Köztisztviselői besorolás – a közhasznú munkavégzés beszámítása

Kérdés: Polgármesteri hivatalnál dolgozó köztisztviselő esetében, amennyiben ezt megelőzően két évig (2006-2007) közhasznú munkavállalói munkaszerződése volt ugyanezen polgármesteri hivatallal, ez a két év beleszámít-e a besorolásnál, illetve a jubileumi jutalomnál?
Részlet a válaszából: […] ...kell venni a közhasznú munkavégzés időtartamát. Megjegyezzük, hogy 2010. december 31-ével megszűnt a közhasznú munkavégzés, a közmunkaprogram, valamint a közcélú munka lehetősége, a közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Közmunkások átirányíthatósága az árvízvédelmi vagy helyreállítási munkakörökbe

Kérdés: Települési önkormányzatunk közmunkaprogram keretében foglalkoztat 40 főt. Figyelemmel a rendkívüli időjárási helyzetre, átirányíthatók-e a közmunkások egyes árvízvédelmi, helyreállítási munkakörökbe? Ha igen, kell-e módosítani a közmunkások munkaszerződését ehhez?
Részlet a válaszából: […] ...állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalansérelemmel nem járhat [Mt. 83/A. § (2) bek.].A kérdésbeli esetben egy közmunkaprogram végrehajtásátmeghatározott szerződéses feltételekkel és határidőre vállaló településiönkormányzatról van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak – betegszabadságra való jogosultság?

Kérdés: Településünk részvételével működő kistérségi társulás közmunkaprogramra meghirdetett pályázatot nyert el. A közmunkaprogramba bevont személyeket is megilleti-e a betegszabadság, ha igen, akkor ennek időtartamára milyen juttatásra jogosultak?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 2. § szerint a közmunkaprogram keretében történőfoglalkoztatás az Mt. hatálya alá tartozik, ezért a közmunkaprogram keretébenfoglalkoztatottak munkaviszonyban állóknak minősülnek. Az Mt. általánosszabályai szerint jogosultak a közmunkaprogram...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Munkabérből való levonás

Kérdés: Települési önkormányzat által szervezett közmunkaprogram keretében foglalkoztatott álláskeresők munkabéréből levonhatjuk-e az álláskeresési járadéknak a közmunkaprogram keretében ledolgozott napjaira folyósított részét?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamú (legfeljebb 90 napig tartó) munkalehetőség – ideértve akülönböző közfoglalkoztatási formákat (közhasznú foglalkoztatás,közmunkaprogram keretében történő munkavégzés, valamint közcélú foglalkoztatás)– is felajánlható. Az álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.