (1)-(2) bek.]. A törvény e szakaszainak alkalmazásában a kölcsönbe adó működésével összefüggő oknak minősül a kikölcsönzés megszűnése [Mt. 220. § (1) bek.]. A felmondás és az azonnali hatályú felmondás nem azonos munkaviszony-megszüntetési jogcímek [Mt. 64. § (1) bek. b)-c) pontok]. A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság tartama alatt [Mt. 65. § (3) bek.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1513