Nyugdíjasnak minősülés – nő 40 éves szolgálati idővel

Kérdés: Egyik hölgy alkalmazottunknak ebben a hónapban meglett a 40 év szolgálati ideje, így kérte, hogy munkáltatói rendes felmondással szüntessük meg a munkaviszonyát. Helyesen gondoljuk-e, hogy mivel nyugdíjasnak minősül, így nem kell indokolnunk a felmondást?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. szerint a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, haaz öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükségesszolgálati idővel rendelkezik, továbbá ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéseelőtt öregségi nyugdíjban, korkedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Korengedményes nyugdíj vagy kedvezményes öregségi nyugdíj?

Kérdés: Iskolánk egyik tanárnője 1953. február 20-án született, rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Kérelmet terjesztett elő, melyben kéri korengedményes nyugdíjba való vonulásához a munkáltatói hozzájárulást. Elutasítható-e ez azzal, hogy 40 éves jogviszonnyal való öregségi nyugdíjba vonulásra jogosult?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 18/A. § (1) bekezdése szerint az öregséginyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultaz az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-ban született nő, aki legalább40 év szolgálati időt szerzett, és azon a napon, amelytől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Kedvezményes jubileumi jutalom és a korengedményes nyugdíj

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnk korengedményes nyugdíjba akar menni 2010. július 1-jével. Kérdésünk, hogy mikor és hogyan kell megszüntetnünk a jogviszonyát? Továbbá jogosult-e a köztisztviselő a kedvezményes 40 éves jubileumi jutalomra, ha 2011. január 30-án lenne meg a 40 éves szolgálati ideje?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak alapján a köztisztviselő közszolgálatijogviszonyának megszüntetésére a korengedményes nyugdíjazás igénybevétele miattkerül sor. A 181/1996 Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint akorengedményes nyugdíj igénybevételének feltétele, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Bértámogatás – a nettó létszámnövekedés megítélése

Kérdés: Munkanélküliek foglalkoztatásához kapcsolódóan részesül cégünk bértámogatásban. A támogatás egyik feltétele, hogy a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze a munkanélküli felvétele. Megsértjük-e ezt a feltételt, és ezzel együtt vissza kell-e fizetnünk a támogatást, ha megszüntetjük az előrehozott öregségi nyugdíjazásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött néhány munkavállalónk munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel amunkaadó részére külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű, továbbámegváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történőfoglalkoztatásához bértámogatás nyújtható. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Korengedményes nyugdíjazás

Kérdés: Annak a férfinak, illetve nőnek, aki 1952-ben született, hány év szolgálati időre van szüksége ahhoz, hogy 2009-ben korengedményes nyugdíjazásáról megállapodást köthessen a munkáltatójával?
Részlet a válaszából: […] A Korengedményes Korm. rend. értelmében a munkáltató -legkorábban a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontját megelőzően egy évvel- megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha– a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Előrehozott öregségi nyugdíj vagy korengedmény nyugdíjazás?

Kérdés: 1952-ben született nő munkavállaló 40 éves szolgálati idővel rendelkezik. Ha előrehozott öregségi nyugdíjra csak 2011-ben, 59 évesen lesz jogosult, van-e arra mód, hogy 57 évesen, 2009-ben "megvásárolja" az előrehozott öregségi nyugdíjig hátralévő két évet? Amennyiben ez nem lehetséges, ám a munkáltató hozzájárulna ehhez, és kifizetné neki a "különbözetet", akkor elmehetne-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2009-ben?
Részlet a válaszából: […] A 2008. december 31. és 2012. december 31. közöttmegállapítandó előrehozott öregségi nyugdíjak tekintetében a 62. életévbetöltését megelőzően az a nő jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra, aki 59.életévét betöltötte, és legalább 40 év szolgálati időt szerzett,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Közszolgálati jogviszony vagy megbízási szerződés?

Kérdés: Köztisztviselőként dolgoztam, de létszámleépítés miatt közös megegyezéssel megszüntettük a jogviszonyomat, azóta korengedményes nyugdíjban részesülök. A volt munkáltatóm több alkalommal is kötött velem megbízási szerződést, amelynek keretében ugyanazt a munkakört látom el (határozatokat írok), mint korábban, ugyanannál az asztalnál ülök, mint korábban. Persze a megbízási díj kevesebb, mint az illetményem volt. Az egyik ismerősöm szerint kérhetném a megbízási díj és a korábbi illetményem közötti különbözet megtérítését a munkáltatómtól, mivel valójában közszolgálati jogviszonyom van, hiszen a jelenlegi munkám mindenben azonos a közszolgálati jogviszonyban ellátott tevékenységemmel. Mások szerint hiányzik egy fontos feltétel, az eskü letétele, e nélkül nem jön létre közszolgálati jogviszony. Kérdésem, hogy melyiküknek van igaza?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 1. § (5) bekezdése szerint a közigazgatási szervfeladat- és hatáskörében eljáró ügydöntő, érdemi feladatokat csakköztisztviselő láthat el. A határozathozatal ilyen tevékenységnek minősül, ígyÖn mindenképpen közszolgálati jogviszonyban áll, függetlenül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.