Címadományozás – a jogszerző idők

Kérdés: A Kttv. 128. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján adható címekhez szükséges kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időt hogyan kell számolni, milyen időszak vehető figyelembe? Esetleg a Kttv. 8. §-ának (5) bekezdésében felsorolt jogviszonyok időszakai, vagy csak a 150. § (3) bekezdésében felsorolt jogviszonyok időszakai, esetleg más a számítás módszere?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselő Kttv. 116. §-a szerinti besorolásánál figyelembe kell venni a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időn kívül egyes további munkavégzésre irányuló jogviszonyok teljes vagy részleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 11.

Köztisztviselő besorolása – a feladatkörhöz előírt képesítés a meghatározó

Kérdés: Önkormányzati hivatalnál köztisztviselői státuszban a besorolási tábla szerint milyen iskolai végzettség számít felsőfokú végzettségnek? Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó OKJ-és szakképesítésű köztisztviselőt hogyan kell besorolni?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 228. §-a alapján a köztisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai végzettségének és közszolgálati jogviszonyban töltött idejének megfelelően kell besorolni. A köztisztviselők besorolásakor eltérő rendelkezés hiányában – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Pedagógus besorolása – az alsó középfokú részszakképesítés elismerése

Kérdés: A közszolgálati tisztviselők képesítési elő­írásairól szóló 29/2012. Korm. rendelet több pontjában is a képesítettség egyik feltételeként a középfokú számítástechnikai szakképesítést nevezi meg a jogszabály. A 150/2012. Korm. rendelet 1. sz. melléklete "2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez" részében 31 és 53 közötti szintek (alsó középfokú részszakképesítéstől felső középfokú szakképesítés ráépülésig) kerültek meghatározásra. A 31-es szintű (alsó középfokú részszakképesítés), például számítógépes adatrögzítő végzettség elfogadható-e a kormányrendelet szerinti számítástechnikai szakképesítésnek?
Részlet a válaszából: […] A magyar jogszabályok a szakképesítés szintjeinek minden jogszabályban egységesen alkalmazható fogalmát nem határozzák meg. A 150/2012. Korm. rendelet értelmező rendelkezései négy szakképesítési szintet különböztetnek meg: alapfokú, középfokú, emelt és felsőfokú. Ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 23.

Kormánytisztviselői átsorolás és az illetményeltérítés

Kérdés: Középfokú végzettségű (II. besorolású) dolgozónk illetményét 2013. január 1-jétől december 31-ig 40%-kal eltérítettük. Dolgozónk időközben megszerezte diplomáját (melyhez a munkáltató tanulmányi szerződést is kötött vele), és munkaköre lehetővé teszi, hogy I. besorolási osztályba soroljuk át. Ebben a kategóriában azonban már a 40%-os eltérítést a munkáltató nem kívánja számára megadni. Erre – véleményünk szerint – a jogszabály lehetőséget is ad a Kttv. 133. §-ának (6) bekezdése alapján. Dolgozónk mindezt nehezményezi, mivel meglátása szerint azzal, hogy diplomát szerzett, a munkája színvonala (mely miatt az eltérítést kapta) nem változott, és munkaügyi bírósághoz kíván fordulni. Kérdésem, hogy a munkáltató eljárása jogszabályszerű-e, illetve a dolgozó megalapozottan fordul a munkaügyi bírósághoz?
Részlet a válaszából: […] Egy esetleges per majdani eredményét megjósolni nem áll módunkban, ám annyi bizonyos, hogy ebben az esetben egyértelmű törvényi szabályok vonatkoznak a tényállásra. Valóban kimondja a Kttv. 133. §-ának (6) bekezdése, hogy az egyébként a tárgyévre megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.

Jogállásváltás törvény erejénél fogva – a gazdasági vezető közalkalmazott kormánytisztviselői besorolása

Kérdés: A 259/2010. Korm. rendelet alapján szervezetünk központi hivatallá alakult, és a jogszabály erejénél fogva a nálunk foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá alakult. A korábbi gazdasági vezetőnk (aki egyébként a hivatal vezetőjének helyettese) besorolásánál hogyan járhatunk el helyesen, főosztályvezetői vagy helyettes államtitkári illetményre lesz-e jogosult?
Részlet a válaszából: […] A 2010. november 27-én kiegészült a Ktjv. egy új 6/A. §-sal,melynek rendelkezései eligazítást nyújtanak azokban az esetekben, amikor amunkáltató személyében – jogszabály rendelkezése folytán – bekövetkező változáshatására a közalkalmazott jogviszonya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.