Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott korengedményes nyugdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Korengedményes nyugdíj vagy kedvezményes öregségi nyugdíj?

Kérdés: Iskolánk egyik tanárnője 1953. február 20-án született, rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Kérelmet terjesztett elő, melyben kéri korengedményes nyugdíjba való vonulásához a munkáltatói hozzájárulást. Elutasítható-e ez azzal, hogy 40 éves jogviszonnyal való öregségi nyugdíjba vonulásra jogosult?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. A tanárnő az 58 éves életkort 2011. február 20-án érte el, és mivel a 40 év szolgálati idővel rendelkezik, ezzel egyúttal teljesíti azt a feltételt is, amely az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges 40 éves szolgálati időre vonatkozik. Vagyis részére - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a korengedményes nyugdíj biztosítható. Munkáltatói mérlegelést igényel kérelmének teljesítése. Annak a kérdésnek a megválaszolásánál, hogy a korengedményes nyugdíj helyett nem lenne-e inkább igénybe vehető a 40 éves szolgálati idővel, életkori feltétel vizsgálata nélkül, a Tny. 18. § (2b) bekezdésében foglaltaknak lehet ügydöntő jelentőségűek. E törvényhely ugyanis kimondja, hogy a (2a) bekezdés tekintetében jogosultsági időnek minősül a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Vagy­is a Tny. nem minden olyan időt tekint jogosító időnek a 40 éves szolgálati idővel, életkori feltétel nélkül nők részére biztosítandó nyugdíjhoz, mint amit általában nyugdíjra jogosító időként elismer. A Tny. 4. § (1) bekezdés h) pontja értelmében - a Tny. alkalmazásában - szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat e törvény külön határozza meg (pl. a Tny. 41. §-a szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 989

2. találat: Kedvezményes jubileumi jutalom és a korengedményes nyugdíj

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnk korengedményes nyugdíjba akar menni 2010. július 1-jével. Kérdésünk, hogy mikor és hogyan kell megszüntetnünk a jogviszonyát? Továbbá jogosult-e a köztisztviselő a kedvezményes 40 éves jubileumi jutalomra, ha 2011. január 30-án lenne meg a 40 éves szolgálati ideje?
Részlet a válaszból: […]és a munkáltató megállapodást kössön a korengedményes nyugdíjazásról. Jelen esetben a Ktv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott, a közszolgálati jogviszony megszüntetésének jogcímei közül a köztisztviselő lemondása, vagy a felek közös megegyezése alkalmazható. Erre tekintettel a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának korengedményes nyugdíjazás miatti megszüntetésére a köztisztviselő lemondásával, vagy a felek közös megegyezésével kerülhet sor. A kérdés második része a korengedményes nyugdíjat igénybe venni szándékozó köztisztviselő kedvezményes jubileumi jutalomra való jogosultságára vonatkozik. A köztisztviselő részére a Ktv. 49/E. § (5) bekezdés szerinti jubileumi jutalom az e bekezdésben meghatározott feltételek együttes fennállása esetén jár, amelyek körébe tartozik, hogy a kedvezményes jubileumi jutalmat a köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszonyának megszűnése esetén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 676
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Korengedményes nyugdíjazás

Kérdés: Annak a férfinak, illetve nőnek, aki 1952-ben született, hány év szolgálati időre van szüksége ahhoz, hogy 2009-ben korengedményes nyugdíjazásáról megállapodást köthessen a munkáltatójával?
Részlet a válaszból: […]igazgatási szerv által előzetesen igazolt szolgálati idővel [Korengedményes Korm. rend. 1. § (1) bekezdés]. A kérdésben szereplő férfi, illetve nő munkavállaló 2009-ben 57. életévét tölti be. Mivel a Korengedményes Korm. rend. 6. §-ának a) pontja szerint a rendelet alkalmazása során az öregségi nyugdíjkorhatár a 62. életév, illetve amennyiben a munkavállaló a Tny. alapján korkedvezményre jogosult (Tny. 8. §), az ennek figyelembevételével meghatározott életkor, a kérdésben vázolt adatok alapján a szóban forgó munkavállalók e feltételeknek megfelelnek. A korengedményes nyugdíjat - a megszerzett szolgálati időtől függően - a Tny.-nek a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjában alkalmazandó rendelkezéseiben az előrehozott öregségi nyugdíjra, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra előírt szabályok szerint kell megállapítani [Korengedményes Korm. rend. 2. § (3) bek.]. A korengedményes nyugdíjazáshoz szükséges szolgálati idő tekintetében az előrehozott öregségi nyugdíjhoz, valamint a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időre vonatkozó rendelkezések adnak eligazítást. 2008. december 31-e és 2012. december 31-e között a 62. életév betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 288
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Előrehozott öregségi nyugdíj vagy korengedmény nyugdíjazás?

Kérdés: 1952-ben született nő munkavállaló 40 éves szolgálati idővel rendelkezik. Ha előrehozott öregségi nyugdíjra csak 2011-ben, 59 évesen lesz jogosult, van-e arra mód, hogy 57 évesen, 2009-ben "megvásárolja" az előrehozott öregségi nyugdíjig hátralévő két évet? Amennyiben ez nem lehetséges, ám a munkáltató hozzájárulna ehhez, és kifizetné neki a "különbözetet", akkor elmehetne-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2009-ben?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjazására. Lehetőség van azonban arra, hogy a munkáltató korengedményes nyugdíjazásról állapodjon meg a munkavállalójával. A megállapodás - a Tny. 7. § (1) vagy (4)-(5) bekezdésében megállapított öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően legfeljebb öt évvel - abban az esetben köthető meg, ha a munkavállaló rendelkezik az illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által előzetesen igazolt, a Tny. 9. §-ában vagy a 10. § (1) bekezdésében meghatározott szolgálati idővel [Kny. 1. § (1) bekezdés]. Ezen szabályok értelmében a kérdésben említett esetben a felek legkorábban a munkavállaló 62. életévének betöltése előtt öt évvel - vagyis a munkavállaló 57. életévének betöltésekor - köthetnek ilyen megállapodást. A második feltétel jelenleg is teljesül, ugyanis a munkavállaló már most is rendelkezik több mint 38 év szolgálati idővel. Nem köthető megállapodás azonban azzal a munkavállalóval, aki az előrehozott öregségi nyugdíjra vagy a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult. A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy a munkáltató a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a - nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által megállapított - nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 211