Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kormánytisztviselő besorolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kormánytisztviselői átsorolás és az illetményeltérítés

Kérdés: Középfokú végzettségű (II. besorolású) dolgozónk illetményét 2013. január 1-jétől december 31-ig 40%-kal eltérítettük. Dolgozónk időközben megszerezte diplomáját (melyhez a munkáltató tanulmányi szerződést is kötött vele), és munkaköre lehetővé teszi, hogy I. besorolási osztályba soroljuk át. Ebben a kategóriában azonban már a 40%-os eltérítést a munkáltató nem kívánja számára megadni. Erre - véleményünk szerint - a jogszabály lehetőséget is ad a Kttv. 133. §-ának (6) bekezdése alapján. Dolgozónk mindezt nehezményezi, mivel meglátása szerint azzal, hogy diplomát szerzett, a munkája színvonala (mely miatt az eltérítést kapta) nem változott, és munkaügyi bírósághoz kíván fordulni. Kérdésem, hogy a munkáltató eljárása jogszabályszerű-e, illetve a dolgozó megalapozottan fordul a munkaügyi bírósághoz?
Részlet a válaszból: […]ha a 119. § szerinti átsorolásra kerül sor. A Kttv. 119. §-a értelmében a kormánytisztviselő az I. besorolási osztályba akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett. Jelen esetben erről van szó. Az illetményeltérítés módosítása az eltérítés százalékos mértékének megváltoztatását jelenti, akár nullára is. Ennek eljárását rögzíti a Kttv. 133. §-ának (9) bekezdése, amely szerint a kormánytisztviselő illetményét a munkáltatónak újra meg kell állapítania, ha az illetmény-összetevők változnak, különösen ha a besorolási fokozat megváltozik.Természetesen a 133. § (6) bekezdése azt is rögzíti, hogy az előresorolással, az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1734

2. találat: Jogállásváltás törvény erejénél fogva - a gazdasági vezető közalkalmazott kormánytisztviselői besorolása

Kérdés: A 259/2010. Korm. rendelet alapján szervezetünk központi hivatallá alakult, és a jogszabály erejénél fogva a nálunk foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá alakult. A korábbi gazdasági vezetőnk (aki egyébként a hivatal vezetőjének helyettese) besorolásánál hogyan járhatunk el helyesen, főosztályvezetői vagy helyettes államtitkári illetményre lesz-e jogosult?
Részlet a válaszból: […]jogállásváltozás időpontjában. A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az átalakulást követő harminc napon belül tájékoztatja [Ktjv. 6/A. § (2) bek.], illetve negyvenöt napon belül átsorolja - és megállapítja az illetményét - a kormánytisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok alapján [Ktjv. 6/A. § (5) bek.]. Fentiek mellett a Ktjv. kifejezetten rendelkezik a vezetők jogviszonyának átalakulása körében a besorolásra irányadó szabályokról. A Ktjv. 6/A. § (8) bekezdése értelmében a közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető jogviszonyának átalakulását követően - a kormánytisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével - kell a vezetői munkakör szintjét és megnevezését megállapítani. Ez azt jelenti tehát, hogy a Ktjv. 12. § (1) bekezdését alapul véve, a korábban közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető a jogállásváltozással osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, vagy pedig főosztályvezetői munkakör betöltésére nevezhető ki, figyelemmel arra, hogy a Ktjv. az államigazgatási szerv, illetve a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetésére ezt a három vezetői munkakört nevesíti. Erre tekintettel a gazdasági igazgatót a jogállásváltozással álláspontunk szerint főosztályvezetői munkakörbe szükséges besorolni. Értelmezési kérdést vethet fel, hogy a Ksztv. 73. § (8) bekezdése értelmében a központi hivatal vezetőjének helyettese - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - helyettes államtitkári illetményre jogosult. A jogszabályhelyek együttes értelmezése alapján így - meglátásunk szerint - többféle következtetés is levonható. Egyrészt helytálló lehet azon érvelés, miszerint a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1009