Kormánytisztviselői átsorolás és az illetményeltérítés

Kérdés: Középfokú végzettségű (II. besorolású) dolgozónk illetményét 2013. január 1-jétől december 31-ig 40%-kal eltérítettük. Dolgozónk időközben megszerezte diplomáját (melyhez a munkáltató tanulmányi szerződést is kötött vele), és munkaköre lehetővé teszi, hogy I. besorolási osztályba soroljuk át. Ebben a kategóriában azonban már a 40%-os eltérítést a munkáltató nem kívánja számára megadni. Erre - véleményünk szerint - a jogszabály lehetőséget is ad a Kttv. 133. §-ának (6) bekezdése alapján. Dolgozónk mindezt nehezményezi, mivel meglátása szerint azzal, hogy diplomát szerzett, a munkája színvonala (mely miatt az eltérítést kapta) nem változott, és munkaügyi bírósághoz kíván fordulni. Kérdésem, hogy a munkáltató eljárása jogszabályszerű-e, illetve a dolgozó megalapozottan fordul a munkaügyi bírósághoz?
Részlet a válaszából: […] Egy esetleges per majdani eredményét megjósolni nem áll módunkban, ám annyi bizonyos, hogy ebben az esetben egyértelmű törvényi szabályok vonatkoznak a tényállásra. Valóban kimondja a Kttv. 133. §-ának (6) bekezdése, hogy az egyébként a tárgyévre megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.

Jogállásváltás törvény erejénél fogva - a gazdasági vezető közalkalmazott kormánytisztviselői besorolása

Kérdés: A 259/2010. Korm. rendelet alapján szervezetünk központi hivatallá alakult, és a jogszabály erejénél fogva a nálunk foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá alakult. A korábbi gazdasági vezetőnk (aki egyébként a hivatal vezetőjének helyettese) besorolásánál hogyan járhatunk el helyesen, főosztályvezetői vagy helyettes államtitkári illetményre lesz-e jogosult?
Részlet a válaszából: […] A 2010. november 27-én kiegészült a Ktjv. egy új 6/A. §-sal,melynek rendelkezései eligazítást nyújtanak azokban az esetekben, amikor amunkáltató személyében - jogszabály rendelkezése folytán - bekövetkező változáshatására a közalkalmazott jogviszonya kormánytisztviselői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.