Korengedményes nyugdíj vagy kedvezményes öregségi nyugdíj?

Kérdés: Iskolánk egyik tanárnője 1953. február 20-án született, rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Kérelmet terjesztett elő, melyben kéri korengedményes nyugdíjba való vonulásához a munkáltatói hozzájárulást. Elutasítható-e ez azzal, hogy 40 éves jogviszonnyal való öregségi nyugdíjba vonulásra jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...63 év, amelyet2016. február 19-én fog betölteni (Tny. 18. §).A 181/1996. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése akkor teszilehetővé a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodást, ha a munkavállalóaz öregségi nyugdíjkorhatárnál 5 évvel alacsonyabb életkort -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Kedvezményes jubileumi jutalom és a korengedményes nyugdíj

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnk korengedményes nyugdíjba akar menni 2010. július 1-jével. Kérdésünk, hogy mikor és hogyan kell megszüntetnünk a jogviszonyát? Továbbá jogosult-e a köztisztviselő a kedvezményes 40 éves jubileumi jutalomra, ha 2011. január 30-án lenne meg a 40 éves szolgálati ideje?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben foglaltak alapján a köztisztviselő közszolgálatijogviszonyának megszüntetésére a korengedményes nyugdíjazás igénybevétele miattkerül sor. A 181/1996 Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint akorengedményes nyugdíj igénybevételének feltétele, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.
Kapcsolódó címkék:  

Korengedményes nyugdíjazás

Kérdés: Annak a férfinak, illetve nőnek, aki 1952-ben született, hány év szolgálati időre van szüksége ahhoz, hogy 2009-ben korengedményes nyugdíjazásáról megállapodást köthessen a munkáltatójával?
Részlet a válaszából: […] ...Korengedményes Korm. rend. értelmében a munkáltató -legkorábban a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontját megelőzően egy évvel- megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha- a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.
Kapcsolódó címke:

Előrehozott öregségi nyugdíj vagy korengedmény nyugdíjazás?

Kérdés: 1952-ben született nő munkavállaló 40 éves szolgálati idővel rendelkezik. Ha előrehozott öregségi nyugdíjra csak 2011-ben, 59 évesen lesz jogosult, van-e arra mód, hogy 57 évesen, 2009-ben "megvásárolja" az előrehozott öregségi nyugdíjig hátralévő két évet? Amennyiben ez nem lehetséges, ám a munkáltató hozzájárulna ehhez, és kifizetné neki a "különbözetet", akkor elmehetne-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2009-ben?
Részlet a válaszából: […] ...azzal a munkavállalóval,aki az előrehozott öregségi nyugdíjra vagy a csökkentett összegű előrehozottöregségi nyugdíjra jogosult.A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy amunkáltató a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.