Ügyvezető megbízással

Kérdés: Egy cégünkben két ügyvezető van. Egyikük 100%-os tulajdonos, és az ügyvezetést munkaviszonyban látja el. A másik ügyvezető ingyenes megbízási szerződés keretében látja el ezt a tevékenységet, személyesen nem működik közre, máshol áll heti 40 órát meghaladó munkaviszonyban, így ott biztosított. Ez utóbbi ügyvezető magyar munkaviszonya hamarosan megszűnik, és a cége ausztriai központjában jogfolytonosan fogják alkalmazni, így Ausztriában lesz biztosított. Állandó lakcíme Magyarországon marad, Ausztriában ideiglenes lakcímmel fog rendelkezni. Maradhat-e ingyenes megbízási szerződéssel a cég ügyvezetője? Ha nem, milyen módon maradhat ügyvezető? Ha nem kíván ügyvezető maradni, és mást választ helyette a társaság, ehhez társasági szerződést kell módosítani?
Részlet a válaszából: […] ...feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját, továbbá azt a tényt, ha a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Munkaviszony-megszüntetéskor az öltözőszekrényben hagyott dolgok

Kérdés: A munkavállaló munkaviszonyát próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntettük, amely jognyilatkozatot postán, tértivevénnyel küldtük meg részére. A munkavállaló nem tud bejönni a székhelyünkre az elszámolás miatt, így az öltözőszekrényéből sem tudja kipakolni a munkaruháját, személyes tárgyait. Ha nem jelenik meg, akkor mi a helyes eljárás az öltözőszekrény kezelése tekintetében? Mit tehet a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...és ezt az eseményt akár videófelvételen is rögzíteni. Az öltözőszekrényben talált értéktárgyakat letétbe is lehet vetetni (pl. közjegyzőnél azzal, hogy azt csak a jogosult munkavállalónak adhatja ki). Egyszerűbb és lényegesen olcsóbb eljárás lehet azonban az, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Felmondás és a szabadság pénzbeli megváltása

Kérdés: Egy munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt december 14-én. November 19-től kivette a megmaradt szabadságát, december 3-tól a munkáltató felmentette a munkavégzési kötelezettség alól december 14-ig. A munkavállaló leadta a tárgyi eszközeit, de a céges autóját december 14-ig használhatta. Ha nem adta le az autóját, akkor a fennmaradó szabadság összegét csak az autó leadása után lehet-e utalni, azért, hogy ha valami kár lenne az autóban, akkor ebből kerülne rendezésre?
Részlet a válaszából: […] ...is érvényesíteni, melyet írásba kell foglalni [Mt. 285. § (2) bek.]. Ezen túlmenően fizetési meghagyás kibocsátását is kérheti a közjegyzőnél a munkavállalóval szemben ilyen esetben. Ezek az esetek állnak jogszerűen a munkáltató rendelkezésére,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Közjegyzők - "egyéniségből" irodába

Kérdés: 2022. január 1-jétől közjegyzői tevékenység egyéni közjegyzőként nem végezhető, csak közjegyzői iroda keretében. Mivel a közjegyzői irodák nem átalakulással jönnek létre, véleményem szerint a tevékenységük nem jogfolytonos. Ebben az esetben az ott dolgozó munkavállalók jogállása hogyan alakul munkajogi szempontból? Mit kell tenni, hogy az alkalmazottak jogosultságai (pl. szabadság, végkielégítés stb.) ne sérüljenek? Milyen dokumentumokat kell készíteni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Kjtv. jelenleg hatályos szabályai értelmében a közjegyző egyénileg vagy közjegyzői iroda keretében folytathatja a tevékenységét. Ez a szabály 2022. január 1-jével akként módosul, hogy a közjegyző általános szabály szerint már csak közjegyzői iroda keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Munkavállaló halála és a munkaviszony-megszűnés eljárási részletei

Kérdés: Egyik munkavállalónk elhalálozott. A halál napjával munkaviszonyát megszüntettük, járandóságát bankszámlaszámára elutaltuk. A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos iratait ilyen esetben hogyan kell kezelni? Tudomásunk szerint élettársa van, gyermeke nincs, testvérei vannak. Meg kell várni a hagyatéki eljárást, vagy lakcímére elpostázhatjuk (nevére szólóan?) a kilépőpapírokat? Ilyen esetben mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...Önöktől ezeket. Megítélésünk szerint megnyugtató megoldást jelenthet mindezekre a problémákra, ha a munkáltató bírósági vagy közjegyzői letétbe helyezi a kérdéses iratokat és igazolásokat, az Mt. 31. §-a alapján ugyanis a munkaviszony tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség és igazolása

