Közmunkások átirányíthatósága az árvízvédelmi vagy helyreállítási munkakörökbe

Kérdés: Települési önkormányzatunk közmunkaprogram keretében foglalkoztat 40 főt. Figyelemmel a rendkívüli időjárási helyzetre, átirányíthatók-e a közmunkások egyes árvízvédelmi, helyreállítási munkakörökbe? Ha igen, kell-e módosítani a közmunkások munkaszerződését ehhez?
Részlet a válaszából: […] ...állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalansérelemmel nem járhat [Mt. 83/A. § (2) bek.].A kérdésbeli esetben egy közmunkaprogram végrehajtásátmeghatározott szerződéses feltételekkel és határidőre vállaló településiönkormányzatról van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címkék:    

Közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak - betegszabadságra való jogosultság?

Kérdés: Településünk részvételével működő kistérségi társulás közmunkaprogramra meghirdetett pályázatot nyert el. A közmunkaprogramba bevont személyeket is megilleti-e a betegszabadság, ha igen, akkor ennek időtartamára milyen juttatásra jogosultak?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 2. § szerint a közmunkaprogram keretében történőfoglalkoztatás az Mt. hatálya alá tartozik, ezért a közmunkaprogram keretébenfoglalkoztatottak munkaviszonyban állóknak minősülnek. Az Mt. általánosszabályai szerint jogosultak a közmunkaprogram...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.