Kérdés: Milyen módon állapítható meg, hogy a munkáltatónál a szakszervezet rendelkezik-e kellő reprezentativitással kollektív szerződés megkötéséhez?
Részlet a válaszából: […] ...igazolásának módját nem határozza meg, és a bíróság előtti szabad bizonyítási rendszer alapján ez nem kizárólag okirattal (közjegyzői ténytanúsítvánnyal), hanem egyéb bizonyítási eszközzel is igazolható. Ilyen lehet a tagdíjfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Munkavállalói felmondás és a ki nem fizetett bér

Kérdés: Felmondtam a cégnél, el is fogadták a felmondásomat, de nem hajlandók kifizetni az október hónapban ledolgozott egyheti munkabéremet, és a szeptemberi havi jutalékomat, aminek kifizetése október 10-én lett volna esedékes (kb. 200 000 forint). Mi a teendőm?
Részlet a válaszából: […] ...fel írásban a munkáltatót a kifizetés teljesítésére. Ha ez nem jár sikerrel, akár fizetési meghagyás kibocsátását is kérheti a közjegyző előtt, illetve az igényét a közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt munkaügyi perben is érvényesítheti [Mt. 285....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Ki nem fizetett jutalék követelése

Kérdés: Napi bejelentéssel dolgoztam egy call centerben március közepétől április közepéig egy munkaközvetítő által, két szerződéssel, hogy egész hónapban tudjak dolgozni. Közben tartósan munkanélküli vagyok, és azért, hogy ne nekem kelljen társadalombiztosítást fizetnem, javasolták, hogy jelentkezzek be szociális segélyre. Április közepén a vezető alpári módon beszélt velem, ezért kértem egy hét szabadságot, közben más állásra is pályáztam. A call centerbe már nem mentem vissza. A munkaközvetítő e hó 10. napjáig kifizette az óradíjamat, de a call center a jutalékomat nem, annak ellenére, hogy nagyon ügyes voltam, és átlagon felül teljesítettem, mondván, nem volt meg a kötelező óraszámom. Kétheti jutalékot nem fizettek ki, 15-20 ezer forint közötti összegről van szó, ami nekem nagy pénz. A call center 50 és 100 forintot fizetett egy üzletkötésért. Jogos-e ez? Azt, hogy nála dolgoztam, csak az ott dolgozók, a jelenléti ív és a rögzített hanganyag igazolja. Tudok-e ezzel a helyzettel valamit kezdeni? Amikor eldöntöttem, hogy nem megyek vissza, felhívtam a munkaközvetítő céget, hogy kell-e valami megszüntető papírt aláírni, kiderült, hogy nem voltam sehova bejelentve, ezért nem kell semmit sem alá írni.
Részlet a válaszából: […] ...közigazgatási és munkaügyi bíróságnál nyújthat be keresetet [Mt. 285. § (1) bek., 286. § (1) bek.], vagy fizetési meghagyással közjegyző előtt is érvényesítheti igényét, ezek előtt azonban indokolt egy levélben felszólítania a munkáltatót a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 25.

Hagyatéki tárgyaláson történő részvétel

Kérdés: Egyik munkavállalónkat hagyatéki tárgyalásra hívták be örökösként, de úgy tudjuk, hogy nem hozzátartozója az elhunytnak. Ilyen esetben is jogosult munkaidőben elmenni? Jár-e erre díjazás neki?
Részlet a válaszából: […] ...díjfizetés nélkül - kivéve, ha tanúként idézik [Mt. 55. § (1) bek. i) pont, 146. § (3) bek. c) pont]. A hagyatéki eljárásban a közjegyző eljárása az elsőfokú bíróság eljárásával azonos hatályú [Htv. 2. § (2) bek.], vagyis az ilyen eljárásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 25.

Orvosi igazolás eredeti példánya

Kérdés: Ha egyszerre több részmunkaidős bejelentett munkahelyem van, a betegségemet, illetve keresőképtelenségemet hogy tudom egy igazolással igazolni? Köteles-e a háziorvos több igazolást kiadni, hogy minden munkaadómnak tudjam igazolni a keresőképtelenségemet?
Részlet a válaszából: […] ...az orvosi igazolás hiteles másolatát az eredetivel megegyezőnek el kell fogadnia.A kérdéssel kapcsolatban végül felhívjuk a figyelmet a közjegyző előtti eljárás lehetőségére. A közjegyző a számára bemutatott másolatot összehasonlítja az eredeti okirattal és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.
1
2